Revnede flisebelægninger i døråbninger

Revner i flisebelægninger i døråbninger ses ofte i ældre parcelhuse. Revnerne skyldes typisk bevægelser og sætninger i betongulvet mod husets støbte fundament.

Revnede fliser er ikke kun skæmmende, men kan også give følgeskader.

Revnede fliser er ikke kun skæmmende, men kan også give følgeskader.

I mange huse er gulvets flisebelægning ført helt ud i døråbningen i facaden. I nogle af disse huse er der revner i flisebelægningerne i døråbninger.

Revnerne kan være alvorlige, men ofte er der tale om revner, som kun har æstetisk betydning.

Løsning på revnede flisebelægninger i døråbninger

Revner i flisebelægninger bør udbedres for at undgå følgeskader. 
Grundlæggende bør årsagen til revnerne udbedres. Men det vil kræve, at hele gulvkonstruktionen skal ændres, dvs. overgangen mellem sokkel og dæk skal bygges om. 

Terrændækket skal enten ligge på selve soklen eller fundamentet, eller også skal sokkel og terrændæk være armeret sammen, så bevægelser imellem de to bygningsdele ikke er mulig. 

En decideret ombygning indebærer dog risiko for forskydninger og sætninger i resten af husets vægge og gulve. Så lad være med det.

I vores huse opstår helt naturligt mindre revner som følge af de små bevægelser, der er mellem husets forskellige bygningsdele. Bevægelser og små revner kan ikke undgås. Men små revner kan i et vist omfang styres, så de sker kontrolleret og planlagt på steder, hvor det ikke har betydning.

LÆS OGSÅ: Fundamenter

LÆS OGSÅ: Revner i soklen

Silikonefuge mellem rødbrune klinker

Den ufleksible cementfuge er her udskiftet med en elastisk silikonefuge.

Tegn og virkning på revnede flisebelægninger i døråbninger

Revner i flisebelægninger i døråbninger ses almindeligvis som en revne i flugt med indervæggen og ses ofte i ældre parcelhuse. 

Problemet skyldes typisk, at husets sokkel og terrændæk ikke blev bundet tilstrækkeligt sammen, da huset blev opført, som almindelig byggeskik anviser i dag.

Det vil sige, at revnerne opstår i overgangen mellem sokkel og terrændæk, når soklen og gulvet giver sig i forhold til hinanden. 

Problemet kan skyldes, at husets terrændæk har sat sig lidt eller kan skyldes bevægelser som følge af temperaturændringer. Husets sokkel er mere stabil end terrændækket, og samlingen vil revne, hvis sokkel og terrændæk ikke er bygget tilstrækkeligt sammen.

I stedet anbefales det at udbedre den revnede flisebelægning ved at styre revnedannelsen:

  • Er belægningen revnet på langs med en fuge, skæres fugen op og fjernes.
  • Er belægningen revnet gennem selve fliserne, skæres en revne i en bredde svarende til de øvrige fuger i gulvbelægningen.

I den nye fuge skal der fuges med en fleksibel silikonefuge (dilatationsfuge), der kan optage små bevægelser og hindre yderligere revnedannelse.

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at udskifte enkelte fliser. 

Husk at vælge en fuge med den rigtige farve. Der findes rigtig mange forskellige fugefarver. Det kan være en ide at få et fugefarvekort med hjem, før man begynder, så den nye fuge skiller sig mindst muligt ud fra de eksisterende fuger. Der vil dog altid være lidt forskel på den nye og de gamle fuger, da det er to forskellige materialer.

Den revnede fuge skæres op med en vinkelsliber og fjernes.

Den revnede fuge skæres op med en vinkelsliber og fjernes.

I stedet lægges en ny og elastisk fuge, der kan optage gulvets bevægelser.

I stedet lægges en ny og elastisk fuge, der kan optage gulvets bevægelser.

Kilder og henvisninger

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab