I fremtiden vil Danmark blive ramt af flere og mere intense regnskyl grundet klimaændringer. Det vil belaste kloaknettet, og i boligejernes værste tilfælde kan det medføre oversvømmelse i kælderen. 

Heldigvis for boligejerne findes der flere løsninger, der enten afleder regnvandet væk fra kloakkerne eller sørger for, at vandet bliver i kloakkerne. En af de nyere løsninger på markedet er regnvandsventilen, der i november 2018 vandt Klimaprisen ved Building Awards. 

Regn dit tagareal ud

Du kan selv udregne dit tagareal, hvis du har en enkel tagform som fx et saddeltag eller et hel- eller halvvalmet tag.

Det kræver blot 2 mål:

  • Rygningens længde
  • Tagfladens højde (fra tagfod til rygning)

Udregn tagarealet ved at gange de 2 tal - og gang derefter resultatet med 2. Det giver dig det samlede tagareal i m2.

Har dit tag en mere kompliceret form, fx fordi det gennembrydes af kviste eller altan, er det sværere at beregne et præcist tagareal. Formlen ovenfor kan give en indikation, men skal det være nøjagtig vil det sandsynligvis kræve et professionel program til tagberegning

Kilde: Randers Tegl

Sådan fungerer regnvandsventilen

Princippet bag regnvandsventilen er egentlig ganske simpel. Den installeres nederst på et tagnedløb. Ved almindelig gennemstrømning af vand vil ventilen være åben, men så snart vandpresset bliver stort nok, vil ventilen lukke til, og i stedet aflede regnvandet væk fra afløbet og i stedet ud i fx haven, hvor vandet langsomt vil sive ned frem for at overbelaste kloaknettet. 

Helt præcist vil ventilen lukke, når vandmængden er 0,32 l/s eller højere, svarende til visse kraftige regnskyl og samtlige skybrud. 

Fordi ventilen først lukkes ved større regnmængder, er mængden af afledt regnvand ikke høj nok til, at regnvandsventilen kræver nedsivningstilladelse fra din kommune, som fx et regnbed normalt gør. Det er også muligt selv at installere produktet. Du skal dog opfylde de gældende regler i Bygningsreglementet og Miljølovgivning, fx skal der være en korrekt vandafledning til fx egen have. Følg produktets anvisning og spørg en fagmand til råds, hvis du er i tvivl om du lever op til reglerne. 

Én regnvandsventil passer til et tagareal på mellem 30 og 60 m2. Hvis taget er større, skal der installeres flere regnvandsventiler med forskellige nedsivningsområder ellers vil mængden af afledt regnvand være større og derfor skal der søges om nedsivningstilladelse. Er taget mindre, vil ventilen sjældnere lukke af og dermed ikke virke efter hensigten. 

Regler for regnvandsventilen

  • Du må som privat boligejer selv installere den. 
  • Der skal være tilstrækkeligt fald i terræn.
  • Regnvandet skal nedsives mindst to meter fra boligen samt fra udhuse og skel. Er der kælder, skal der gerne være fem meter til nedsivning.
  • Vandet skal holdes på egen grund.
  • Der skal være 25 meter til vandområder og vandindvindingsanlæg. 
  • Din grunds jord må ikke være forurenet. 
  • Der skal ikke søges om nedsivningstilladelse.

Kilde: Teknologisk Institut

Fungerer regnvandsventilen for private boligejere?

Regnvandsventilen henvender sig ifølge Plastmo, der producerer produktet, både til private boligejere, større bygningskomplekser og forsyningsselskaber. Og det er der ifølge Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius, en god grund til.  

- Ventilen stopper kun regnvandet ved egen grund. Så hvis du er den eneste på din villavej med en ventil, kan du risikere, at dine naboers kloakker overbelastes – og dermed kan din kælder alligevel blive oversvømmet. Så det fungerer bedst, hvis man er flere boligejere, der går sammen om at bruge dem. 

Fageksperten pointerer endvidere, at det er vigtigt, at der er et korrekt fald i terræn, og at vandet ledes tilstrækkeligt væk fra huset. 

I Tårnby og Glostrup forsyningsselskaber har man testet regnvandsventilen på private villaveje. Ifølge Ingeniøren viste testen i Glostrup, at regnvandsventilen virker, omend der ikke var skybrud i testperioden.

- Vi har endnu ikke haft de hændelser med ekstremregn, som bliver den afgørende prøve for systemet. Men vi kan se, at systemet virker og aflaster kloakkerne. De hidtidige erfaringer er, at ventilerne udløses for ofte, så villaejerne får vand i haven, også ved regn, hvor der ikke er risiko for overbelastning af kloaksystemet, siger Kristian Schou, afdelingsleder i Glostrup Forsyning, til Ingeniøren. 

Ifølge Teknologisk Institut viste forsøgene i Tårnby Kommune lignende resultater, at ”regnvandsventilen har potentiale til at aflaste afløbssystemerne”.

I hvor stor grad regnvandsventilen afhjælper problemer med regnvandet vil afhænge af områdets placering samt kloakkernes kapacitet.

Overvej også andre løsninger til regnvandshåndtering

Selvom regnvandsventilen er en simpel, billig og prisvindende opfindelse, er det langt fra den eneste løsning til regnvandshåndtering. Fx kan du på Miljøstyrelsens portal klimatilpasning.dk under punktet ’hverdagsregn og skybrud’ læse om 52 forskellige muligheder, hvoraf over halvdelen også er relevante for private boligejere. Du kan også læse om håndtering af skybrud og stormflod i Videncentret Bolius' kampagne 'Når vandet kommer udefra'.

Af muligheder, der tilbageholder regnvandet på overfladen, nævnes flere velkendte løsninger, fx faskiner, regnbede, grønne tage, grønne vægge samt permeable belægninger.

- Det kan være svært at vurdere effekten af så nyt et produkt som regnvandsventilen. Men princippet bag, at regnvand afledes i egen have, findes allerede i fx regnbed eller faskine, der dog kræver nedsivningstilladelse og er dyrere i opførelse. Så har man problemer med oversvømmelse i kælderen, er regnvandsventilen måske en løsning, men overvej fordele og ulemper ved de forskellige løsninger først, siger Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius.

De fleste vandskaber i boligen sker pga. skader på skjulte rør og stikledninger, så sørg for løbende at gennemgå dit hus for skader, tæring, utætheder og revner. 

Regnvandsventilen er et patenteret produkt opfundet af Cathrine Leth fra Hasløv & Kjærsgaard og Poul Erik Christensen fra VTI og produceres af Plastmo. Udviklingen af produktet er støttet af Realdania. Den kan købes i diverse byggemarkeder til omkring 2.000 kr. stykket.