For at undgå vandskader, tilstopninger og lugtgener bør du gennemgå og vedligeholde nedløbsbrøndene på din grund to gange om året. Nedløbsbrønde kaldes også for tagbrønde.

Sådan tjekker og renser du husets nedløbsbrønde:

1. Fjern dækslet eller risten fra brønden

Brug en form for krog eller metalstang, som du stikker ned i det hul, der er i dækslet. Det kan fx være en skruetrækker. Det kan ikke anbefales at bruge en nøgle, da den knækker let. Prøv heller ikke at løfte dækslet med dine fingre, da du risikerer, at de sidder fast.

2. Brug en kloakrenser til at opsamle eventuelt snavs på brøndens bund

De kan købes i byggemarkeder og på internettet.

3. Spul sider og bund med en haveslange

Hvis der er aflejringer, som skal fjernes, kan du spule siderne og bunden i brønden. Aflejringer kan forringe brøndens kapacitet og i sidste ende føre til tilstopninger. Du kan med fordel starte med at bruge en kost til at børste kanterne rene med og derefter spule efter med haveslangen for at få renset brønden.

4. Rens og tjek dæksel og karme

Fjern snavs og skidt fra dæksel og karmene, hvor dækslet ligger. Tjek, at begge dele er intakte og uden skader.

5. Reparer skader med koldasfalt

Tjek, at der ikke er skader eller frostsprængninger på siderne i brønden, så den ikke er tæt. Du kan reparere mindre skader med såkaldt koldasfalt.

6. Rengør tagrenderne

Fjern nedfaldsblade, skidt og snavs fra tagrenderne, så vandet kan løbe frit ned i brønden.

7. Tøm sandfanget

Tøm også nedløbsbrøndens sandfang to gange om året for at undgå, at brønden stopper til og svømmer over ved kraftige regnskyl. Luk herefter brønden forsvarligt til igen.

Video: Sådan renser du dine brønde

Opdager du større fejl eller skader, skal du straks kontakte en autoriseret kloakmester.