Længere levetid. Penge sparet. Og godt for klimaet. Der er flere gevinster ved at reparere dine maskiner og apparater, når de pludselig ikke virker eller går i stykker. 

Mens de to første gevinster er til at tage og føle på, kan det være sværere at få en fornemmelse for, hvor meget du egentlig hjælper klimaet, når du reparerer i stedet for at købe nyt. 

Hvad er klimaaftrykket?

  • Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet.
  • Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO₂ og andre drivhusgasser – det pågældende apparat belaster klimaet. 
  • Tallene i denne analyse angiver aftrykket fra produktion til bortskaffelse.

Men det får du nu hjælp til med klimaberegneren fra Repair Cafe Danmark. Den viser, hvor mange kilo CO2e – det vil sige CO2 og andre klimagasser – du sparer klimaet for, når du reparerer din støvsuger, højttaler eller brødrister. 

– Det kan måske virke af lidt at spare nogle kilo CO2e, når vi hver især bør spare flere tons om året. Men vi er nødt til at kigge på alle de steder, vi kan spare, og hvis vi alle gør lidt, bliver det samlet set til en hel del, siger Henrik Bisp, fagekspert i bæredygtighed i Videncentret Bolius. 

Hver dansker udleder ifølge nye tal (2023) fra den grønne tænketank Concito ca. 13 tons CO2e om året, hvoraf ca. 0,2 tons går til elektronik og hvidevarer. Vi skal reducere vores klimaaftryk til 2-3 tons CO2e om året i 2050 for at bremse effekten af klimaforandringer.

Når man lægger reparation af fx køkkenmaskiner på alle landets Repair Caféer sammen fra de seneste fem år, har det samlet set sparet klimaet for en belastning på over 25 tons CO2e. 

Vi viser her klimagevinsten ved at reparere forskellige apparater i stedet for at skifte dem ud.  

Kapselkaffemaskine

Standardvægt: 3,14 kg

Forventet levetid: 6 år ved brygning af to kopper espresso om dagen

Besparelse ved reparation: 17,8 kg CO2e

Hvad belaster: Elektronik, hård plast og aluminium. Der er også stål i, som i høj grad kan genanvendes, når kaffemaskinen ikke længere kan repareres. 

Typiske reparationer: Fjernelse af fastklemt kapsel, rengøring af kontakter, udskiftning af sikring. Jo nyere maskinen er, desto sværere og mere tidskrævende er det at skille den ad.

Brødrister

Standardvægt: 1,15 kg

Forventet levetid: 5-8 år ved daglig brug

Besparelse ved reparation: 5,46 kg CO2

Hvad belaster: Elektronik og stål. Særligt stålet kan genanvendes, når brødristeren ikke længere kan repareres. 

Typiske reparationer: Brødristere, hvor brødskiver skal hoppe op (autoudkast), går oftere i stykker end brødristere, hvor brødet ligger fladt på risten. Knækkede dele kan nogle gange loddes; en knækket varmetråd kan genforbindes med kabelsko eller lignende.  

Fladskærmsfjernsyn

Standardvægt: 9,10 kg

Forventet levetid: 7,4 år ved 3 timer og 50 minutters brug om dagen

Besparelse ved reparation: 331 kg CO2e

Hvad belaster: Elektronik. Der indgår også stål, som kan genanvendes, når fladskærmsfjernsynet ikke længere kan repareres. 

Typiske reparationer: Rensning af fjernbetjening, udskiftning af baggrundsbelysning, reparation af strømforsyning. Rensning eller udskiftning af diverse stik.

Støvsuger

Standardvægt: 8,48 kg

Forventet levetid: 8 år ved 50 timers brug om året

Besparelse ved reparation: 45,6 kg CO2

Hvad belaster: Plast og elektronik, herunder motor. Kun en lille del kan genanvendes, nemlig lidt aluminium, når støvsugeren ikke længere kan repareres.

Typiske reparationer: Udskiftning af fjeder til automatisk oprulning, fjernelse af støv i afbryder, udskiftning af ledning. Kræver tid til at få skilt den ad.
 

