For de fleste husstande vil et solcelleanlæg være en fin forretning over tid, hvis altså elpriserne er høje nok. Men hvor god den er, afhænger af, om man har et stort elforbrug. Har man omvendt et meget lille strømforbrug, vil solceller kun sjældent være attraktivt, simpelthen fordi investeringen bliver for stor til, at energibesparelsen kan tjene sig hjem. 

For at blive klogere på økonomien omkring et solcelleanlæg har vi bedt solcelleleverandøren Viasol udarbejde tilbud til tre fiktive familier. 

De tre familier er sat til at have et strømforbrug på henholdsvis 5.000, 8.000 og 12.000 kWh på årsbasis, og solcellefirmaet har så fået til opgave at skræddersy et optimalt anlæg til hver af familierne.

Tilbagebetalingstid afhænger af fremtidig kWh-pris

Når solcellefirmaer skal give tilbud på opsætningen af et anlæg, er de af gode grunde nødt til at gætte på, hvad prisen på strøm vil blive i fremtiden. Uden en forudsigelse af kWh-prisen er det ikke muligt at give kunden et overblik over økonomien i projektet og fx sige noget om tilbagebetalingstiden. 

Prisen pr. kWh forsøges sat ud fra historiske data og fremtidsprognoser, men den kan altså af gode grunde kun være et kvalificeret gæt.

På de to anlæg uden varmepumpe har Viasol sat elprisen til 3,23 kr. pr. kWh, mens anlægget med varmepumpe er lavet ud fra en elpris på 2,33 kr. pr. kWh. 

Den lavere kWh-pris i varmepumpe-eksemplet skyldes, at der er en reduktion i elprisen efter 4.000 kWh, når man har varmepumpe. Derudover er der i alle tre tilbud inkluderet en årlig elprisstigning på 2 procent i beregningerne.

I alle de tre solcelleløsninger medfølger desuden et husbatteri, så det er muligt at lagre strøm til senere brug, samtidig med at det bliver muligt at tappe strøm fra elnettet til batteriet i billigere tidsrum – fx om natten.

I eksemplerne kan du se størrelsen på investeringen, hvor store anlæg og batterier der er valgt, og hvor mange solpaneler der skal til for at dække et givent strømforbrug. Endelig giver Viasol også deres bud på besparelsen på elregningen, selvforsyningsgraden og tilbagebetalingstiden på de tre forskellige typer anlæg.

Økonomi i solceller afhænger af elpriser

Som det ses af de tre eksempler, er den estimerede pris på en fremtidig kWh helt afgørende for rentabiliteten af solcelleanlæggene. 

Byder fremtiden fx på faldende elpriser, står man, ifølge Christina Schjervig, fagekspert i Videncentret Bolius, med nogle helt anderledes regnestykker og dermed også en helt anden økonomi i projekterne.

– Lige nu kan det måske være svært at forestille sig meget lave elpriser, men vi ved ærlig talt ikke noget om, hvad en kilowatttime kommer til at koste om 5, 10 eller 20 år, forklarer Christina Schjervig.

Det, vi ved med sikkerhed, er til gengæld, at prisen på en kWh i de seneste 15 år, frem til 2. kvartal 2021, har ligget stabilt på 1,95 til 2,22 kr. pr. kWh. Herefter steg prisen stødt med 10-15 procent i kvartalet og lå på 4,62 kr. pr kWh i 4. kvartal 2022. På den måde er det altså et relativt nyt fænomen, at priserne i dag er så høje. 

– Endelig er der også i de viste tilbud taget udgangspunkt i en prisstigning på 2 procent om året. Det svarer til en pris på 3,93 kr. pr. kWh efter 10 år og en pris på 5,30 kr. pr kWh efter 25 år. Lad os bare være ærlige og sige, at vi i realiteten ikke har noget begreb om, hvorvidt prisen er 5,30 kr. pr. kWh i år 2048. Den kan være det halve, men den kan også være det dobbelte. Hvis det sidste bliver gældende, har man jo virkelig lavet en god investering. I sidste ende kommer det derfor til at handle om, i hvilken retning man selv tror, at elprisen kommer til at gå, siger Christina Schjervig.

Lån og finansiering til solcelleanlæg

Under alle omstændigheder er alle tre eksempler på solcelleanlæg så store investeringer, at de fleste nok har brug for at låne pengene. Nogle solcellefirmaer tilbyder i den sammenhæng finansieringsordninger, men det er bestemt også værd lige at tjekke mulighederne i ens egen bank. Solcelleanlæg hører ind under grønne investeringer, og næsten alle banker giver i dag favorable lån til bæredygtige investeringer i boligen.

Husstand med et almindeligt forbrug

Med et årligt forbrug på 5.000 kWh tænkes familien at investere i et solcelleanlæg på 5,67 kW med 14 paneler på taget (ca. 28 m2) og et batteri på 5 kWh.

Det anslås, at solcellestrømmen vil dække 63 procent af husstandens samlede elforbrug set over et år.

Samlet pris inklusive montering: 139.466 kr.
Årlig besparelse på el via solcelleanlægget: 10.110 kr. 
Årlig indtægt på salg af overskydende solcellestrøm: 2.625 kr. 
Årlig besparelse i alt: 12.735 kr. 

Investeringen er lige under 11 år om at tjene sig hjem. 
Skal pengene til investeringen lånes, bliver perioden selvsagt længere, fordi der skal betales renter.

Husstand med elbil

Med et årligt forbrug på 8.000 kWh tænkes familien at investere i et solcelleanlæg på 8 kW med 20 paneler på taget (ca. 40 m2) og et batteri på 10 kWh.

Det anslås, at solcellestrømmen vil dække 67 procent af husstandens samlede elforbrug set over et år.

Samlet pris inklusive montering: 179.251 kr.
Årlig besparelse på el via solcelleanlægget: 17.251 kr. 
Årlig indtægt på salg af overskydende solcellestrøm: 2.874 kr. 
Årlig besparelse i alt: 20.146 kr

Investeringen er lige under 9 år om at tjene sig hjem. 
Skal pengene lånes, bliver perioden længere.

Husstand med elbil og varmepumpe

Med et årligt forbrug på 12.000 kWh tænkes familien at investere i et solcelleanlæg på 9,72 kW med 24 paneler på taget (ca. 48 m2) og et batteri på 10 kWh. 

Det anslås, at solcellestrømmen vil dække 53 procent af husstandens samlede elforbrug set over et år.

Samlet pris inklusive montering: 199.761 kr.
Årlig besparelse på el via solcelleanlægget: 14.832 kr. 
Årlig indtægt på salg af overskydende solcellestrøm: 3.500 kr. 
Årlig besparelse i alt: 18.332 kr. 

Investeringen er lige under 11 år om at tjene sig hjem. 
Skal pengene til investeringen lånes, bliver perioden længere.
 

Kilde: Viasol