Radon målt til over 100 Bq/m3 i hus fra 2011 - kan jeg stille krav til byggefirmaet?

Hej Bolius

Jeg fik bygget mit hus i 2011 . Og radonniveaut er målt i år til ca. 190 .. Må jeg gøre krav overfor byggefirmaet om at de skal udbedre ?

Erdan

Hej Erdan

Du må gerne stille krav til leverandøren af huset i forhold til bygningsreglementets krav. Alle krav i bygningsreglementet skal være opfyldt for at huset er lovligt udført. Bygningsreglementets krav er minimumskrav til en bygning opført i Danmark. Du skal først sikre dig hvilket Bygningsreglement byggetilladelsen er ansøgt og bevilget i forhold til. Det kan du se i byggetilladelsen fra kommunen. Med den information ved du hvilket bygningsreglement huset skal opfylde. At dit hus er bygget i 2011 betyder ikke nødvendigvis at huset skal opfylde Bygningsreglement 2010’s krav. Skal huset opfylde Bygningsreglement 2010 må indholdet af radon i indeluften ikke overstige 100 Bq/m3, angivet som en årsmiddelværdi. Inden du henvender dig til leverandøren af huset er det en god ide at kunne dokumentere at huset er brugt som normalt i måleperioden og at der har været en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m2 opvarmet etagemeter, svarende til ca. ½ gang i timen. Skal dit hus opfylde tidligere bygningsreglementer end det fra 2010 er der ikke et krav men en anbefaling om at radon i husets indeluft er under 200 Bq/m3. I 2010 skiftede vi syn på hvor meget radon der bør være i indeluften. Det anbefales derfor nu at alle huse bestræber sig på at have et indhold af radon i indeluften under 100 Bq/m3.

Mvh
Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker, PH.D, CivEng.
Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet
Byggeteknik og Proces

Med venlig hilsen

Bolius - et helejet Realdania selskab