Hvornår er det bedst at plante i haven?

Sommerblomster skal først plantes ud, når risikoen for nattefrost er overstået i midten af maj.

Planter, som du køber i potter på planteskolen, kan i princippet plantes hele året. De fleste planter har bedst af at blive plantet forår og efterår, hvor jorden hverken er for tør eller for våd og tung.

Der er forskel på, hvornår det er ideelt at plante forskellige slags planter:

 • Løvfældende træer og buske, som taber bladene om vinteren, skal helst plantes i perioden fra november til april, hvor planten er i hvile.
 • Stedsegrønne træer og buske, som har grønne blade eller nåle hele året, skal helst plantes i april-maj eller august-september. Stedsegrønne planter risikerer at tørre ud, hvis de plantes sommer og vinter.
 • Roser er bedst at plante fra oktober-december eller i april-maj.
 • Flerårige blomsterplanter (stauder) plantes bedst i april-maj eller september-oktober. Undgå at plante planter, der er i blomst, da rødderne gror langsomt under blomstringen. Forårsblomstrende stauder plantes derfor bedst om efteråret og efterårsblomstrende stauder bedst om foråret.
 • Forårsløg som erantis, vintergæk, krokus, tulipan og påskelilje lægges bedst i september-oktober.
 • Sommerblomster tåler ikke frost. De skal først plantes ud i bede og krukker fra ca. midt i maj, når risikoen for nattefrost er overstået. Det samme gælder dahlia, gladiolus og andre frostfølsomme løg- og knoldplanter.
 • Stedmoderblomster, hornvioler og storblomstrede bellis kan tåle en hel del kulde og kan klare sig udendørs i krukker fra marts, hvor de kan pynte sammen med forårsløgene.

Hvordan vælger du gode planter på planteskolen?

Hvis du vil være sikker på at få gode planter på planteskolen, skal du vælge planter, som opfylder disse kriterier:

 • Plantens blade og grene skal være friske og grønne.
 • Jorden i potten må ikke være for tør.
 • Plantens rødder skal være friske med nye, hvide skudspidser. For at tjekke rødderne er du nødt til forsigtigt at løfte planten ud af potten.
 • Rodnettet skal være godt forgrenet, men rødderne må helst ikke være vokset for meget rundt om jordklumpen.
 • Der må ikke være tegn på sygdomme, svampeskader eller skadedyr.
 • Planten må ikke have sår, skrammer eller knækkede grene.
 • Barken på træer og buske må ikke være tør og rynket.

Sådan vælger du sunde planter i havecenteret

Barrodsplanter og klumpplanter

Ud over planter i potter sælger de fleste planteskoler også træer og buske som barrodsplanter og klumpplanter:

 • Barrodsplanter er planter, som sælges med bare rødder uden potte. Planterne er gravet op af jorden på planteskolen, og jorden er vasket af rødderne.
 • Klumpplanter har rødderne svøbt ind i en sæk, et net el.lign. Det kan enten være planter, som har et godt rodnet, eller barrodsplanter, hvor rødderne er beskyttet af løs jord inde i sækken.

Både barrodsplanter og klumpplanter er gode og billige planter, men de er mere udsatte for at tørre ud end planter i potter. Derfor skal barrodsplanter opbevares i en sæk, plastikpose eller lign., indtil de skal plantes. Rødderne må ikke på noget tidspunkt tørre ud.

Barrodsplanter og klumpplanter bør kun plantes, når forholdene er optimale, dvs. tidligt om foråret og om efteråret.

Hvordan får du det bedste resultat, når du planter?

Det behøver ikke at være den store kunst at plante planter i haven. Ofte vil det lykkes helt fint, selvom du blot sætter planten ned i et hul i jorden. Men bruger du lidt tid på at forbedre jorden og grave et ordentlig hul, er risikoen for, at planten går ud eller mistrives klart mindre.

Jordforbedring

Hvis jorden er dårlig, fx hård, leret eller sandet, er det en god idé at forbedre den. Fjern først alt ukrudt, og grav hård og stiv jord igennem i to spadestiks dybde. Det øverste muldrige lag jord skal stadig ligge øverst, når du er færdig med at grave.

Lerjord kan forbedres ved at blande den med groft sand og lægge et lag kompost øverst. Regnorme og mikroorganismer vil trække komposten ned i jorden, så jorden efterhånden bliver mere let og muldrig. Sandjord kan også forbedres med kompost, så den bliver bedre til at holde på vandet.

Kompost og staldgødning kan svide rødderne på de nye planter, så du bør ikke komme den slags ned i plantehullet. Det er dog fint at blande lidt kompost eller komposteret staldgødning i det allerøverste lag jord.

Plantning

Ved selve plantningen kan du mindske risikoen for, at planten mistrives, hvis du følger disse planteråd:

