1. Rens dine tagrender og tagnedløb

Du skal rense tagrenderne mindst 2 gange om året, sommer og efterår. Har du høje træer i haven, bør du gøre det oftere. Mange af de blade og skidt, som falder ned i tagrenden, bliver ført ned i tagnedløbet (nedløbsrøret). Bliver tagnedløbet stoppet vil vandet flyde over i tagrenden og ud igennem samlingerne i tagnedløbet. Derfor er det vigtigt at spule tagnedløbene et par gange om året. Det kan du gøre med en almindelig haveslange.

Led vand op i tagrenderne og lad det stå. Hvis vandet efter noget tid ikke er ledt væk, så bør du overveje at få mere hældning på dine tagrender, så vandet forsvarligt kan ledes væk og ned i nedløbsrøret.

2. Rens tagbrøndene

Tagbrøndene er de små brønde, hvor tagnedløbene ender. Hvis blade og skidt fra tagrenderne stopper tagbrøndende til, ender regnvandet på jorden langs husets sokkel. Sørg derfor for, at tagbrøndene er rensede. Du kan selv rense dem, eller du kan få en kloakmester til at rense dem. Han kan så samtidig spule kloakrørene, så du er sikker på der er frit løb fra tagbrønden og ud til kloakken.

3. Gennemgå alle brønde på grunden

Tjek, om der er revner i siderne og i bunden af brøndene. Brøndene skal være nogenlunde rene uden for meget skidt i bunden. Opdager du revner skal du kontakte en kloakmester og evt. dit forsikringsselskab. Har du mistanke om, at der er brud på brønde eller kloakledninger, så få foretaget en tv-inspektion af en kloakmester.

4. Tjek om terrænet falder væk fra huset

Gå en tur rundt om huset og tjek om terrænet falder væk eller ind mod huset. Er der fald ind mod huset, vil vandet samle sig og opfugte sokkel og kælderydervægge. Selv mindre fordybninger i terrænet tæt på huset kan give fugtig sokkel. Faldet væk fra huset skal være på mindst 20 promille, dvs. at terrænet skal falde med 2 cm for hver meter. Terrænet skal i hvert fald have fald på de 3 meter, der ligger nærmest huset, men gerne mere.

5. Tjek belægningen i haven

Har du meget tætte fliser i haven, kan regnvandet ikke komme væk. I stedet vil det samle sig og ledes til det sted, hvor flisebelægningen ender. Er der i stedet græs, vil vandet sive ned over et større område. Har du fliser tæt på boligen, skal du tjekke, at der er fald væk fra huset.

Du kan også vælge en belægning som tillader regnvandet at trænge ned i jorden.