Bliver hele eller dele af dit træ viklet ind i et tæt spind, så det næsten er helt hvidt? Står det måske endda nøgent uden blade, og hænger der små sorte, larver ned fra træet? 

Så er der højst sandsynligt tale om spindemøl og spindemøllelarver. 

Hvad er spindemøl?

Spindemøl er en gruppe småsommerfugle (Yponomeutidae), der har udviklet en speciel teknik. Larverne laver fællesspind, som beskytter dem mod at blive spist af fugle, mens de selv æder bladene på træerne. 

Der findes en håndfuld forskellige arter af spindemøl, som angriber forskellige træsorter. 

Det er larverne, der spiser træernes blade, og når først spindemøllelarverne har forpuppet sig og senere er blevet til voksne spindemøl, ødelægger de ikke længere planterne. 

Nogle gange vil larverne forvilde sig ind i boligen, men de gør ikke nogen skade. 

Hvornår kommer der spindemøl?

Larverne fra spindemøl dukker typisk op i slutningen af maj til midten af juni, og det er også i denne periode, at de hvide spind omkring træerne er markante. 

I slutningen af juni begynder larverne at forpuppe sig, og henover sommeren begynder spindemøllene at flyve rundt. 

Spindemøllene lægger mange æg ad gangen under et beskyttende skjold. Æggene klækker i efteråret, men først det følgende forår kommer larverne frem. 

Hvilke træer og buske bliver ramt af spindemøl?

Spindemøl angriber flere forskellige arter af træer og buske. Du finder dem typisk på hæg, tjørn, rønnebærtræer, benved, æbletræer, slåen, blommetræer og andre frugttræer. 

Nogle arter af spindemøl angriber en bestemt type træ, fx det spindemøl, der lever på æbletræer. 

Andre spindemøl er mere altspisende og kan fx både angribe rønnebær, kirsebær, tjørn og hæg. 

Tidligere kom spindemøllene sjældent igen på det samme træ mere end to år i træk. Men det har ændret sig, så der i dag er en tendens til, at larverne hærger de samme træer år efter år. 

Der er ikke nogen videnskabelig forklaring på, at de samme træer bliver ramt, men det kan bl.a. skyldes, at spindemøllenes cyklus ikke længere er synkroniseret med nogle af deres naturlige fjender. 

Ødelægger spindemøl træerne?

Larverne fra spindemøl kan spise alt det grønne på et træ, så det til sidst er helt afløvet. Det vil få træerne til at aktivere sine sankthansskud, som er nogle små knopper, der er anlæg til nye blade. 

Normalt vil sankthansskuddene ligge gemt ved hver bladstik hele vinteren og først blive aktiveret næste forår, men når spindemøllarverne har spist alle bladene, springer sankthansskuddene ud, og allerede senere på sommeren vil træerne have grønne blade igen. Træerne går i gang med at lave nye bladanlæg, så det får blade igen næste år. 

Er det et frugttræ, kan et angreb fra spindemøl godt betyde, at fx æblerne bliver lidt mindre end normalt, da træet ikke har nogen fotosyntese i en periode. 

Næste år kan træernes blade godt blive lidt mindre end normalt, men i udgangspunkt bliver træerne ikke ødelagt. Hvis et træ mange år i træk er hårdt angrebet, kan det dog stresse eller svække træet. 

Hvordan bekæmper du spindemøl?

Hvis du vil af med spindemøllene, kan du sørge for gode vilkår for fuglene i haven ved fx at bygge stærekasser, så fuglene har et sted at slå sig ned. 

Sørg for høj biodiversitet i haven med forskellige beplantning, der giver gode forhold for nogle af larvernes naturlige fjender. Bl.a. snyltehvepse, mejser og musvitter, der spiser larverne, hvis de kan få fat på dem.

Riv derfor også spindet i stykker, så fuglene kan få fat på larverne, der sidder gemt inde i det. Fjern spindet ved at spule med en kraftig vandstråle, eller brug en stiv kost.

Hvordan forebygger du spindemøl?

Udover at sikre højere biodiversitet i din have, findes der enkelte bekæmpelsesmidler mod spindemøl, der må bruges af private.

Du skal dog gå i gang tidligt på sæsonen, og ikke først i maj-juni, når larverne gør sig mere synlige ved at spinde træerne ind. Det skal bruges i foråret, mens larverne æder af planterne.

Men ved brug af bekæmpelsesmidler risikerer du også at ramme andre insekter og nyttedyr i haven, da midlerne ikke skelner mellem de forskellige arter og rammer bredt. Det kan også hurtigt blive en dyr affære, hvis du skal ud og sprøjte alle havens frugttræer og buske forebyggende. Så kan du leve med mindre angreb, anbefales det at fjerne så mange som muligt med håndkraft eller en kraftig vandstråle, efterhånden som du opdager angrebene.