Skal det være nemt og overskueligt at vedligeholde boligen, kan det være en god idé at starte med at lade være med at reparere ting, du ikke behøver at reparere. 

Vedligeholdelse er bæredygtigt

Du skal være bevidst om din brug af materialer. Det er bæredygtigt at vedligeholde, da du sikrer at dine materialer holder længe. Dermed er der ikke det samme behov for at udskifte, og du er derfor med til at begrænse brugen af ressourcer. 

Er der revner i en almindelig murstensvæg, tror mange, at de skal repareres med det samme. Men det behøver de ikke nødvendigvis. Er der revner i soklen derimod, gælder det om at få lavet det hurtigt. 

Når du skal vurdere, om revner, huller og slid på huset skal få advarselslamperne til at blinke, skal du tænke på, om der er følgevirkninger eller ej. Det vigtigste er at reparere det, som kan udvikle sig til skader på andre bygningsdele. 

Det kan være svært som boligejer at vide, hvor stor en skade der kommer, men man skal altid tænke på, om der kan komme vand eller fugt ind på nogen som helst måde – og så skal man gøre noget ved det. Et utæt tag, en revnet tagrende, der leder regnvand ned ad mur og træværk, eller et kældergulv, der ikke er sikret mod fugt fra jorden – det kan alt sammen give følgeproblemer med råd og skimmelsvamp, som i sidste ende kan blive en dyr fornøjelse. 

Herunder følger en oversigt over, hvilke opgaver der er vigtige at kaste sig over med det samme – hvilke der kan vente, og hvilke du kan springe over. Rækkefølgen på opgaven er vilkårlig og afhænger også af, hvor gammelt dit hus er, hvilke materialer det er bygget af, og hvordan det i øvrigt er vedligeholdt. 

Kend faresignalerne, før du vedligeholder

1) En utæt tagrende

Selvom tagrenden kun er en smule utæt, og det ikke virker som voldsomt meget vand, der drypper fra den, er det vigtigt at få repareret den hurtigt. Der kan hurtigt komme skader på facaden eller lignende. Tjek at tagrender og nedløb ikke er stoppet med skidt og blade eller er utætte, så vandet ikke løber ned ad muren. 

2) Revner i brønden 

Vand kan sive ud gennem revner i brønd eller tagbrønd, så jorden omkring bliver våd. Det kan føre til skader på soklen og skimmelsvamp i kælderen eller krybekælderen. Tjek også, at nedløbsbrønde ikke er stoppede til med skidt og blade. Bliver de oversvømmet, kan vandet opfugte husets fundament. 

3) Hold vandet væk fra huset 

Over tid kan terrænet omkring dit hus ændre sig, fx hvis en plante laver en hulning omkring sig. Hvis vandet ikke længere løber væk fra huset, skal du rette op med det samme, så der ikke står vand omkring soklen, der kan trænge ind under gulvet, i kælder eller krybekælder. 

4) Hul i taget 

Utæthed i tagplade eller tagsten skal repareres med det samme, så der ikke kommer vand ind i huset. 

Tag af tagpap

Hold øje med såkaldte dampbuler på tagpaptag, hvor tagpappen buler op. Dampbuler betyder, at tagpappet har løsnet sig og er tegn på en potentiel utæthed. En enkelt dampbule behøver ikke betyde noget, men flere kan betyde, at taget skal udskiftes.

Et godt trick, til at tjekke tætheden af dit tagpaptag, er at observere taget, lige inden solen står op. Her kan du se utætheder, som små, mørke pletter ved samlinger mellem tagpapbanerne. Pletterne opstår, fordi der slipper varm luft ud indefra.

Tegltag

På gamle tegltage skal tagets understrygning vedligeholdes. Understrygningen er den mørtel, der binder teglene sammen. Du kan se understrygningen fra loftrummet.

Nogle tegltage har overstrygning i stedet for understrygning, hvor mørtlen skal vedligeholdes fra tagets overside. Tagets rygning og grater er som regel overstrøget.

Eternittag

Fællesnævner for tegl- og eternittag er, at hvis noget er knækket eller revnet, skal det skiftes hurtigst muligt.

5) Revner i soklen 

Er der en revne i soklen, kan du banke på den. Lyder det hult, har pudsen sluppet soklen, og så kan fugten samles derinde, men har svært ved at komme ud igen. I stedet trænger den ind i huset. Reparér med det samme.

I gamle huse er der ikke altid en fugtspærre mellem sokkel og hus, og fugten kan derfor komme op nedefra. Tegn på fugt i soklen er fx puds, der skaller af. Små revner i soklen kan ikke undgås, men hvis de bliver over 2 mm i bredden, bør du kradse det løse mørtel ud og pudse op. Revner må heller ikke komme igen – det kan være tegn på en sætningsskade.

