Sådan har vi gjort

Alle data er hentet fra den postnummerbaserede boligmarkedsstatistik udgivet af Finans Danmark. Som udgangspunkt har vi beregnet et gennemsnit af kvadratmeterprisen for fire kvartaler. Vi har valgt fire kvartaler for at udjævne store forskelle mellem de enkelte kvartaler. For år 2003 drejer det sig om 2., 3., og 4. kvartal i 2002 og 1. kvartal i 2003. Til sammenligning er valgt de tilsvarende kvartaler 20 år senere.

Der er kun medtaget de postnumre, hvor der har været tilstrækkelig mange handler til at danne en pålidelig statistik. Samlet drejer det sig om 430 postnumre ud i alt 603 postnumre.

De resterende postnumre er ikke medtaget, da der er handlet for få huse til at danne en pålidelig statistik.

Disclaimer: Al statistik har sine mangler. En af manglerne ved boligmarkedsstatistikken er, at statistikken ikke tager højde for kvalitetsforskelle mellem de enkelte boliger. 

I de billige udkantsområder er husene typisk ældre og generelt af en anden kvalitet end husene i de dyre områder. Det indebærer, at man ikke umiddelbart kan sammenligne kvadratmeterprisen for et hus i Aakirkeby med et hus i Klampenborg. 

Fast ejendom kan være en rigtig god investering, hvis du da ellers køber en tilstrækkelig dyr bolig i det rigtige område. For selv om prisen på en gennemsnitlig kvadratmeter hus er steget fra 7.900 kr. i år 2003 til 16.200 kr. i 2023, dækker gennemsnittet over meget store forskelle.

Det viser en gennemgang af udviklingen i huspriserne fordelt på postnumre de sidste 20 år – fra 2003 til 2023 – som Videncentret Bolius har udarbejdet på baggrund af tal fra Finans Danmark.

Bornholmsk højdespringer

Den største prisændring er i perioden er sket i Gudhjem på Bornholm, hvor kvadratmeterprisen er næsten femdoblet  fra 1.977 kroner pr. kvadratmeter i 2003 til 11.392 kroner pr. kvadratmeter i 2023. Også Svaneke på Bonholm er blandt de 10 postnumre, der er steget mest.

Huspriser er steget mindre end inflationen i 112 postnumre

Det er ikke nogen naturlov, at en bolig stiger i værdi. I 112 postnumre er huspriserne reelt faldet, idet huspriserne er steget med mindre end 43 procent, som er inflationen i samme periode.

Det drejer sig om en langt række mindre og mellemstore byområder i Danmarks yderområder. I flæng kan nævnes byområder som Gedser, Harboøre, Fjerritslev, Faxe og Vojens, hvor husene alle er steget mindre i pris end inflationen på 43 procent.

Huspriserne stiger mest i dyre områder

Prisudviklingen landet over viser også, at hvis du betragter boligen som en investering, så gælder det først og fremmest om at købe hus det rigtige sted og ikke falde for et billigt tilbud langt ude på landet.

Generelt stiger husene i de dyre områder procentvis mere i værdi end i de billige områder. Fra 2003 til 2023 er huspriserne steget mest i postnumre i og omkring København, hvor de er gået op med mere end 300 procent – en gennemsnitlig stigning på 15 procent om året. Reglen om at købe dyrt har dog også undtagelser. De tre byer Gudhjem, Blokhus og Sveneke har alle store procentvise stigninger, fordi de kommer fra en meget lav gennemsnitlig kvadratmeterpris.

Man kan altså være heldig, men generelt er det områder tæt omkring landets største byer, som oplever den største og mest kontinuerlige stigning.