Står du på en gennemsnitlig dansk villavej, kan der være fejl i næsten hver fjerde boligs energimærke. Det er konklusionen efter en nyligt offentliggjort stikprøvekontrol, som Energistyrelsen har gennemført.

Fra 2016 til 2017 faldt antallet af fejlbehæftede energimærker med næsten 10 procentpoint, men i 2018 har Energistyrelsen konstateret et mindre tilbagefald. Det er problematisk, vurderer Henrik Bisp, fagekspert i Videncentret Bolius.

- Det er afgørende, at boligejerne har tiltro til deres energimærker, og det er langt fra optimalt, hvis man som boligejer skal hyre en ny rådgiver til at dobbelttjekke rapporten for at få vished, siger Henrik Bisp.

Fageksperten medgiver, at nogle huse kan være svære at energimærke præcist, fordi der fx er mange forskellige konstruktioner i spil, men fastholder, at der er potentiale for at sikre flere retvisende mærker.  

Det viser Energistyrelsens kontrol

  • Andelen af korrekte kontrollerede energimærker, der ikke skifter karakter (fx C til D) som resultat af den fysiske kontrol, udgør 77 %
  • For energimærkning af nybyggeri er der i 2018 sket en fremgang i andelen af korrekte energimærkninger
  • Andelen af korrekte mærkninger er dog fortsat lavere end for eksisterende byggeri. I 2019 vil Energistyrelsen derfor også gennemføre tilsyn målrettet denne type energimærkning
  • Energistyrelsen har i forbindelse med kvalitetskontrollen givet 41 udtalelser til firmaer, der har udarbejdet fejlagtige energimærkninger
  • Der er givet 10 påtaler til firmaer, der har udarbejdet energimærkninger med alvorlige eller gentagne fejl og mangler. Påtaler bliver offentliggjort på SparEnergi.dk i et år

Kilde: Energistyrelsen

Dårligt energimærke kan give tab

Kontrollen er lavet ved, at Energistyrelsen har lavet en fysisk gennemgang af boligen og sammenlignet resultaterne med det resultat, energimærkningsfirmaet er nået frem til.

Når det har betydning, om et energimærke eller korrekt eller ej, så skyldes det blandt andet, at et dårligt energimærke kan bruges af en potentiel køber til at forhandle prisen på din bolig ned.

Mange købere bruger energimærket som en slags varedeklaration til nemt sammenligne forskellige boligers energimæssige stand, og ifølge tal fra Boligsiden gives der større nedslag i den sidst udbudte pris, jo dårligere energimærket er.

Forbedret energimærke på vej

I december 2018 kunne daværende Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) fortælle, at en større overhaling af energimærkeordningen var på vej.

Blandt de mest markante ændringer, ministeren dengang lagde op til, var en opdeling af mærket samt en overgang til et 100 % digitalt energimærke, der vil gøre det lettere at føre tilsyn med ordningen.

Mange fejl opstår som følge af sjuskede indberetninger, der let kunne opdages med digital kontrol. Kun i relativt få tilfælde er der tale om grove fejl. Derfor mener fagekspert Henrik Bisp også, at der med de bebudede tiltag er håb forude.

- I forhold til at nedbringe mængden af fejl, så kan validering af de registrerede forhold garanteret forebygge unødige fejl, og det vil sandsynligvis sikre en lavere fejlmargin, vurderer Henrik Bisp.

Energistyrelsen vil også fremover føre et såkaldt 'risikobaseret tilsyn' med ordningen, hvor man går hårdt efter at fjerne de hyppigste fejl i en prioriteret rækkefølge.

Forarbejde kan forebygge fejl

Hvis du skal sælge din bolig og have udarbejdet et energimærke i den forbindelse, er der ifølge Henrik Bisp ting, du kan gøre for at nedbringe sandsynligheden for fejl. Et energimærke beror nemlig i en vis udstrækning på data, som du selv har kontrol over.

-  Som boligejer har du pligt til at opdatere BBR-registret, som energimærkekonsulenten oftest henter mange af sine oplysninger fra. Men konsulenten skal stadig gøre opmærksom på det, hvis han konstaterer afvigelser mellem BBR og dit hus, forklarer Henrik Bisp.

Der blev i 2018 gennemført 60.320 energimærkninger, så der nu er mere end 560.000 gyldige energimærkninger i energimærkningsdatabasen.