Spørg Bolius

Renovering af huset - hvordan løser vi uenighed med entreprenøren om prisen på ændringer?

Hej Bolius
Vi er i gang med at renovere en 60´er-bolig. I den forbindelse har vi hyret en byggerådgiver, som har beskrevet projektet grundigt og været med til at vælge en entreprenør. En del af renoveringen er, at vi skal have indsat nogle særlige døre. Udbudsmaterialet indeholder links til dørene og entreprenøren bliver fra starten gjort opmærksom på, at disse døre er særligt vigtige for os, og at han bør kontakte leverandøren ift. at sikre levering af dem. Et stykke henne i renoveringen meddeler entreprenøren så, at opsætningen af dørene vil kræve ekstra vægge, idet dørene er relativt tunge. I dialog mellem entreprenør, byggerådgiver og os, finder vi en løsning på opsætning af de ekstra vægge, som er både funktionel og æstetisk. Efterfølgende får vi så et tilbud på 30.000 kr. på opsætning af disse vægge. Det stiller vi os undrende over for, idet entreprenøren hele tiden har kendt til dørene. Allerede da de kom med problemstillingen omkring de ekstra vægge undrede vi os over, at de ikke havde frembragt problemstillingen fra start, idet opgaven jo har været klart beskrevet i udbudsmaterialet. De ekstra vægge medførte også nogle ting, som IKKE skulle laves. Vores byggerådgiver satte sig derfor ned og beskrev de nye ting, der skulle laves og de ting, som udgik. Hans konklusion blev, at det gik lige op. Men entreprenøren fastholder. Tilbuddet kommer i halen af en række andre tilbud, som vi klart mener er prissat for højt. Vi har derfor haft flere dialoger og møder med entreprenøren, men han rokker sig stort set ikke ud af stedet. Vi er derfor interesserede i at finde ud af, hvad vores juridiske muligheder er for at tage kampen op mod ham. I et tidligere svar kan jeg se, at I har foreslået en "opmand", men hvad er det præcist, og hvordan er processen med sådan en - både økonomisk og tidsmæssig? Spørgsmålet er, hvor mange penge, der skal være på spil for at det kan betale sig, og hvor lang tid tager det? Vi er jo ikke interesserede i, at byggeriet går i stå. Omvendt så synes vi heller ikke, at han opfører sig rimeligt, og idet vi har et byggeri, der er i gang, så oplever vi, at han fastholder, fordi vi i sidste ende ikke har så mange andre muligheder end at betale. Pt. er det jo et marked, hvor der er rift om håndværkerne, så det er ikke nemt at finde andre, som kan løse evt. ekstraopgaver.
Venlig hilsen Anne B

Hej med jer

Det er desværre en klassisk situation når det kommer til renovering.

Der er jo klart tale om en ændring som entreprenøren ikke har givet tilbud på, og derfor er han berettiget til både ekstra betaling og evt. tidsfristforlængelser, hvis arbejdet tager længere tid.

Nu kender jeg jo så ikke til detaljerne i væggene, herunder hvad der er taget ud. Men lige så klassisk som det er, at der kan ske ændringer undervejs, lige så typisk er det at entreprenøren oftest tager sig godt betalt for disse ændringer. 

Der følger en masse lange udredninger med om, at det er ikke bare lige, og det tager tid og det er besværligt, (hvilket kan være rigtigt nok). 

Men når det så kommer til ting der skal tages ud, så er der næsten ingen grænser for lidt og nemt og omkostningsløst det er. Og det giver selvsagt konflikter.

Så sådanne sager er ikke nemme, og jeg anbefaler altid, at man sætter sig ned, (på et byggemøde) og taler tingene igennem. Sammen med sin rådgiver. 

Men det lyder som om I allerede har forsøgt med dette.

I de nye AB-regler fra AB18, er der beskrevet lidt forskellige “konfliktværktøjer” lige fra Løsningstrapper (§62), mæglings og mediationsmøder (§63) til syn og skøn og så ikke mindst “Hurtige afgørelser” §66.

I denne paragraf står der følgende:

§ 66. Hurtig afgørelse
Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse om 
a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, 
b) bygherrens ret til at forlange ændringer og entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer, 
c) entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved ændringer, 
d) entreprenørens ret til regulering af entreprisesummen, 
e) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlængelse, 
f) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer, 
g) afslag på godkendelse af en udpeget underentreprenør, 
h) tvister med en værdi under 200.000 kr., og
i) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

Dette er som sagt tilpasset sager med aftalegrundlaget AB18. Men I kan jo som parter blive enige om at afholde dette. Altså at hyre en opmand eller en syn og skønsmand til at afgøre jeres uenighed.

Det behøver reelt ikke at være via voldgiftsnævnet. I kan evt. finde en sagkyndig som kan hjælpe jer med dette, og så bliver I som parter enige om at følge dennes afgørelse.

Evt. ved at skrive under på denne aftale forinden mødet.

Jeg ønsker jer held og lykke med det.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden