I 1997 blev Per Rasmussen fra Skibby påbudt at separatkloakere sin grund. Den forventede udgift lød på 70.000 kr., da parcelhusets flisebelagte indkørsel skulle graves op i processen. Derfor undersøgte Per Rasmussen alternative metoder.

- At separatkloakere hele vores grund ville være et kæmpe projekt, der bl.a. betød, at vi måtte fjerne hele vores flotte, flisebelagte indkørsel. Så vi valgte at grave en rende rundt om hele huset, som kunne opsamle regnvandet fra vores 7 tagnedløb i en faskine, siger Per Rasmussen.

De fleste husejere kan anlægge en faskine

Den samlede regning for Per Rasmussens nye faskine endte på 8.000 kr., hvoraf tanken kostede næsten halvdelen. Per Rasmussen udførte selv det meste af arbejdet for at spare penge.

Han mener, at de fleste boligejere kan gøre det selv. Alternativt kan du vælge en autoriseret kloakmester til at udføre anlæggelsen, og dermed mindske risikoen for fejl. En autoriseret kloakmester koster fra 8.000 kr.

Per tjener penge på påbud om separatkloakering

Faktisk har kommunens påbud gjort, at Per Rasmussen tjener penge på at adskille sit regnvand fra spildevandet.

- Vi sparer ca. 12 m3 vand om året, da det opsamlede regnvand genbruges til havebrug og bilvask. Siden 1997 har det ca. sparet os for 12.000 kr., så investeringen i faskinen er egentlig tjent hjem. Og så er det jo miljøvenligt, forklarer han.