Selv, hvis dit toilet kun løber så lidt, at du næsten ikke kan se det, risikerer du at skylle mere end 5.000 kr. ud i afløbet på et år. Og det er langt værre, hvis det tydeligt kan ses og høres.

Hvad koster det, hvis toilettet løber meget?

Vandpriserne varierer alt afhængigt af, hvor du er henne i landet. I Videncentret Bolius regner vi på økonomien ud fra en vandudgift på 70,35 kr. pr m3 vand, som i 2022 var gennemsnitsprisen for en gennemsnits husstand med et gennemsnitligt forbrug ifølge DANVA.

Ifølge Energistyrelsen bruger et toilet, der løber: 

  • ...så det er svært at se: 275 liter/døgn (100,4 m3/år) -  det koster ca. 7.065 kr./år.
  • ...så det ses: 550 liter/døgn (200 m3/år) og koster ca. 14.070 kr./år.
  • ...med uro på overfladen: 1.100 liter/døgn (400 m3/år) og koster ca. 28.140 kr./år.

Der har også været eksempler på, at regningen for et løbende toilet har været på mere end 20.000 kr. på nogle få måneder, og 5.000 kr. på få dage.

Vandforbruget er i gennemsnit på 100 liter om dagen for en dansker. I en familie med 2 voksne og 2 børn bruges der i gennemsnit 130 m3 vand om året. Så bruges der 100-400 m3 mere, kan det firdoble vandforbruget og dermed også udgifterne.

Hvordan tjekker du, om toilettet løber?

Alt, hvad du behøver for at tjekke dit toilets tilstand, er en serviet.

Sæt den fast i den tørre toiletkumme og se, om den bliver våd. Så får du afsløret, om dit toilet ødsler med vandet.