Pst! De fleste apparater i analysen er produceret i Kina, og transporten udgør cirka 10 procent af klimaaftrykket. Du kan hjælpe klimaet ved at købe apparater, der er produceret tættere på Danmark.

Stereoforstærker

Standardvægt: 6,3 kg

Forventet levetid: 35 år, men bliver ofte udskiftet tidligere på grund af teknologisk udvikling

Besparelse ved reparation: 58,8 kg CO2

Hvad belaster: Elektronik. Der indgår også stål og aluminium, som i høj grad kan genanvendes, når forstærkeren ikke længere kan repareres. 

Typiske reparationer: Afhængigt af alderen kan det være kondensatorer eller transistorer, der er holdt op med at virke eller giver støj i lydsignalet og derfor skal skiftes.

Køkkenmaskine

Standardvægt: 7,20 kg

Forventet levetid: 15 år ved 85 minutters brug om måneden

Besparelse ved reparation: 18,6 kg CO2e

Hvad belaster: Aluminium og motor. Særligt aluminiummet kan genanvendes, når køkkenmaskinen ikke længere kan repareres. 

Typiske reparationer: Rengøring eller udskiftning af afbryder og reguleringsknapper. Reetablering af løs forbindelse, kondensatorudskiftning i motorens strømforsyning. Jo ældre model, jo nemmere at adskille, fejlsøge og reparere.

Gulvlampe

Standardvægt: 2,77 kg

Forventet levetid: Ikke oplyst

Besparelse ved reparation: 13,4 kg CO2

Hvad belaster: Aluminium. Det kan i høj grad genanvendes, når lampen ikke længere kan repareres.

Typiske reparationer: Udskiftning af ledning, fatning eller afbryder.

Fjernstyret bil

Standardvægt: 0,94 kg

Besparelse ved reparation: 5,09 kg CO2e

Forventet levetid: Ikke oplyst

Hvad belaster: Elektronik og hård plast. Særligt plasten kan genanvendes, når den fjernstyrede bil ikke længere kan repareres. 

Typiske reparationer: Elektrisk legetøj – og særligt fjernstyrede apparater – kan gå i stykker på mange måder. Ofte er der tale om løse forbindelser eller svage fjedre i batterirummet.

Pst! Når apparaterne ikke kan repareres mere, er det vigtigt at aflevere dem korrekt til genanvendelse. Mange dele kan genanvendes, hvilket vil nedsætte klimaaftrykket.

Trådløs højtaler

Standardvægt: 0,37 kg

Forventet levetid: 2-3 år ved 2.400 timers brug og 300-500 opladninger

Besparelse ved reparation: 10,7 kg CO2e

Hvad belaster: Elektronik. Der er meget dårlige muligheder for at genanvende dele fra højttaleren. 

Typiske reparationer: Udskiftning af stik til opladning, som er gået i stykker, fordi der er forsøgt at sætte en forkert ledning i. Udskiftning af det genop­ladelige batteri, som ofte er anbragt bag en masse skruer og plastiktappe.

Om oversigten

  • Beregningerne brugt i denne oversigt er lavet af Aalborg Universitet for Repair Cafe Danmark og LB Forsikring. 
  • Der er udvalgt en række produkter, som bliver repareret på repair-caféerne. Derfor er hårde hvidevarer ikke med, da repair-caféerne fikser det, du selv kan have med under armen. 
  • Der er angivet en standardvægt. I vægten indgår også emballagen, da klimaaftrykket herfra også tæller med. Der er også angivet en standardlevetid for de referenceapparater, der er brugt i analysen. 
  • Vejer dit apparat mere eller mindre, kan du selv beregne den præcise klimabesparelse for dit apparat på detnytter.nu.

Kilder: Analysen ”Miljøberegner – Repair Cafe Danmark”, Aalborg Universitet, 2023. Arne Skov, bestyrelsesformand, Repair Cafe Danmark