Frygten for inflation har det seneste år fået renten på både fastforrentede og variabelt forrentede lån (også kendt som rentetilpasningslån eller flekslån) til at stige. Boligejere med flekslån til rentetilpasning pr. 1. april 2023 må derfor affinde sig med højere renter, og det betyder, at de skal betale markant mere for deres lån, mens de samtidig betaler mindre i afdrag.

Det er resultatet af en en række renteauktioner i februar 2023, som fastsætter renten på flekslån for boligejere med lån til rentetilpasning pr. 1. april.   

Stor rentestigning på F1-, F3- og F5-lån

Set i forhold til den seneste rentetilpasning, er der tale om store rentestigninger for alle flekslån, hvor renten pr. april 2023 bliver mellem 3,2 og 3,6 procent for F1-, F3- og F5-lån. Den seneste rente på disse lån var henholdsvis -0,02, -0.39 og 0,54 procent.

F5-lånet har den den laveste rente på omkring 3,2 %, mens F1-lånet er landet med en rente på ca. 3,6 %. Normalt er renten lavest på de kortløbende flekslån, men aktuelt er billedet omvendt.

Forklaringen er, at investorerne på obligationsmarkedet forventer lavere renter på sigt. Investorerne er derfor villige til at betale en højere kurs for lån med lang rentebinding, hvilket presser renten på de længstløbende flekslån ned.

Stigende rente gør afdragsfrie flekslån langt dyrere

De stigende renter gør de variable realkreditlån langt dyrere. Boligejere med et lån på 1 million kr. skal således betale 500-2.000 kr. ekstra om måneden for et af disse lån. 

Det er især afdragsfrie lån, der stiger i pris. På et afdragsfrit lån er der ingen buffer i form af afdrag til at kompensere for rentestigningen, og det resulterer i mere end end fordobling af den månedlige ydelse.

Fx stiger nettoydelsen på et afdragsfrit F3-lån på 1 million kr. med 2.025 kr. til 2.585 kr. om måneden, mens boligejere med et F5-lån skal betale 1.470 kr. mere hver måned. Det afdragsfrie F5-lån havner derefter med en nettoydelse på 2.440 kr. om måneden.

F1-, F3- og F5-lån med afdrag bliver knapt så dyre 

Den månedlige ydelse stiger ikke helt så meget for F3- og F5-lån med afdrag. Her skal boligejerne betale henholdsvis 725 og 560 kr. ekstra om måneden for deres realkreditlån. Boligejere, der har fornyet deres F1-lån, skal af med 785 kr. ekstra om måneden.

Når stigningen ikke slår igennem med større kraft, skyldes det teknikken bag lånene:

Et almindeligt realkreditlån er rent teknisk er skruet samme på den måde, at stigende renter resulterer i lavere afdrag. En stor del af rentestignigningen bliver derfor 'spist' op af lavere afdrag.

Så meget koster et F1-, F3- og F5-lån på 1 million kroner pr. måned

Kilde: Realkredit Danmark. Forudsætninger: Restgæld 1 mio. kr., skattesats 33 %, flexlån F1, F3 og F5 har restløbetid på hhv. 29, 27 og 25 år. Bidragssatsen svarer til 80 % belåning og afhænger af rentebindingsperiode samt evt. valg af afdragsfrihed. Kon

Låntype

Nuværende ydelse pr. måned efter skat

Rente pr. 1. april 2023

ydelse pr. måned efter 1. april 2023

Ændring i ydelse pr. måned

F1 med afdrag

3.495

3,63

4.280

785

F1 uden afdrag

795

3,61

2.815

2.020

F3 med afdrag

3.630

3,29

4.355

725

F3 uden afdrag

560

3,25

2.585

2.025

F5 med afdrag

3.900

3,23

4.460

560

F5 uden afdrag

970

3,19

2.440

1.470

F5-rente er lavere end i 1998 

På trods af den seneste rentestigning er renterne på de populære flekslån alligevel markant lavere i dag end ved introduktion af låntypen tilbage i 1998.

For 25 år siden blev F5-lånet udstedt til en rente på 5,17 procent. Trods en stigende rente gennem de sidste to år er F5-renten i dag små to procentpoint lavere end i 1998.

Rentesatserne stammer fra RD’s historiske flekslån-auktioner, men adskiller sig ikke fra de tilsvarende auktioner hos Nordea Kredit, Totalkredit og Jyske Realkredit.