Når Annette Corell trækker ud i toilettet, skyller hun ud med vand, der er lidt anderledes end normalt. 

Langt de fleste af os – over 99 procent – skyller ud i toilettet med vand, der har sivet ned gennem undergrunden i flere årtier, er pumpet op, renset på vandværket og transporteret op til adskillige kilometer til vores bolig. 

Men sådan er det ikke hjemme hos Annette og hendes mand, Henrik. Når de trækker ud i toilettet, er det med vand, som for nylig er faldet som regn lige uden for døren – måske så sent som for et par timer siden. 

Annette og Henrik har nemlig en nedgravet regnvandstank, der kan rumme 4.000 liter. Der er en pumpe på tanken, og de genbruger regnvandet til toiletskyl og havevanding. Det er der flere fordele ved, fortæller Annette. 

– Det giver en god følelse at genbruge regnvandet i stedet for at bruge det almindelige vand, som der på et tidspunkt kan være mangel på. Vi har allerede halveret vores vandforbrug, siger hun. 

Vandforbrug halveret

I 2017 flyttede parret ind i et nybygget hus i Stenløse Syd, hvor der er solceller, ekstra isolering og regnvandsopsamling. Parret brugte tidligere omkring 100 m3 om året, og allerede nu kan de se, at deres forbrug bliver halveret til ca. 50 m3 om året. 

I foråret fik de lagt rullegræs i den nyanlagte have – og det skal jo vandes. 

– Det er rigtig dejligt at kunne vande græsplænen uden at have dårlig samvittighed. Når jeg går og vander græsset, og der går nogen forbi ude på vejen, har jeg lyst til at sige, at jeg altså genbruger regnvand, siger Annette. 

Ingen kalkrender i toilettet

Derudover glæder hun sig over, at regnvandet er kalkfrit. 

– Der kommer ikke kalk i toiletterne, og da vi har en sort bil, som tit bliver støvet, da de bygger i området, kan vi skylle bilen, uden der kommer kalkpletter, siger hun. 

Kan ikke betale sig

34 procent af boligejerne genbruger regnvand, viser en undersøgelse gennemført af YouGov for Videncentret Bolius i foråret 2018. Den mest udbredte genbrug af regnvand er stadig i form af tønder, der står over jorden, hvorfra du kan fylde din udendørs vandkande, og 95 procent af dem, der genbruger regnvand, benytter det til vanding af haven og andre udearealer. Kun 6 procent bruger det til toiletskyl, mens 10 procent anvender regnvand til rengøring. 

Undersøgelse foretaget af YouGov på vegne af Videncentret Bolius baseret på 1.010 svar blandt danskere over 18 år, marts 2018. Ovenstående tabeller er baseret på de andele, der har svaret, at de henholdsvis genbruger og ikke genbruger regnvand. Det har været muligt at vælge flere svar. Kilde: YouGov for Videncentret Bolius

De nedgravede tanke, der er koblet til toilettet eller vaskemaskinen, er derimod mere sjældne. For tre år siden viste en analyse, at der i Danmark kun var knap 400 regnvandstanke koblet til boligen. I Tyskland var der 1,8 millioner anlæg, og regnvandsanlæggene har endnu ikke haft et gennembrud i Danmark – hovedsageligt fordi det ikke kan betale sig, vurderer Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius. 

– I nogle tilfælde kan du måske spare op mod et par tusinde om året, men i andre tilfælde vil besparelsen være under 1.000 kr. årligt. Det giver en tilbagebetalingstid, der ikke klinger særlig godt, siger han. 

Når du bruger regnvand til toiletskyl, sparer du som regel på afgiften til drikkevand, men du betaler stadig en spildevandsafgift, da toiletvandet skal renses, uanset om det kommer fra drikkevand eller regnvand. 

Det giver ikke mening at rense grundvandet og så skylle det direkte ud i toilettet.
Søren Riber, regnvandstanken.dk

Nogle steder bliver der dog tænkt nyt. I 91 nye lejligheder i Nordhavn bliver toiletterne skyllet med saltvand, og andre steder – som eksempelvis i Annette og Henriks nybyggede hus i Egedal Kommune – er regnvandstanken obligatorisk. 

