Hvad er spindemider?

Spindemiden - eller væksthusspindemiden som den også kaldes, når den angriber dine planter i dit drivhus - er et skadedyr, der dræber bladene på planter ved at suge saften ud af bladene. Spindemider formerer sig meget hurtigt, og navnet refererer netop til det spind, miden danner for at komme fra blad til blad eller plante til plante.

Hvordan ser spindemider ud?

Spindemider er ca. en halv mm lange, har 4 par ben og er blege eller grøngullige med en mørk plet på hver side af ryggen. Sidst på sæsonen bliver miden rødlig. Det er tegn på, at det er en overvintrende hun. Skadedyrene kravler rundt på undersiden af planteblade.

Hvilken skade gør spindemider - og hvornår?

Væksthusspindemider er oftest et problem fra midt april til midt oktober, men indendørs potteplanter kan blive angrebet hele året. Miderne overvintrer på planter og planterester i drivhuset, og når temperaturen stiger om foråret, går de i gang med at lægge æg igen, og nye spindemider er klar til at angribe dine planter.

Miderne gør bladene gulprikkede fordi de suger saften ud af bladcellerne. I takt med, at miderne formerer sig, bliver bladene mere og mere gullige og til sidst dør bladet helt. Er flere blade angrebet, kan hele planten dø, da den næres via bladene.

Væksthusspindemiden kan angribe stort set alle drivhusplanter, fx agurk, tomat, bønner, chili, spansk peber og potteplanter - tomatplanter kan reagere særligt meget på angrebet. Der er dog forskel på, hvor godt spindemider trives på hver enkelt planteart, og i drivhuset er det typisk agurk, der angribes i væsentlig grad.

Udendørs kan væksthusspindemiden, især i varme perioder, skade frugttræer, bærplanter og prydplanter.

Hvordan forebygger du spindemider?

Hverken ude eller inde kan du forebygge spindemider. De bæres rundt af vinden, og du har derfor ingen kontrol over, om dine planter angribes af skadedyret.

Hvordan bekæmper du spindemider i drivhuset?

  • Et varmt og tørt klima er optimale betingelser for spindemider, så lad det ikke blive for varmt og tørt i drivhuset.
  • Sprøjt bladene med insektsæbe, sprøjt især undersiderne af bladene. Vask grøntsager sprøjtet med insektsæbe ekstra godt.
  • Sæt spindrovmider, Phytoseiulus persimilis, ud et par dage efter, du har sprøjtet med insektsæbe. Rovmiden æder spindemider, og den er særdeles effektiv.
  • Vask vinduer, sprosser, overflader og hulrum med en kraftig brun sæbeopløsning, når de sidste planter er smidt ud af drivhuset - det dræber alle overvintrende spindemider og æg.

Hvordan bekæmper du spindemider udendørs?

Udendørs bekæmpelse af spindemider er lidt vanskeligere end bekæmpelse i drivhuset, da planter i det fri er mere udsatte for at blive bosted for mider båret af vinden. Men det kan lade sig gøre:

  • Fjern og destruér de værst angrebne blade
  • Sprøjt bladene med insektsæbe, sprøjt især undersiderne af bladene. Vask grøntsager sprøjtet med insektsæbe ekstra godt.
  • Sæt spindrovmider, Phytoseiulus persimilis, ud et par dage efter, du har sprøjtet med insektsæbe. Rovmiden æder spindemider, og den er særdeles effektiv.
  • Gentag overstående, hvis spindemiderne fortsat æder dine planter.
  • Sidste løsning: Smid angrebne planterne ud og anskaf nye.

Hvor køber du rovmider?

Rovmider kan bl.a. købes i bl.a. plante- og havecentre og fås i små plastikbeholdere med ca. 500 stk. Rovmiderne i beholderen ligger i noget fint granulat, som du drysser ud over ud over de angrebne blade efter det, brugsanvisningen på beholderen foreskriver.

Når granulatet er drysset ud, begynder rovmiderne at vandre rundt til de andre blade og stængler, og på deres vej rundt på planterne tilintetgør de spindemiderne.