Hvad er et højvandslukke?

Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen kan løbe baglæns i kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Du er ansvarlig for kloakken på din grund frem til skelbrønden, mens din kommune er ansvarlig for kloakrørene fra skelbrønden og ude i vejen.

Det er meget vigtigt, at du informerer din kommune, hvis din kælder har været oversvømmet - eller har været lige ved at blive det. Så kan kommunen bruge dine og dine naboers oplysninger til at prioritere efter, når kloakken skal opgraderes og renoveres.

Et højvandslukke er en stump kloakrør med to klapper indbygget. Klapperne fungerer som en slags sluse, der åbner, når spildevandet løber ud af huset, men lukker, hvis kloakvandet presses ind udefra. Et højvandslukke placeres normalt så tæt som muligt på det gulvafløb, som det skal beskytte mod oversvømmelse.

Flere gulvafløb i kælderen

Hvis der er flere gulvafløb i kælderen, kan man enten montere et højvandslukke direkte i hvert gulvafløb. Eller man kan montere ét højvandslukke til kloakrøret der, hvor de to gulvafløbs rør løber sammen.

Højvandslukke til toilet

Der findes en særlig type højvandslukke, som du skal bruge, hvis der er et toilet i kælderen. På ledninger, der fører spildevand fra wc, må der kun anbringes højvandslukker, der er specielt godkendt til fækalieholdigt spildevand.

Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand skal være CE-mærkede højvandslukker type 3. Dette er et højvandslukke med 2 uafhængige klapper, hvoraf den ene kan lukkes elektrisk.

Højvandslukket skal desuden være forsynet med alarm. Anbringelse af højvandslukker til fækalieholdigt spildevand skal ske efter retningslinjerne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand må kun anvendes i enfamiliehuse. Der bør altid være mindst et wc, som ikke er tilsluttet den ledning, der er højvandslukke på.

Det er et krav, at der findes yderligere et toilet i huset, så man stadig kan komme på toilettet, selvom højvandslukket er lukket.

Hvad koster et højvandslukke?

Det koster ca. 8-11.000 kr. inklusive moms at få monteret et højvandslukke. Prisen er inkl. ophugning og reetablering afbetondæk. Har man fliser eller anden belægning, vil man som oftest skulle betale ekstra for at få det reetableret.

Hvis du vil have højvandslukke på et toilet, løber prisen op på 30-40.000 kroner i stedet, fordi der skal bruges en model, som kan klare fækalieholdigt vand. Højvandslukket er ikke så dyrt i sig selv, men det kræver en del arbejdstimer at montere det:

 • Kældergulvet skal brækkes op, og der skal graves ned til det eksisterende kloakrør.
 • Kloakrøret skal skæres over, og højvandslukket skal monteres på røret.
 • Hullet skal fyldes op igen, og kældergulvet skal genetableres.
 • Højvandslukket skal monteres på en måde, så det er muligt at efterse og rengøre det.

Du må ikke selv montere et højvandslukke. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Hvornår er et højvandslukke en god løsning?

Et højvandslukke er en af flere løsninger, du kan vælge, hvis du har oplevet at få vand fra kloakken op gennem et toilet eller et afløb i din kælder og har fået oversvømmet kælderen med ildelugtende kloakvand. Du kan også vælge tilbageløbsstop eller pumpebrønd.

Hvis du har mistanke om, at din kælder er i farezonen, kan din kommune oplyse dig om, hvor højt vandet stiger i kloakken ud for dit hus. På baggrund af den viden kan du gardere dig mod oversvømmelse af din kælder, inden skaden sker!

Et højvandslukke er normalt den billigste løsning. Til gengæld kræver det mere vedligeholdelse end et tilbageløbsstop. Det er også en knap så sikker løsning, da de bevægelige klapper i højvandslukket kan svigte, hvis de ikke vedligeholdes omhyggeligt.

En pumpebrønd er normalt den sikreste løsning, men den er noget dyrere end både et højvandslukke og et tilbageløbsstop.

Men hvad der er den bedste og billigste løsning i dit hus, afhænger både af huset og kloaksystemet. Derfor er det en god idé at kontakte en kloakmester og få ham til at råde dig med hensyn til, hvilken løsning du skal vælge for at undgå problemer med vand i kælderen fremover.

Hvilke fordele og ulemper er der ved et højvandslukke?

Fordele

 • Du undgår at få vand fra kloakken op igennem afløb eller toiletter i kælderen.
 • Et højvandslukke er normalt den billigste løsning, når man sammenligner med prisen på tilbageløbsstop og pumpebrønd.
 • Et højvandslukke placeres oftest tæt på det gulvafløb, som det skal betjene. Derfor undgås opstemning af spildevand fra resten af huset i kloakrørene, når højvandslukket er lukket.
 • Du kan hos nogle forsikringsselskaber få rabat på din husforsikring, hvis du har højvandslukke.

Ulemper

 • Et højvandslukke skal tilses og rengøres mindst en gang om året og altid, når det har været i funktion, dvs. når der har været et kraftigt regnskyl med oversvømmelse andre steder i nabolaget. Det er meget vigtigt at holde klapperne i højvandslukket rene for snavs og skidt, da det ellers kan forhindre højvandslukket i at lukke ordentligt.
 • Det kræver et omfattende indgreb i kælderen og den eksisterende kloak, når højvandslukket skal monteres.

Hvilke krav er der til et højvandslukke?

Det kræver ikke tilladelse fra kommunen, hvis du vil installere et højvandslukke i et enfamiliehus, men der stilles en række krav til et højvandslukke:

 • Et højvandslukke skal monteres af en autoriseret kloakmester.
 • Et højvandslukke skal tilses og rengøres mindst en gang om året og altid, når det har været i funktion, dvs. når der har været et kraftigt regnskyl med oversvømmelse andre steder i nabolaget.
 • Et højvandslukke skal kunne lukkes både manuelt og automatisk. Den ene klap skal man selv kunne lukke, og den skal kunne fastholdes i denne lukkede position.
 • Et højvandslukke må ikke sættes på et kloakrør, som modtager spildevand fra stueetagen via en faldstamme. For her risikerer man, at spildevandet bliver presset op i faldstammen og op gennem afløb og toiletter i stueetagen, når højvandslukket lukker.

Den kloakmester, der monterer højvandslukket, skal instruere dig grundigt i, hvordan du bruger og vedligeholder det. I nærheden af højvandslukket skal der desuden ligge en vejledning i, hvordan højvandslukket bruges.