I mange eksisterende huse er det ofte en stor opgave at få tilkoblet en regnvandstank, da det kræver separate rør til toiletterne, og derfor bliver det dyrt og omstændigt, forklarer Søren Riber fra regnvandstanken.dk, der har solgt regnvandsanlæg og tønder i 10 år. Derimod giver det bedre mening i forbindelse med nybyggeri. 

– Vi har en rigtig god drikkevandslovgivning i Danmark, og der er fokus på at sikre en høj kvalitet af drikkevandet. Men det giver ikke mening at rense grundvandet og så skylle det direkte ud i toilettet, siger Søren Riber. 

Han opfordrer til, at man overvejer en nedgravet regnvandstank tidligere i forbindelse med nybyggeri. 

– Vi oplever, at folk kommer på bagkant med etableringen af en nedgravet regnvandstank. Typehusfirmaerne ved ikke nødvendigvis så meget om det, så undersøg det i god tid, hvis det er noget, du kunne overveje, siger Søren Riber. 

Det koster det

  • Regnvandstank til nedgravning, 4.000 liter: ca. 26.000 kr. 
  • Anlægspris ved nybyggeri: ca. 10.000 kr. 
  • Anlægspris ved eksisterende parcelhus: ca. 20.000 kr. 
  • Samlet pris: 36.000-46.000 kr. 

Godt for miljøet

Da Annette og hendes mand valgte huset i Egedal Kommune, kunne de godt lide tanken om de bæredygtige huse. Men hvis de havde haft valget, er Annette i tvivl, om de havde tilvalgt en nedgravet tank. 

– Det er svært at sige, men hvis vi havde haft valget, så tror jeg måske ikke, vi havde valgt regnvandstanken. Men man kan sige, at bor vi her i mange år, og går det i nul en dag, så har vi gjort noget godt for miljøet, siger hun. 

Inde i boligen genbruger Annette og Henrik kun regnvandet til toiletskyl, men de har mulighed for at koble regnvandstanken til vaskemaskinen senere. De ville dog gerne høre naboernes erfaringer først: Kommer tøjet til at lugte? Bliver det ordentligt rent?

– Tøjet bliver stadig hvidt, og man bruger mindre vaskepulver, så det er meget muligt, at vi også får tilsluttet vaskemaskinen, siger Annette.  

Den nedgravede regnvandstank

En nedgravet regnvandstank fås helt op til 10.000 liter. En almindelig familie med to voksne og to børn skal typisk bruge en tank på 4.000-5.000 liter. 

Når tanken skal kobles til boligen, sker det via separate rør til toilet og evt. vaskemaskine. Vandet løber gennem et filter, inden det kommer ud. Rørene er også tilsluttet den almindelige vandforsyning, så du stadig kan skylle ud og vaske tøj, hvis det ikke har regnet et stykke tid. 

Der bliver som regel sat en måler på rørene, så du ved, hvor meget regnvand du bruger til toiletskyl og tøjvask. 

Du kan også få tilsluttet en haveslange, og det regnvand, du bruger udendørs, skal du ikke betale spildevandsafgift af. Brug ikke vandet til badebassinet.

Regnvandstønden

En regnvandstønde står i haven og samler vand op via et tilsluttet nedløbsrør. Den fås i forskellige størrelser fra et par hundrede liter op til 1.000 liter. 

Den skal helst stå i skygge, og det er en god idé at placere den på en sokkel, så du kan få vandkanden ind under hanen.

Du kan bruge vandet til vinduesvask, bilvask og vanding af de fleste planter i haven – dog skal tomater helst have vand med kalk. Undgå at bruge vandet til køkkenhaven, hvis du har tag eller tagrender af zink eller kobber, gammelt asbestholdigt eternittag eller helt nyt tagpap. Brug ikke vandet til badebassinet.