Spørg Bolius

Vi er ikke tilfredse med det håndværkeren laver - hvordan sikrer vi resultatet og kan vi komme ud af aftalen?

Kære Bolius,

Vi har købt en ældre andelslejlighed, hvor vi har totalrenoveret lejligheden herunder badeværelset. Badeværelses renoveringen består af omlægning af rør og faldstammer, støbning af nyt gulv, beklædning af vægge med fibergips samt vådrumsmembran og opsætning af nye klinker og fliser.

Vi ønskede indledningsvis selv at sætte fliser/klinker på, og valgte derfor ikke at bestille opsætning af fliser/klinker med i første runde. Dog syntes vi at væggene så noget ujævne/skæve ud efter opsætning af fibergips/vådrumsmembran, så vi valgte at bede samme murer om at give os et tilbud på flise/klinke lægning, så vi kunne reklamere over eventuelle skævhedder ved endt arbejde.

Udfordringen er at vi efter 2 måneders forsinkelse, hvor der undervejs er blevet aftalt dagbøder, nu står med et næsten færdigt badeværelse, hvor fliserne er monteret forkert i forhold til branchens tolerancer (tanning med mere end 1 mm. skæve fuger + 1mm, flere skrukke fliser, lunker mm)

Vi ønsker naturligvis at slutresultatet er udført korrekt (i forhold til de tolerancer der er normalt accepteret i branchen), men vi er bekymret for, at selv hvis håndværkeren indvilliger i at udbedre det udførte arbejde, vil konsekvensen være at projektet trækker ud, og vi er ikke interesseret i at skulle undvære badeværelse/toilet i længere tid.

Derfor er vores spørgsmål. Hvad vil være den bedste strategi, for at nå vores mål?

Håndværkeren er ikke medlem af nogen byggarantiordning. Vi har kun betalt for den første del (støbning af gulv, fibergips og vådrumsmembran = 35.270kr) og mangler at betale for det sidste (klinker og fliser = 12875kr). Vores dialog med håndværkeren er præget af gentagne løfter der ikke bliver overholdt.

Med venlig hilsen
Mads M

Hej med jer

- og suk

Der er desværre alt for mange som jer, der lander i dette dilemma. 

Havde I nu blot brugt en håndværker der var medlem af en brancheorganisation og et tilhørende ankenævn, kunne I nemt have ført sagen af den vej.

Men når man først har indgået aftale med en håndværker, så hænger man lidt på ham, ligesom han hænger på jer. Begge parter er bundet af aftalen. Han skal selvsagt gøre sit arbejde færdigt, og lave det ordentligt og håndværksmæssigt korrekt.

Gør han ikke det, og kommer han ikke og gør sig færdig, så må I hæve kontrakten med ham. Her kan man netop argumentere med følgende fra AB Forbruger betingelserne:

Forbrugerens ret til at ophæve aftalen

§ 50. Forbrugeren kan ophæve aftalen, hvis der forelig­ger væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side, og det medfører betydelig ulempe for forbrugeren, herunder:

1) Hvis der uden ret til tidsfristforlængelse foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, eller

2) Hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at forbrugeren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væ­ sentlige mangler.

Når man så hæver aftalen, så skal der laves en stadesforretning - typisk med hjælp fra en syn og skønsmand - hvor man gør arbejdets stadie og kvalitet op. Måske skal han da betale jer penge tilbage, eller måske skal I betale en restsum for det arbejde har har lavet (korrekt).

Læs mere om dette i de almindelige betingelser her under afsnit H: AB- forbruger  Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Disse gælder dog først rigtigt, hvis I har indgået en kontrakt som bygger på disse betingelser. Prøv at se jeres kontrakt, (noget siger mig at I ikke har sådan en) eller murerens tilbud, om der står noget om AB92, AB Forbruger eller lignende.

Jeg mål anbefale jer at hyre en bygherrerådgiver, som kan rådgive jer nærmere i denne situation.

Held og lykke med det.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden