Støv og snavs gør din computer og dit musik- og tv-udstyr uhygiejnisk og slider på det elektroniske udstyr.

Støv er nemlig noget af det, der slider allermest på computere og anden hardware, så det kommer til at køre dårligt. Derudover er støv allergifremkaldende, og skidt samler bakterier, der kan være skadelige for helbredet. 

Derfor er der god grund til at gøre hjemmeelektronikken ren med jævne mellemrum. 

Støv kan ødelægge pc og dvd-afspiller

Støv forhindrer, at køleribber og blæsere fungerer ordentligt. Hvis afkølingsteknikken sander til i støv, kan den for eksempel ikke nedkøle en computer godt nok. Så bliver computeren varmere, den fungerer langsommere, og de elektroniske dele belastes hårdere. Blæseren skal køre i længere tid og slides hurtigere.

Der er også blæsere i nogle tv-apparater og anden elektronik.

Dertil kommer, at de mekaniske dele i afspillere til dvd, Blu-ray og cd lider under støv og anden snavs. Man oplever tit, at ældre afspillere har svært ved at afspille en disk uden at gå i stå eller hakke. 

Sådan gør du elektronikken rent

Du skal ikke fare ud og købe en masse dyre specialmidler, tit gør de mere skade end gavn. De virker ikke altid bedre end sæbe og sprit, men de kan indeholde kemiske stoffer, der er allergifremkaldende hols nogle mennesker. 

I stedet kan du ofte bruge de rengøringsmidler og klude, du i forvejen har i huset. Brug en fugtig, blød klud og lidt sæbe i form af fx et opvaskemiddel. Rengør alle overflader på computere, tv-apparater, cd-afspillere osv. med kluden. 

Cd- eller dvd-skuffer kan renses for støv med trykluft, eller du kan benytte et særligt rensekit, som fås hos de fleste forhandlere af hjemmeelektronik.

Sådan gør du tastaturet rent

Tastaturet til en stationær computer renses nemmest ved, at du stiller det på højkant og blæser trykluft (kan købes på dåse) nedad mellem tasterne. På nogle tastaturer kan tasterne afmonteres, og så kan du lægge dem i blød i varmt sæbevand, hvis de er meget klistrede og fedtede.

På bærbare computere kan du også blæse støv, krummer og andet skidt væk med trykluft og herefter tørre tasterne af med en fugtig klud. Sørg for, at computeren er slukket, før du bruger vand.

Mellem tasterne kan du benytte en fugtig vatpind. Hæld altid lidt sæbe i det vand, du fugter med, for ellers vil fedt og sukker på overfladen ikke blive opløst ordentligt. Også skæl og død hud slipper nemmere, hvis der er sæbe i vandet.

Vær forsigtig, når du gør skærme rent

Lidt mere kompliceret er det med computerskærme, der kan tage skade af krasse rengøringsmidler og hårde klude. Her er det vigtigt at tørre af med let hånd, da de såkaldte tft-skærme, som bl.a. bærbare computere er udstyret med, ikke tåler hårdt tryk.

Ved genstridige pletter skal du bevæge kluden frem og tilbage flere gange i stedet for at gnubbe. Benyt en let fugtig mikrofiberklud samt en smule opvaskemiddel. Sørg for, at du ikke får gnedet partikler med rundt, da de kan ridse skærmen. Du kan også bruge brillerensvådservietter og tørre efter med en brilleklud.

Skærme på tv og computere suger støv til sig, og det kan give et dårligere billede. Brug en støvklud på alle støvbelagte flader på dit udstyr.

Støv skader elektronikken

Støv på køleribber, kølepropeller og anden elektronisk indmad virker isolerende og får temperaturen til at stige, så computeren, tv'et eller medieafspilleren ikke fungerer så godt som ellers og slides hurtigere. Stationære computere og nogle lyd- og billedapparater kan skilles ad, så du kan fjerne støvet med trykluft.

På bærbare computere og andet udstyr, hvor du ikke kan lukke kabinettet op, kan du holde udluftningsrillerne fri for støv med forsigtig støvsugning eller pust fra trykluftsdåse.

Du kan forebygge ophobning af støv ved ikke at stille computeren eller afspilleren direkte på gulvet - værst er det på et gulvtæppe, hvor der er allermest støv.