 • Sæt først planten i en spand med vand i 10-20 minutter, så jorden og rødderne kan suge vand til sig.
 • Grav imens et hul, der er så stort, at der er god plads til plantens rødder og jordklumpen. Hvis du planter en barrodsplante, skal rødderne kunne være der, uden at de bliver mast sammen nede i hullet. Studs evt. rødderne lidt, hvis de er meget lange. Du skal løsne jorden i bunden af hullet.
 • Tag planten ud af potten. Hvis rødderne er snoet rundt om klumpen, skal de klippes op eller filtres ud, så de ikke bliver ved med at vokse rundt om sig selv nede i jorden. Hvis det er en klumpplante, skal nettet omkring rodklumpen blive siddende på, men nettet omkring stammen skal bindes eller klippes op.
 • Placér planten i hullet, så den står præcis lige så dybt, som den stod i potten. Det gælder dog ikke for roser (læs mere nedenfor). Læg evt. en kæp eller lign. hen over hullet, så du kan se, om planten står i den rigtige dybde. På barrodede planter og klumpplanter kan det være lidt svært at se, hvor dybt planten har stået i jorden på planteskolen. Men du vil som regel kunne ane det, hvis du kigger nøje på stammen.
 • Fyld nu jord i plantehullet. Ryst planten let undervejs, så jorden kan fordele sig godt mellem rødderne. Fyld hullet cirka 2 tredjedele op med jord.
 • Træd jorden til omkring planten, men undgå at træde på selve rodklumpen, da det kan ødelægge rødderne. Hvis du planter stauder eller andre mindre planter, trykkes jorden til med hænderne, så der kommer god kontakt mellem jorden og rodklumpen.
 • Vand grundigt. Hvis der er tale om et træ eller en busk, skal du vande med mindst 5-10 liter. Vandingen sørger både for fugt til rødderne og for, at jorden får god kontakt med rødderne.
 • Lad vandet synke ned i jorden, og fyld op med resten af jorden. Lav gerne en lille vold omring planten, så regnvandet løber ned til rødderne og ikke væk fra planten.

 

Særligt for træer og buske

Hvis du planter et større træ, er det en god idé at give det en stok at støtte sig op ad det første års tid, indtil rødderne er groet ordentligt fast i jorden. Ellers kan rødderne nemt blive rykket løs, når vinden hiver i træet. Stokken skal være ca. 70-100 cm høj, og den skal bankes fast i jorden, før du planter træet. Bind træet fast til stokken med snor eller bånd, som ikke ødelægger barken.

Særligt for roser

Roser skal plantes, så podestedet er ca. 10 cm under jorden. Derved beskyttes planten mod frost. Podestedet er den udbuling, som ses nederst på rosens stamme. Det er her, den forædlede rose er podet på grundstammen.

 • Grav et hul i jorden med en planteske eller en særlig løglægger.
 • Bland evt. lidt sand eller grus i hullet, da forårsløg trives bedst, hvis jorden er veldrænet.
 • Læg løget ned i bunden af hullet i den rette dybde, og sørg for, at det vender den rigtige ende opad. Den lille top/spids skal være øverst.
 • Fyld op med jord.

Som en tommelfingerregel skal forårsløg lægges i en dybde, som svarer til ca. 3 gange deres højde. Vintergækker skal fx lægges i 5-6 cm's dybde, krokus i 7-8 cm's dybde og tulipaner i 11-12 cm's dybde. Læggedybden vil normalt stå på pakken.

  Hvordan passer du nyplantede planter?

  Nyplantede planter har endnu ikke noget stort rodnet, og derfor risikerer de at tørre ud, hvis vejret bliver varmt og tørt. Nyplantede planter skal derfor vandes væsentligt oftere end andre planter.

  Det er bedre at vande godt og grundigt med 30 liter vand pr. kvadratmeter 1 gang hver anden eller tredje uge i sommerperioden end at gå og sjatvande med mindre mængder 1 eller flere gange om ugen. Det er nemlig vigtigt, at planten sender sine rødder dybt ned i jorden. Hvis du sjatvander, vil planten kun danne rødder i overfladen og vil derfor være mere udsat for at tørre ud.

  Hvordan lægger du forårsløg?

  Forårsløg kan lægges mange forskellige steder i haven, fx i græsplænen, under buske og træer eller i blomsterbedet.

  Sådan gør du:

  Hvordan planter du i krukker?

  Mange planter kan trives i krukker på terrassen. Det gælder fx sommerblomster, krydderurter, lavendler og mange andre stauder og småbuske, fx buksbom.

  Sådan gør du:

  • Brug en krukke med huller i bunden. Krukken skal være frostsikker, hvis den skal stå ude om vinteren.
  • Læg et lag potteskår eller lecanødder i bunden af krukken som drænlag.
  • Fyld krukken med pottemuld. Vælg gerne en pottemuld med lergranulat, da det gør det lettere at holde jorden fugtig. Bland evt. et par langtidsvirkende gødningstabletter eller -bolsjer i jorden. Ryst potten eller bank den forsigtigt mod et bord el.lign., så jorden falder godt til i potten.

  Tag planten ud af potten. Skær evt. et skråt stykke af rodklumpen i hver side. Det stimulerer planten til at danne nye rødder. Sæt rodklumpen i en spand vand, så den bliver mættet med vand. Grav et hul i den bløde pottemuld med hånden eller en planteske, og sæt planten ned i hullet, så den står i samme dybde som i potten. Tryk jorden godt til omkring planten. Vand potten godt igennem.

  Hvordan lægger du forårsløg i krukker?

  Du kan også få masser af farver og forår på terrassen, hvis du lægger forårsløg i krukker om efteråret. Krukkerne skal være frostsikre, hvis de skal kunne tåle at stå ude hele vinteren.

  Sådan gør du:

  Læg et drænlag af potteskår eller lecanødder. Fyld krukken cirka en tredjedel op med pottemuld. Læg et ca. 10 cm tykt lag groft sand oven på pottemulden. Sandlaget forhindrer, at løgene rådner i løbet af vinteren. Læg løgene i sandet. Fyld efter med jord, så løgene kommer til at ligge i den rigtige dybde (fremgår af pakken med løg). Anbring krukken et beskyttet sted indtil foråret, fx under et tagudhæng eller i en carport.

  Podcast: Mig og min have

  Episode 4: Plantning

  Rigtig mange haveejere oplever, at de smider penge ud af vinduet når de planter i haven. Dels opnår de ikke det ønskede resultat og dels har formentligt truffet nogle forkerte plantevalg. I denne episode hjælper vi haveejeren på vej til en lidt større planteglæde.

  Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

  Alle afsnit