1. Se på husets alder og historie

PCB blev anvendt i byggematerialer fra 1950-1977. Er din bolig opført eller renoveret i løbet af denne periode, er der derfor større risiko for at finde PCB i den. Oplysninger om, hvornår dit hus er opført eller har gennemgået større ombygninger, finder du på boligejer.dk eller i din kommunes byggesagsregister.

Er din bolig først opført efter 1977, er sandsynligheden for, at dit hus er i risikozonen, meget lille. Skulle der findes PCB i din bolig, vil det i dette tilfælde formentligt være at finde i ulovligt genbrugte PCB-holdige byggematerialer eller være at finde i termoruder, som er fremstillet i udlandet før år 1980. 

Hvad er PCB

 • PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er en af verdens farligste miljøgifte.
 • PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950-1977.
 • PCB kan skade mennesker og miljø.
 • PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer.
 • PCB kan skade helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier kan hud og forplantningsevne tage skade.
 • Langtidsophobningen af PCB er også sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. PCB mistænkes også for at være kræftfremkaldende.

2. Få professionel assistance

Det er kompliceret at få identificeret og fjernet PCB. Alliér dig derfor allerede tidligt i processen med et firma, der har erfaring med PCB-problemer. Firmaet kan hjælpe dig med at planlægge indsatsen og stå for det videre forløb.

3. Gennemgå huset for PCB-kilder

Du kan ikke se eller lugte PCB. Derfor er det svært selv at finde PCB. Få i stedet en fagkyndig til at gennemgå boligen og vurdere de enkelte bygningsdele. Der findes nedrivnings- og saneringsfirmaer, der er specialiseret i at lokalisere og fjerne PCB.

PCB blev bl.a. benyttet i følgende produkter:

 • Termoruder.
 • Indvendige og udvendige fugemasser.
 • Gulvmasser.
 • Maling, ved behov for særlig holdbarhed.
 • Gulvbelægning i vådrum og på steder med kraftig slid.
 • Isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr.
 • Kondensatorer i køleskabe, lysarmaturer og elektriske apparater.
 • Transformatorer.
 • Elektriske kabler.

PCB kan også have spredt sig til tilstødende materialer eller være afdampet til andre materialer, fx tæpper, tapeter og betongulve. Fx kan der også være PCB i både vinduesrammen og væggen omkring vinduet, hvis der er PCB i fugerne omkring et vindue.

En screening af huset koster typisk 6.000-7.500 kr (2013).

4. Få foretaget prøver og analyse af bygningsdele

Prøver fra de enkelte bygningsdele kan af- eller bekræfte en mistanke om PCB. Prøverne skal foretages af fagpersoner, da du risikerer at sprede miljøgiften yderligere, hvis du håndterer de PCB-holdige materialer forkert.

Materialeprøver bliver sendt til laboratorieanalyse. Analysen kan fastlægge, om der er tale om PCB, og hvor stor koncentrationen er.

5. Mål PCB i indeklimaet

Få evt. udført måling af PCB-koncentrationen i indeluften, hvis materialeprøverne afslører PCB i bygningsdele. Du skal også have professionelle til at udføre analyserne af dit indeklima.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt følgende 2 aktionsniveauer for PCB i indeluft:

 • Niveauer over 3.000 ng PCB/m3 luft indebærer en betydelig helbredsrisiko, og der bør gribes ind uden unødig forsinkelse.
 • Niveauer i intervallet 300-3000 ng PCB/m3 luft indebærer en sundhedsrisiko, hvis du opholder dig i det gennem længere tid. Der bør på sigt gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m3.