Hvad er en pumpebrønd?

En pumpebrønd opsamler spildevandet fra gulvafløbet og et eventuelt toilet i kælderen. Når pumpebrønden er fyldt, bliver spildevandet fra dit hus automatisk pumpet ud i det kommunale kloaksystem ved hjælp af en eldrevet pumpe.

En pumpebrønd installeres normalt, hvis afløbene inde i kælderen ligger for lavt i forhold til kloakken ude i vejen. Med en pumpebrønd kan du undgå at få kloakvand op igennem afløbet i kælderen, når det regner kraftigt, og kloaksystemet ikke kan nå at lede vandet væk hurtigt nok.

Pumpebrønden kan rumme en del spildevand, så når der ikke er plads i kloaksystemet under kraftigt regnvejr, bliver spildevandet blot i pumpebrønden og pumpes først ud, når der igen er plads. Pumpebrønden er konstrueret, så spildevandet fra kloakken ude i vejen ikke kan løbe ind til bygningen og op gennem afløbet.

Hvis pumpen ikke virker, vil det spildevand, der ledes ud i pumpebrønden fra kælderen, langsomt fylde kloakrørene under bygningen, og på et tidspunkt vil der ske en oversvømmelse. Derfor skal der være en alarm, der advarer om, at pumpen ikke virker, så man kan få den repareret og undgå oversvømmelse.

Der stilles store krav til den pumpe, der skal pumpe spildevandet væk. Pumpen skal være mærket og godkendt til spildevand, og hvis der også ledes vand fra et toilet til pumpebrønden, er kravene endnu højere. Pumpen skal således være godkendt til spildevand, som indeholder afføring og urin. Hvis der ikke anvendes den korrekte pumpe, tæres den meget hurtigt, fordi den konstant udsættes for spildevand.

En pumpebrønd placeres normalt altid uden for bygningen der, hvor kloakvandet fra kælderen kommer ud. Pumpebrønden er oftest præfabrikeret, så man køber en samlet løsning, der består af en brønd med en pumpe installeret. Pumpebrønden skal have et lufttæt dæksel, så man ikke generes af lugten fra spildevandet. Nede i pumpebrønden skal bunden være skrå (en såkaldt banket), så alt spildevand og det skidt, det fører med sig, når ned til pumpen, der placeres på det laveste sted.

Du er ansvarlig for kloakken på din grund, men din kommune er ansvarlig for kloakrørene ude i vejen. 

Det er meget vigtigt, at kommunen bliver informeret, hvis der har været oversvømmelse af kælderen - eller bare har været lige ved at blive det. Så kan kommunen bruge oplysninger til at prioritere efter, når kloakken skal opgraderes og renoveres.

Pumpebrønd til drænvand
En pumpebrønd kan også bruges til at fjerne drænvand rundt om kælderen, hvis drænet ligger lavt i forhold til kloakledningen i vejen. Med dræn og en pumpebrønd kan du mindske risikoen markant for at få vand ind gennem utætte kælderydervægge og kældergulve.

Pumpebrønden opsamler drænvandet og pumper det over i kloakken. En pumpebrønd til drænvand rummer normalt ikke så meget vand, og pumpen kører derfor jævnligt. Et sådant anlæg er mindre og billigere end en pumpebrønd til spildevand.

Kravene til en pumpe, der leder drænvand væk, er ikke så høje som til en pumpe til spildevand, da drænvandet jo er rent vand, der ikke er så hårdt ved pumpen.

Hvad koster en pumpebrønd?

En pumpebrønd købes normalt som en samlet løsning med både brønd og pumpe. En pumpebrønd til spildevand koster omkring 40.000-60.000 kr. inkl. moms og montering (2020).

En pumpebrønd til drænvand koster omkring 40.000 kr. inkl. moms og  montering (2020). Dertil kommer prisen for at få lagt dræn rundt om huset.

Priserne vil variere alt efter omfang, dybde på brønden m.m. Indhent altid flere tilbud, når du skal have udført denne slags arbejde. Du må ikke selv montere en pumpebrønd. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Hvornår er en pumpebrønd en god løsning?