6) Gamle ledninger 

Udvikler der sig varme omkring eltavlen, springer sikringerne, eller slår anlægget pludselig fra, skal du reagere med det samme. Særligt i gamle stofledninger kan der pludselig gå overgang i tingene. Har du boet mange år i et ældre hus, kan du evt. få lavet et eltjek for at sikre, at alt ser fint ud. 

7) Utæt gummifuge 

En løs eller utæt gummifuge i brusenichen kan give meget store vandskader. Kan du fx få fingeren eller neglen ind bag gummifugen, bør du skifte den. Overordnet set skal de skiftes hvert femte år – medmindre du er meget grundig med at tørre dem af efter bad.

Hvis du bor i ældre hus med rå beton omkring afløbene, som er udsat for konstant vand, er der risiko for fugtskade. Gulvet kan blive opfugtet gennem betonen, og fugten kan brede sig til ydervæggene og give skimmelsvamp.

I nogle tilfælde vil det være nok at affugte gulvet med affugter og tætne afløbet. Det er desuden en god idé at udskifte afløbet til et nyt, lovligt afløb. I værste tilfælde skal gulvet udskiftes.

8) Revnet i pudset facade 

Er der revner i murværket på en pudset facade, betyder det, at fugt kan komme ind, men det kan ikke komme ud igennem murstenen, da pudsen virker som en vandspærre for den fugt, der skal ud. Reparér revnerne.

Stop indbrud før det sker

Ca. 80% af alle indbrud i Danmark sker i huse. Har du sikret dit mod indbrudstyven? Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

Tag testen og få gode råd

Vent ... 

Trævinduer

Vinduer af træ er ofte mere udsat end andet træværk, og hvis vindueslisterne går i stykker, kan det give utætte vinduer, punkterede termoruder m.m. Reagér hurtigere med at reparere træværk ved vinduet end andet træværk. 

Træfacader 

Der er normalt, at der opstår revner i træfacader. I træ kommer der fugt ind, men det bliver også ventileret bort igen. Du behøver ikke at gøre noget med det samme, medmindre træet begynder at rådne og nedbrydes.  

Rens afløbet 

Sørg for at rense afløbet jævnligt, så vandet ikke stemmer op og løber ind under gulvet. Er det stoppet, skal du reagere med det samme. 

Sokkelpuds 

Er du i gang med at grave rundt om dit hus, kan det være en god idé at tjekke, hvor dybt sokkelpudsen går ned under terræn. Det ideelle er 10-15 cm sokkelpuds under terræn. Har dit hus et vandtæt betonfundament, haster det ikke så meget, som hvis det har et fundament af leca-sten. 

Udendørs træværk 

Gavltrekanter og remme af træ skal holdes intakt. Maler du dem, beskytter det mod revner, og er der revner, kan der opstå råd. Hvis du kan stikke en skruetrækker, syl eller lignende 3 mm ind i træværket, har det fået råd, og så rykker det op og bliver en hasteopgave. Råd smitter ikke, så du kan godt nøjes med at skifte det stykke træ, der er blevet nedbrudt. 

Slidt bordplade 

En køkkenbordplade er ekstra udsat for vand omkring blandingsbatteriet og vasken og skal derfor slibes, lakeres eller behandles oftere end andre borde. Er der sprækker og revner, kan den også blive uhygiejnisk.

... eller spring over

Almindelig murstensvæg 

Det er ret normalt, at der er revner mellem fuger og mursten på en almindelig murstensvæg. I modsætning til hvis murstensvæggen er pudset op, kan fugten komme ud igen gennem murstenene. Der kan gå fem-ti år, før det udvikler sig til skader. Er revnerne så store, at du kan kigge ind, eller går revnerne ind i murstenene, skal du reparere dem. 

Afskallet sokkelmaling 

Medmindre du bruger tjære på din sokkel, så har malingen kun en æstetisk funktion. Er sokkelmalingen skallet af, behøver du ikke at gøre noget ved det. 

Indendørs maling 

Hvis malingen skaller indendørs, kan du godt reagere – men det er også et sted, du kan springe over, hvis du vil have mindre vedligeholdelse. At male indendørs er ikke en vedligeholdelsesopgave, men en foryngelsesopgave. 

Slidte gulve 

Er trægulvet slidt, kunne du måske tænke dig en slibning. Men det er mest for syns skyld – gulvet bliver ikke ødelagt, selvom du lader det være. 

Mos, lav og alger 

Nogle synes måske ikke, at der er så kønt med mos, lav og alger på tag, træbeklædninger, terrasser m.m. Men ud fra den nuværende viden har det ikke nogen skadelig effekt på hverken mur, tag eller terrasse.