Efter endnu en renteauktion med rekordlave renter i negativt terræn, kan boligejere med flexlån se frem til lidt lavere ydelser fra og med 1. oktober 2019.

Det er resultatet af august måneds rente-auktion, som fastsætter renten på de variabelt forrentede lån for boligejere med lån optaget i Nykredit/Totalkredit og Nordea Kredit. 

Set i forhold til den seneste rentetilpasning for de tre låntyper er der tale om pæne rentefald over hele linjen. Renten er dog faldet mest F3- og F5-lån, fremgår det af en opgørelse fra Nordea Kredit. 

Når både F3- og F5-låntagerne får de største fald i ydelsen, hænger det sammen med, at renten sidst blev fastlagt for henholdsvis tre og fem år siden, hvor renten var væsentligt højere end i dag.

Størst gevinst på F5-lån

Derfor er gevinsten til boligejere med et F5-lån, da også relativ stor, da lånet sidst blev rentetilpasset for fem år siden til en rente på 0,76 procent mod en ny rente på minus 0,51 procent.  

For et afdragsfrit F5-lån på en million kr. giver det en månedlig besparelse på 700 kr. efter skat, fremgår det af beregninger fra Nordea Kredit. For et F5-lån med afdrag udgør besparelsen dog kun 180 kr.

Låntagere med F3-lån kan også se frem til en lidt lavere ydelse. Den største besparelse tilfalder låntager med et afdragsfrit lån, som slipper 490 kr. billigere om måneden, mens lånet med afdrag kun falder 75 kr. i den månedlige ydelse.

Beskeden forskel på rentefastsættelsen mellem de enkelte selskaber

Kun Nykredit/Totalkredit og Nordea Kredit afholdt auktion i august. Og traditionen tro er der ikke den store forskel på rentesatserne mellem de to selskaber.

De forskelle der måtte være kan overvejende henføres til, at auktionerne har fundet sted på forskellige dage.

På F5-lånet er renten eksempelvis fastlagt til de nævnte minus 0,51 procent hos Nordea Kredit mod minus 0,53 procent hos Nykredit/totalkredit.

Opgjort som ren renteudgift svarer forskellen til 11 kr. om måneden efter skat.

F5-rente faldet næsten 6 procent-point siden 1998

For boligejere med rentetilpasningslån har tiden siden introduktionen af tilbage i 1998 været en lang optur med faldende renter.

For cirka 21 år siden blev F5-lånet blev udstedt til en rente på 5,17 procent. I dag er renten på et F5-lån faldet 5,68 procent-point til minus 0,51 procent.

Tallene stammer fra RD’s historiske flexlån-auktioner kombineret med de nye satser fra Nordea Kredit, men afviger kun marginalt fra resultaterne hos konkurrenterne.

Lavere rente giver plads til mere i afdrag

Rentefaldet har betydet, at mens en låntager i 1998 skulle af med 4.563 kr. i nettoydelse om måneden for et F5-lån, kan han i fra oktober 2019 nøjes med en nettoydelse på 3.221 kr.

Af beløbet udgjorde afdragene i 1998 kun 1.191 kr., men er i kraft af de lavere renter mere end fordoblet til 3.036 kr. i dag. Nutidens boligejere med flexlån afdrager altså markant mere i dag end for 21 år siden, hvor F5-lånet blev introduceret.

Note: I eksemplet er der taget udgangspunkt i en realkreditlån med et provenu på 1.000.000 kr. Værdien af rentefradraget udgør 33,6 procent. Ændringer i bidragssats siden 1998 er ikke indregnet i eksemplet