Frygten for inflation har det seneste år fået renten på både fastforrentede og variabelt forrentede lån (også kendt som rentetilpasningslån eller flekslån) til at stige. Boligejere med flekslån til rentetilpasning pr. 1. juli 2022 må derfor affinde sig med højere renter, og det betyder, at de skal betale mere for deres lån, mens de samtidig betaler mindre i afdrag.

Det er resultatet af en renteauktion i maj 2022, som fastsætter renten på flekslån for boligejere med lån optaget i Totalkredit.   

Set i forhold til den seneste rentetilpasning, er der tale om rentestigninger for både F5-, F3- og F1-lån. Renten er steget mest på f3- og f5-lån, mens stigningen på f1-lån har været mere behersket.

Renten på et F3-lån er siden lånets sidste rentetilpasning steget med 1,78 procentpoint, men renten på et F5-lån er steget med 1,55 procentpoint.

Rentehop slår hårdt igennem på afdragsfrie flekslån

Det er især afdragsfrie lån, der bliver dyrere. På et afdragsfrit lån er der ingen buffer i form af afdrag til at kompensere for rentestigningen, og det resulterer i mere end end fordobling af den månedlige ydelse.

Fx stiger ydelsen på et afdragsfrit F3-lån på 1 million kr. med 1.100 kr. til 1.800 kr. om måneden, mens boligejere med et F5-lån skal betale 1.060 kr. mere hver måned - samlet skal de betale 1.940 kr. om måneden for et F5-lån.

F3- og F5-lån med afdrag bliver knapt så dyre 

Den månedlige ydelse stiger ikke helt så meget for F3- og F5-lån med afdrag. Her skal boligejerne betale henholdsvis 400 og 420 kr. ekstra om måneden for deres realkreditlån.

Når stigningen - på trods af et rentehop på henholdsvis 1,78 og 1,55 procent - ikke slår igennem med større kraft, skyldes det teknikken bag lånene

Et almindeligt realkreditlån er rent teknisk er skruet samme på den måde, at stigende renter resulterer i lavere afdrag. En stor del af rentestignigningen bliver derfor 'spist' op af lavere afdrag.

Fx falder afdragene på F3-lånet med 670 kr. månedligt, mens et afdrag på et F5-lån falder 560 kr. om måneden.

Så meget koster rentehoppet på den månedlige ydelse ved lån på 1 million kroner

LåntypeAktuel
rente
Aktuel  ydelseRente 1.
juli 2022
Ydelse 1. juli 2022Ændring i  ydelse
F1 med afdrag-0,13 - -0,564.020 - 
F1 afdragsfri-0,13 - -0,561.280 - 
F3 med afdrag-0,283.3801,503.800420
F3 afdragsfri-0,287001,501.8001.100
F5 med afdrag0,373.3901,923.790400
F5 afdragsfri0,378801,921.9401.060

Kilde: Totalkredit og egne beregninger. Tallene er beregnet på baggrund af et eksisterende lån med en restgæld på 1 million kr., restløbetid 30 år.  Der er regnet på lån med afdrag med de gældende bidragssatser for privatkunder, kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,3 for F1), belåningsinterval 0-80%, rentetilpasning pr. 1. juli 2021 og efter 25,6 % skat. Låntagere med F1-lån i Totalkredit har ikke fået refinansieret deres lån, hvorfor der ikke optræder nogle ændringer i ydelsen. Data på F1-lånet er i stedet hentet fra Totalkredits refinansiering i februar  2021. Netto angiver månedlig ydelse efter skat. Den nye ydelse på lånet er set i forhold til ydelsen på det eksisterende lån.

F5-rente er lavere end i 1998 

På trods af den seneste rentestigning, ligger renterne på de populære flekslån alligevel markant lavere i dag end ved introduktion af låntypen tilbage i 1998.

For 24 år siden blev F5-lånet udstedt til en rente på 5,17 procent. Trods en stigende rente det seneste års tid, ligger F5-renten 3,25 procent-point lavere end i 1998.

Rentesatserne stammer fra RD’s historiske flekslån-auktioner, men adskiller sig ikke fra de tilsvarende auktioner hos Nordea Kredit, Totalkredit og Jyske Realkredit.