Du bør tjekke og rengøre din pumpebrønd cirka to gange om året. Forår og efterår er gode tidspunkter at gøre det på.

Sådan tjekker og renser du din pumpebrønd:

1. Fjern dækslet eller risten fra brønden

Brug en form for krog eller metalstang, som du stikker ned i det hul, der er i dækslet. Det kan fx være en skruetrækker. Det kan ikke anbefales at bruge en nøgle, da den knækker let. Prøv heller ikke at løfte dækslet med dine fingre, du risikerer, at de sidder fast.

2. Spul sider og bund med en haveslange

Hvis der er aflejringer, som skal fjernes, kan du spule siderne og bunden i brønden. Aflejringer kan forringe brøndens kapacitet og i sidste ende føre til tilstopninger. Du kan med fordel starte med at bruge en kost til at børste kanterne rene med og derefter spule efter med haveslangen.

3. Tjek at pumpen kører som den skal

Kontrollér pumpebrønden ved at løfte niveauvipperen op, så du sikrer dig, at den virker, som den skal. Dette vil sætte pumpen i gang, så brønden tømmes for det slam, der ligger i bunden. 

4. Vær sikker på, at der er strøm på pumpen

Hvis der ikke er strøm på pumpen, vil pumpebrønden ikke starte, når den er fyldt med vand, og alarmen vil heller ikke advare dig. 

5. Rens og tjek dæksel og karme

Fjern snavs og skidt fra dæksel og karmene, hvor dækslet ligger. Tjek, at begge dele er intakte og uden skader.

6. Reparerer skader med koldasfalt

Tjek, at der ikke er skader eller frostsprængninger på siderne i brønden, så den ikke er tæt. Du kan reparere mindre skader med såkaldt koldasfalt

7. Husk at få foretaget service på din brønd

Få foretaget service rutinemæssigt i overensstemmelse med pumpefabrikantens anvisninger. Se i pumpebrøndens brugsanvisning, hvor ofte det er nødvendigt.