Danmark kan i fremtiden forvente både hyppigere og voldsommere skybrud grundet klimaforandringer. Derfor vælger en masse boligejere at kloakseparere deres grund, enten fordi de er pålagt det af kommunen eller fordi de vil undgå fremtidige oversvømmelser.

Kloakseparering kan både blive en dyr og besværlig proces, da det kræver, at boligejeren adskiller regn- og spildevandet gennem separate kloakker. 

Men med en speciel teknik, kan både regningen og besværet mindskes, da rørene anlægges under jorden uden gravearbejde. 

Teknik laver nye rør i eksisterende rør

Teknikken går ud på, at en maskine sendes ned i brønden og derfra trækker et flækhovede gennem det gamle rør, så det sprænger det ned i jorden. Mens flækhovedet bevæger sig frem, trækker det to nye rør efter sig, og installerer dem på samme plads og med samme hældning som det tidligere rør. 

- Selve metoden er 40 år gammel, men det er først med en ny teknik og mindre maskine, at det kan lade sig gøre ift. separatkloakering, siger Jesper Nielsen, direktør for Scandinavian No-Dig Centre, der står bag maskinen. 

Tine R. Sode, fagekspert i Videncentret Bolius, er umiddelbart positiv overfor den nye teknik. 

- Det er en smart løsning, der allerede anvendes ved fx udskiftning af vandrør. Men da det er en ny løsning ift. kloakseparering, skal man som boligejer undersøge det først. Er det fx godkendt som kloakseparering i din kommune og passer det til din grund og brønde, siger hun.

Nem teknik til kloakseparering

Ifølge Scandinavian No-Dig Centre kan den enkelte boligejer minimere sine udgifter betragteligt til kloakseparering med denne løsning. 

- Prisen bestemmes selvfølgelig af kloakmesteren eller entrepenøren, men da du undgår at skulle grave have og fliser op, vil udgifterne blive mindre. Derudover tager det kortere tid, og du slipper for skulle anlægge din have eller indkørsel igen efter kloakeringen, siger Jesper Nielsen, direktør i Scandinavian No-Dig Centre.

Lad kloakmesteren udføre teknikken

Løsningen kræver en speciel maskine, og er derfor ikke mulig gennem alle kloakmestre. Spørg derfor den lokale kloakmester om de udbyder det. 

Generelt anbefaler Videncentret Bolius, at du kontakter flere kloakmestre før du kloakseparerer. På den måde sikrer du, at du får det bedste tilbud.