Et knastørt juletræ kan forvandle din stue til et flammehav på bare 20 sekunder, hvis der går ild i det. Derfor er det vigtigt, at du har styr på brandsikkerhed, når du tager juletræet ind i stuen.

1. Tag ikke juletræet ind for tidligt

Hvor hurtigt, der går ild i dit juletræ, afhænger af træets vandindhold. Hvis træet har stået indendørs i flere uger, er det tørt, og vil brænde hurtigt. Er træet først taget ind i stuen den 23. december, er vandindholdet stadig højt, og en brand vil udvikle sig noget langsommere. 

2. Vand juletræet dagligt

Brug evt. en fod med vandbeholder. På den måde bevarer træet sit vandindhold, og det reducerer risikoen for brand en hel del.

3. Hold øje med juletræet og de lys, der kan skabe brand

Hvis du vil sikre dig mod brand i juletræet, er det naturligvis bedst at undgå levende lys på træet. Hvis du har levende lys på træet, skal du hele tiden være opmærksom og aldrig gå fra dem, så længe de brænder. Lad aldrig et barn være alene med levende lys!

4. Brug selvslukkende lys 

Hvis du vil have levende lys på juletræet, er det en god idé at bruge selvslukkende stearinlys. De slukker selv, når de er ved at være brændt ned, og det kan forhindre en brand, hvis du glemmer at puste lysene ud. Du kan også bruge lysmanchetter af stanniol.

5. Den, der tænder for juletræet, slukker det igen 

Aftal, inden I tænder for de levende lys i juletræet, hvem der holder øje med lysene, så alle ikke regner med, at det er en anden.

6. Smid juletræskæder med skader ud 

Også med elektriske lyskæder skal du være opmærksom. Er der fejl på kæden - fx et lille brud på plastikken - skal du ikke forsøge at reparere den med tape eller lignende. Smid altid en ødelagt kæde ud, medmindre det blot er en pære, som skal skiftes.

7. Hav spand med vand og pulverslukker klar 

Hav en spand vand stående ved siden af juletræet hele tiden. Og også gerne en pulverslukker.

8. Tjek røgalarmerne 

Tjek, at dine røgalarmer sidder de rigtige steder, og at de virker.

Video: Hvor effektiv er en mini-brandslukker?

En spand vand er rigtig god til at slukke ilden, hvis der opstår brand. Men der findes også mini-brandslukkere – vi tester her, om de kan slukke et bål i et bålfad.

Vær opmærksom på, hvad mini-brandslukkeren kan bruges til. I videoen her er brugt en brandslukker, som IKKE kan bruges, hvis der er ild i frituregryden. Der findes også spraydåser beregnet til at slukke brand i friture eller elektriske installationer - tjek altid inden brug.