Spørg Bolius

Oplysninger i energimærke er forkerte

Hej,

Vi købte i april 2012 et gammelt hus fra 70. I forbindelse med handlen blev der udarbejdet en tilstandsrapport og et energimærke.

Af energimærket fremgår det, at huset opvarmes med fjernvarme, som fordeles i et to-strengs anlæg. Efter at have boet i huset et lille år har vi konstateret, at der er tale om et 1-strengssystem, hvilket af mange grunde ikke findes så attraktivt som et 2-strengs anlæg sammen med fjernvarme.

Spørgsmålet er, har man mulighed for at kræve erstatning af energikonsulenten for at give ukorrekte oplysninger - man må jo om nogen antage, at han kender forskellen på fordelingssystemer? Vi er som sådan ikke utilfredse med selve energimærket men energimærket har jo ikke megen anvendelse, hvis man selv skal udføre en bygningsundersøgelse for at konstatere rigtigheden af oplysningerne som en professionel certificeret person fremlægger.

Venlig hilsen og på forhånd tak

Rasmus T.

Hej Rasmus T.
Hvis du mener at der er fejl i  energimærket, skal du i først kontakte det firma der har udstedt energimærket. Hvis det ikke fører til en afklaring har du indenfor 12 måneder mulighed for at klage over energimærket.
Hvis energimærkning er udført af et certificeret energimærkningsfirma, skal du klage på et særligt skema til firmaet der har udført mærkningen.  Det certificerede firma behandler klagen og sender en skriftlig afgørelse, som kan påklages til Energistyrelsen indtil fire uger efter modtagelsen.
Hvis energimærket derimod er udført af en personligt beskikket energikonsulent, skal klagen sendes til  Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, det er så  Energistyrelsen som afgør sagen.
Her kan du for begge tilfælde finde skema og helt praktisk se hvordan du skal gøre: Energimærkeklager
Du skal dog være opmærksom på at afgørelsen kun vedrører om der er fejl i energimærkningen. Hvis du mener at fejlen i energimærket har påført dig tab som kan give erstatningskrav, skal du gøre dit krav gældende over for firmaet efter de almindelige erstatningsregler.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden