Titusindvis af danske boligejere bliver i disse år pålagt at adskille regn- og spildevand på egen grund. Manøvren kaldes også separatkloakering, og regningen kan for den enkelte løbe op i over 100.000 kroner.

Men der er heldigvis penge at spare.

- Langt de fleste danske husstande kan lave LAR-løsninger, der gør separatkloakeringen markant billigere. Derudover refunderer nogle kommuner tilslutningsbidraget, siger fagekspert i Videncentret Bolius Jeanette Standly Mikkelsen.

I nogle kommuner – som fx Middelfart og Gladsaxe – kan du få op til 40 % af tilslutningsbidraget udbetalt.

Sådan sparer du flest penge på separatkloakering

- LAR-løsning: Den største besparelse findes ved at beholde regnvandet på egen grund, fx med en faskine, regnbed eller sø. Her vil udgifterne oftest være på 10.000-20.000 kroner, og det opsamlede regnvand kan mindske dit vandforbrug. Kontakt din kommune for at høre, om du kan lave en LAR-løsning. Hvis du laver en såkaldt LAR-løsning (lokal afledning af regnvand), giver flere kommuner dig en del af dit tilslutningsbidrag tilbage. Derudover kan du bruge håndværkerfradraget til at dække kloakmesterens løn.

- Luk overskydende nedløb: Hvis du ikke kan lave en LAR-løsning, får du den største besparelse ved at lukke de nedløb, der er længst væk fra vejen og i stedet vende tagrendens hældning. Dermed bliver de gamle nedløbsrør overflødige og skal afproppes af en autoriseret kloakmester. Du kan også laves LAR-løsning på de bagerste nedløbsrør. Har du et nedløb i kældernedgangen, kan du lave et overdækket udhæng over, og sløjfe nedløbet.

- Indsaml flere tilbud: Få tilbud fra flere kloakmestre. Priserne for det samme stykke arbejde kan variere enormt. Spørg eventuelt den kloakmester, der udfører arbejdet for kommunen. Det kan desuden give en reduktion, hvis du bestiller en samlet opgave sammen med dine naboer eller grundejerforening.

Gør påbud om separatkloakering til noget positivt

Det er aldrig en behagelig oplevelse af få en regning eller et påbud ind ad døren. Men separatkloakeringen kan faktisk vendes til noget positivt.

- Tænk på vand som en ressource fremfor et problem. Vi elsker vand, og her er en unik mulighed for at gøre den til en del af din have. Anlæg en sø eller bassin, der kan opbevare vandet, eller lav en rende, der kan aflede vandet. På den måde skaber du en mere frodig og flottere have, og får samtidig løst din separatkloakering, siger Videncentret Bolius' fagekspert Jeanette Standly Mikkelsen.

Videncentret Bolius’ fagekspert anbefaler desuden at kontakte fagfolk såsom Danske Anlægsgartnere eller Klimatilpasning, så man får udnyttet vandet på den bedst mulige måde.

Hvad koster separatkloakering?

- Kommunen betaler for alt arbejde på offentlig vej, mens den enkelte boligejer betaler for anlæggelsen på egen matrikel.

- Priserne for nye kloakrør svinger fra 700 til 2.500 kr. pr. løbende meter. Det bliver dyrere, hvis de nye kloakrør skal rundt om eller under huset eller hvis terrasser, beplantning, indkørsler og diverse bygninger ligger i vejen.

- Den samlede pris for separatkloakering kan svinge mellem 10.000 og 105.000 kr. og vil estimeret have en gennemsnitspris på 40.000 kr. En LAR-løsning vil være markant billigere.

Kilde: Videncentret Bolius