En pumpebrønd er en af flere løsninger, du kan vælge, hvis du har oplevet at få vand fra kloakken op gennem et toilet eller et afløb i din kælder og har fået oversvømmet kælderen med ildelugtende kloakvand.

Hvis du har mistanke om, at kælderen er i farezonen, kan din kommune oplyse dig om, hvor højt vandet stiger i kloakken ud for boligen. På baggrund af den viden kan du gardere dig mod oversvømmelse af kælderen, inden skaden sker.

En anden mulighed er højvandslukke. Generelt kan man sige, at en pumpebrønd er den bedste og sikreste løsning, men også den dyreste. En pumpebrønd kræver desuden jævnligt eftersyn og vedligeholdelse. Et højvandslukke er normalt billigere.

Men hvad der er den bedste og billigste løsning i din bolig, afhænger både af bygningen og kloaksystemet. Derfor er det en god idé at kontakte en kloakmester og få ham til at råde dig med hensyn til, hvilken løsning du skal vælge.

Hvilke fordele og ulemper er der ved en pumpebrønd?

Fordele

 • Du undgår at få vand fra kloakken op igennem afløb eller toiletter i kælderen.
 • En pumpebrønd er den bedste og sikreste løsning, da den kan rumme et par dages spildevand fra dit hus.
 • Brønden kan opsamle en del vand, så du kan i et vist omfang stadig bruge vand i kælderen, selvom det regner kraftigt, og brønden ikke kan pumpe vandet videre ud i kloakken.

Ulemper

 • Det er den dyreste løsning.
 • Du skal jævnligt kontrollere, om pumpen kører, som den skal.
 • Pumpebrønden skal også jævnligt gøres ren, fx ved at spule den med en haveslange.

Hvilke krav er der til en pumpebrønd?

Der stilles en række krav til en pumpebrønd:

 • Pumpen skal være mærket og godkendt til spildevand. Ellers vil pumpen meget hurtigt blive ødelagt, fordi den konstant udsættes for spildevand.
 • Hvis der er toilet i kælderen, skal pumpebrønden være godkendt til spildevand, der indeholder afføring og urin.
 • Pumpebrønden skal have et (lufttæt) dæksel, så du kan komme ned til pumpen for at efterse og rengøre den.
 • Der skal være en alarm, som giver signal, hvis pumpen ikke virker.
 • Nede i pumpebrønden skal bunden være skrå (en såkaldt banket), så alt spildevand og det skidt, det fører med sig, ender nede ved pumpen, der skal placeres på det laveste sted i brønden.
 • Der må ikke ledes regnvand til pumpebrønden.

Hvad skal du ellers være opmærksom på?

Pumpebrøndens størrelse

Pumpen holder længst, hvis pumpebrønden kan opsamle så meget spildevand ad gangen, at det tager 10-15 minutter at pumpe det ud. Normalt vil det svare til den mængde spildevand, der på en-to dage udledes gennem afløb og toiletter i kælderen i et typisk enfamiliehus.

Hvis pumpen kører oftere, men i kortere tid, fordi pumpebrønden er for lille, giver det et større slid på den, så den ikke holder så længe.

Pumpebrønden kan ikke fjerne regnvand

En pumpebrønd kan ikke løse problemer med oversvømmelse af selve grunden. Hvis pumpebrønden skulle være stor nok til at rumme al det vand, der falder under et heftigt skybrud, skulle brønden være meget stor, og anlægget ville blive meget dyrt.

Hvis du får vand ind i kælderen, fordi regnvandet ikke kan komme hurtigt nok væk fra grunden, er der flere mulige løsninger på problemet, fx:

 • At lede regnvandet til faskiner eller græsplæne.
 • At opsamle regnvandet i regnvandstønder.
 • At lægge stenbelægninger på stier og terrasser i haven, der tillader vandet at synke ned i jorden.
 • At genbruge regnvandet til toiletskyl m.m.
 • At plante grønne planter på taget, som kan opsuge regnvandet.

Disse løsninger vil samtidig begrænse mængden af regnvand, der skal ledes væk via kloakkerne, så der bliver mindre risiko for oversvømmelser og kloakvand, der bliver presset op igennem afløb og toilet i kælderen.