Inden du vælger, hvilken løsning du skal bruge til at opsamle dit regnvand, er det en god idé at overveje, hvad du vil bruge vandet til. Er det ’bare’ lidt vand til potteplanterne, eller har du store bede og en bil, du gerne vil vaske hyppigt? Løsningen afhænger nemlig i høj grad af dit forbrug.

Se her, hvilke typer beholdere du kan benytte:

1. Regnvandstønde - hvis du kun har brug for lidt vand

En regnvandstønde kan kun rumme en brøkdel af det vand, som falder på taget. Til gengæld kan du let selv montere den og dermed få gratis vand til bl.a. havevanding og bilvask.
Den mest almindelige regnvandstønde er på 200-350 liter.

I korte træk sættes den op ved, at du:

  • Stiller den i nærheden af nedløbsrøret
  • Tilslutter den til dit nedløbsrør, så regnen fra taget løber fra nedløbsrøret og over i tønden.

Tønden har et overløb, så vandet ikke løber over og ud på jorden, når tønden er fuld. I stedet løber det overskydende vand tilbage i nedløbsrøret og videre ud i kloakken. Tønden har en aftapningshane, som du kan bruge, når du skal fylde en vandkande eller en spand.

2. Regnvandstank eller palletank - hvis du har brug for mere vand

Du kan også vælge at købe en større beholder, der kan stå oven på jorden. Typisk kan de rumme omkring 1 kubikmeter vand. De kaldes for regnvandstanke eller palletanke og har ligeledes en fin størrelse, hvis du blot skal opsamle regnvand til fx havevanding og bilvask.

Regnvandsanlæg: Hvis du vil bruge regnvand til toilet og vaskemaskine

Hvis du gerne vil genbruge regnvand i større omfang, kan du investere i et regnvandsanlæg med en stor tank, som graves ned i jorden. På den måde kan du få regnvand nok til toiletskylning og tøjvask.

Dette er dog et større projekt, som kræver byggetilladelse og skal udføres at autoriserede håndværkere.

De anlæg, der typisk sælges til dette formål, rummer enten 2 eller 5 kubikmeter vand. Anlæggene kobles til kloaknettet, så evt. overskydende vand finder vej til kloakken. Ligeledes vil en cisterne forsynes med drikkevand, som kan levere vand til toilet og vaskemaskine i længere perioder med tørke.

Producenterne anbefaler, at du vælger en størrelse, som passer til familiens forbrug af vand til tøjvask og toiletskylning på 3 uger. Så vil du sjældent løbe helt tør for vand. En tank på 2 eller 5 kubikmeter vil normalt være passende, afhængigt af familiens størrelse. En simpel tommelfingerregel er 1.000 l vand pr. beboer.