1. Se på husets alder og historie

PCB blev anvendt i byggematerialer fra 1950-1977. Er din bolig opført eller renoveret i løbet af denne periode, er der derfor større risiko for at finde PCB i den. Oplysninger om, hvornår dit hus er opført eller har gennemgået større ombygninger, finder du på boligejer.dk eller i din kommunes byggesagsregister.

Er din bolig først opført efter 1977, er sandsynligheden for, at dit hus er i risikozonen, meget lille. Skulle der findes PCB i din bolig, vil det i dette tilfælde formentligt være at finde i ulovligt genbrugte PCB-holdige byggematerialer eller være at finde i termoruder, som er fremstillet i udlandet før år 1980. 

LÆS OGSÅ: Sådan håndterer du byggeaffald med PCB

Hvad er PCB

 • PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er en af verdens farligste miljøgifte.
 • PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950–-1977.
 • PCB kan skade mennesker og miljø.
 • PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer.
 • PCB kan skade helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier kan hud og forplantningsevne tage skade.
 • Langtidsophobningen af PCB er også sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. PCB mistænkes også for at være kræftfremkaldende.

LÆS OGSÅ: Sundhedsskadelig PCB i byggematerialer

2. Få professionel assistance

Det er kompliceret at få identificeret og fjernet PCB. Alliér dig derfor allerede tidligt i processen med et firma, der har erfaring med PCB-problemer. Firmaet kan hjælpe dig med at planlægge indsatsen og stå for det videre forløb.

3. Gennemgå huset for PCB-kilder

Du kan ikke se eller lugte PCB. Derfor er det svært selv at finde PCB. Få i stedet en fagkyndig til at gennemgå boligen og vurdere de enkelte bygningsdele. Der findes nedrivnings- og saneringsfirmaer, der er specialiseret i at lokalisere og fjerne PCB.

PCB blev bl.a. benyttet i følgende produkter:

 • Termoruder.
 • Indvendige og udvendige fugemasser.
 • Gulvmasser.
 • Maling, ved behov for særlig holdbarhed.
 • Gulvbelægning i vådrum og på steder med kraftig slid.
 • Isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr.
 • Kondensatorer i køleskabe, lysarmaturer og elektriske apparater.
 • Transformatorer.
 • Elektriske kabler.

PCB kan også have spredt sig til tilstødende materialer eller være afdampet til andre materialer, fx tæpper, tapeter og betongulve. Fx kan der også være PCB i både vinduesrammen og væggen omkring vinduet, hvis der er PCB i fugerne omkring et vindue.

En screening af huset koster typisk 6.000-7.500 kr (2013).

4. Få foretaget prøver og analyse af bygningsdele

Prøver fra de enkelte bygningsdele kan af- eller bekræfte en mistanke om PCB. Prøverne skal foretages af fagpersoner, da du risikerer at sprede miljøgiften yderligere, hvis du håndterer de PCB-holdige materialer forkert.

Materialeprøver bliver sendt til laboratorieanalyse. Analysen kan fastlægge, om der er tale om PCB, og hvor stor koncentrationen er.

5. Mål PCB i indeklimaet

Få evt. udført måling af PCB-koncentrationen i indeluften, hvis materialeprøverne afslører PCB i bygningsdele. Du skal også have professionelle til at udføre analyserne af dit indeklima.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt følgende 2 aktionsniveauer for PCB i indeluft:

 • Niveauer over 3.000 ng PCB/m3 luft indebærer en betydelig helbredsrisiko, og der bør gribes ind uden unødig forsinkelse.
 • Niveauer i intervallet 300-–3000 ng PCB/m3 luft indebærer en sundhedsrisiko, hvis du opholder dig i det gennem længere tid. Der bør på sigt gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m3.

LÆS OGSÅ: Undgå kæmperegning: Tjek huset for PCB, før du køber det