Siden 1. januar 2013 har det været lovpligtigt, at du som boligejer og bygherre får undersøgt boligen for PCB, hvis dit hus skal renoveres eller rives ned.

En kortlægning af PCB i danske bygninger viser, at PCB især findes i maling, gulvbelægninger og fuger fra perioden 1950-1977, hvor miljøgiften var tilladt i byggematerialer.

Op mod 80.000-140.000 en- og tofamilieshuse i Danmark vurderes at indeholde materialer med PCB i så høje koncentrationer, at de skal bortskaffes som farligt affald.

Start med at få foretaget en screening, hvis du er i tvivl om, din bolig indeholder PCB. Efterfølgende kan analyser og prøver kortlægge, hvor stor koncentrationen er.

Se eksempel på et screeningsskema for PCB

LÆS OGSÅ: Sådan undersøger du, om der er PCB i din bolig

Sådan får du fjernet bygningsmateriale med PCB

Dit ansvar for PCB

Som bygherre har du ansvaret for at:

 • Screene boligen og oplyse om forekomst af PCB.
 • Udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed.
 • Anmelde arbejdet til kommunen 2 uger, inden det påbegyndes
 • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet har et større omfang.
 • PCB-holdigt byggeaffald frasorteres på byggepladsen, og at bortskaffelse følger kommunens retningslinjer.

Du kan vælge at lade det firma, du hyrer til at fjerne PCB, stå for at planlægge indsatsen og styre det videre forløb fra screening til bortskaffelse af affaldet.

Kilde: Pcb-guiden

Hvis din bolig indeholder PCB, kan du følge disse 6 trin, når materialerne skal fjernes.

1. Hyr et professionelt firma

Du må ikke selv fjerne PCB. Sanering af PCB-holdige materialer er farligt arbejde. Det kræver særlig instruktion, og du skal derfor have professionel assistance. Der findes nedrivnings- og miljøsaneringsfirmaer, som er certificerede i arbejdet med at fjerne PCB.

Det er vigtigt, at de håndværkere, du hyrer, har styr på, hvordan PCB skal håndteres. Ellers er der risiko for, at miljøgiften spredes og gør det mere farligt for mennesker at opholde sig i huset i længere tid.

2. Planlæg arbejdet i god tid

Få lavet en udførlig plan for projektet, og vær opmærksom på, at en renovering af et hus med PCB kan tage tid. Arbejdet skal bl.a. anmeldes til kommunen senest 14 dage, inden arbejdet påbegyndes. Og får du foretaget prøver for at undersøge koncentrationen af PCB, skal du også vente på laboratoriets svar.

Lav en AB-forbrugerkontrakt, inden arbejdet påbegyndes, så du har en klar aftale med firmaet, der udfører saneringen. Det kan beskytte dig mod, at både tidsplan eller budget overskrides.

3. Få afskærmet området ordentligt

Sikkerheden er vigtig. Vær derfor opmærksom på, at det firma, du får til at foretage saneringen, overholder de retningslinjer, der er for arbejde med PCB. Der skal bl.a. være tætsluttende skærmvægge i plast, som kan begrænse spredningen af sundhedsskadeligt støv.

Og alle der opholder sig i arbejdsområdet skal bære handsker, overtræksdragter og åndedrætsværn.

Læs Asbestforeningens vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering 

4. Informér dine naboer

PCB-sanering kan virke skræmmende på naboer og andre i nærområdet, når folk er pakket ind i åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr.

Sørg for at informere dine naboer om, hvad der foregår. Fortæl dem, hvornår arbejdet foregår, og hvilke miljø- og sikkerhedsrisici det indebærer.

5. Forbered dig på regningen

Det kan være vanskeligt og dyrt at slippe af med PCB. Og du er ikke dækket af hverken ejerskifteforsikring eller husforsikring.

Ingeniøren har regnet på, hvor meget det vil koste at få foretaget en simpel renovering af et kælderrum på 20 kvadratmeter med PCB i vægmaling, gulv og i en enkelt fuge omkring et vindue.

Beregningen er lavet ud fra prisoverslag fra 3 nedrivnings- og miljøsaneringsfirmaer (Kingo, Jydsk Miljøsanering, og Tschering).

Prisen løber i dette eksempel op i 70.000 kr.

 • Prøvetagning og tilladelser: 15.000 kr. 
 • Udstyr og forberedelse: 5.000 kr.
 • Nedslibning af gulve og vægge: 300 kr. pr. m2: I alt 21.000 kroner. 
 • Fjernelse af fuge: 1.000 kr. 
 • Epoxybehandling af vægge: 28.000 kr.

LÆS OGSÅ: Undgå kæmperegning: Tjek huset for PCB, før du køber det

6. Fjern byggeaffald med PCB korrekt

Typisk vil de firmaer, der sanerer huset for PCB, også stå for at bortskaffe byggematerialet efterfølgende. Men ellers er det dit ansvar som bygherre, at affaldet afleveres det rigtige sted.

Affald med indhold af PCB på mere 50 mg/kg er farligt affald. Det skal derfor anmeldes til kommunen. Kommune Kemi i Nyborg er det eneste godkendte anlæg til behandling af farligt affald, og anlægget samarbejder med en række lokale modtagestationer, hvor affaldet kan afleveres.

Indeholder byggeaffaldet mindre PCB end 50 mg/kg, skal du undersøge, hvilke regler der gælder for bortskaffelse i din kommune. Kontakt kommunens afdeling for affald og miljø.

Hvad er PCB

 • PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er en af verdens farligste miljøgifte.
 • PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950-1977.
 • PCB kan skade mennesker og miljø. PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer.
 • PCB kan skade helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne.
 • Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem.
 • PCB mistænkes også for at være kræftfremkaldende.

LÆS OGSÅ: Sundhedsskadelig PCB i byggematerialer