Kort resumé

 • Borebiller og deres larver kan skade møbler og trækonstruktioner, og de trives bedst i fugtige omgivelser med høj luftfugtighed.
 • Tegn på borebiller er bl.a. 1-2 mm huller i træ, boremel nær hullerne og fuldmodne borebiller i lyse områder.
 • Bekæmpelse af borebiller kan ske ved at sikre god ventilation, stoppe fugtindtrængning, opvarme rummet og behandle træ med godkendte træbeskyttelsesmidler. 

Hvad er borebiller?

Borebillen er et insekt, der borer i træ og spiser det. Det er faktisk ikke de voksne biller, der står for at bore og ødelægge træet, men derimod borebillens larver.

I juni-august lægger hunnerne 20-60 æg på overfladen af et stykke træ. Når æggene klækker, borer larverne sig ned i træet, hvor de typisk opholder sig i tre år indendørs – tre gange så lang tid som ude i naturen. De voksne biller dør efter bare få uger, når de har formeret sig.

Ordet borebille bruges tit i flæng om en række forskellige biller, der alle ødelægger træ. Det gælder bl.a. husbukke og splintvedbiller. Du kan genkende den almindelige borebille på punktstriberne på dens vinger.

Eftersom den er mest udbredt af de tre, er risikoen for, at der er tale om reelle borebiller høj, når du befinder dig i Danmark.

Borebiller foretrækker disse fugtige forhold

De trives generelt i høj luftfugtighed og tempererede omgivelser. Derfor foretrækker larverne især at opholde sig i udhuse, staldbygninger og ældre – fugtige – boliger frem for moderne boliger med effektiv ventilation. De har de bedste levevilkår omkring 22-23 grader, men de kan også leve i køligere temperaturer.

Den almindelige borebille er i stand til at angribe de fleste træsorter, men de foretrækker de bløde. Træets vandindhold har også betydning for billernes trivsel; er vandindholdet på under 11-12 procent, går larvernes udvikling i stå. Derfor ses angreb i ofte i de møbler, der er placeret nær kolde og fugtige vægge.

3 tegn på, at du har borebiller i din bolig

Eftersom larverne gemmer sig nede i små gange, kan de være svære at se før, det er for sent. Der er dog en række tegn, du kan holde øje med, hvis du er i tvivl:

 • Huller på 1-2 mm.
 • Boremel nær hullerne. Lægger sig som små tuer.
 • Fuldmodne borebiller i vindueskarme eller andre lyse steder.

Kan borebiller sprede sig fra carport og skur til mit hus?

Ja. Borebiller vandrer og kan flyve, så de kan godt sprede sig til dit hus, hvis det er fugtigt nok til deres smag. Det er derfor vigtigt, at du sætter gang i din bekæmpelse af borebiller så snart, du opdager dem.

For at forebygge problemet, er det desuden vigtigt, at du tjekker gamle træmøbler for spor, inden du tager dem med hjem. Kig efter de karakteristiske 1-2 mm huller, som larverne laver.

Hvis du bor i et gammelt hus, kan du godt risikere, at billerne spreder sig i gulvet og etageadskillelser. Derfor er det vigtigt at sørge for at lufte ud, så der heller ikke er for højt niveau af fugt i de skjulte dele af din bolig.

Kan du høre borebiller?

Hvis du er helt stille på en varm sommerdag, så er det faktisk muligt at høre de utroligt hårde kæber gnave sig vej igennem dine møbler. Hvis du hører den lyd, ved du, at du skal gå i gang med bekæmpelse af borebiller.

Hvordan bekæmper du borebiller?

Du kan tit selv stå for bekæmpelse af borebiller ved at sørge for varme, tørre omgivelser. Det vigtigste at fokusere på er at:

 • Sikre god ventilation.
 • Standse fugtindtrængning og kondens.
 • Opvarme rummet, så det og dit inventar holder sig tørt.
 • Give mindre genstande en tur i ovnen på 55-60 grader, så biller og larver dør.
 • Opvarme større genstande til samme temperatur i fx et skab med en varmeblæser.

Er det ikke nok til bekæmpelse af borebiller, kan du behandle dit træ med træbeskyttelsesmidler, der er godkendt til formålet. Midlerne kan købes i byggemarkeder, tømmerhandler og farvehandler.

Vær dog opmærksom på, at får du ikke fjernet alle borebiller, kommer de formentlig igen. Er det et større angreb af borebiller, kan du derfor med fordel bruge en autoriseret instektbekæmper.

Borebiller og forsikring

Har du insektdækning på din forsikring, bør du kontakte dit forsikringsselskab, hvis du opdager tegn på borebiller – og før du forsøger at bekæmpe dem.

Kan borebiller tåle frost?

Borebillen er vant til at klare sig udenfor i vores klima. Derfor skal der meget frost til, før den voksne bille eller larverne dør. Du kan altså ikke regne med at slå dem ihjel ved at give dem en tur i din fryser. Borebiller dør først ved ekstrem kulde – omkring -35 grader – som du ikke finder på vores breddegrader.

Kan borebiller bekæmpes med petroleum?

Det kan ikke anbefales at bruge petroleum eller andre former for gift som behandling, da de kun sjældent har nær så god effekt som udluftning og høj varme.

Er det kun enkelte møbler, der er under angreb, kan den bedste løsning være at skifte møblerne ud.

Vær opmærksom på, at det kan blive ved med at drysse ud af hullerne, selvom din bekæmpelse har været effektiv. Derfor skal du i stedet holde øje med, om der kommer flere huller.

Det kan du for eksempel gøre ved at male de gamle huller over og holde øje med, om der kommer nye. Har du ikke maling, kan du også hæfte eller lime et stykke almindeligt papir fast over hullerne. Hvis du stadig har biller eller larver, vil du med tiden kunne se nye huller.