Med efteråret indledes plantesæsonen for alvor. De lavere temperaturer og mere nedbør gør tiden ideel til at give dine planter den bedste start. Men der er mere end arter og sorter at tage stilling til, når du vælger nye planter. 

Der kan nemlig være stor forskel på de planter, du kan købe på planteskolen – selv inden for samme art. Forskellen kan ud over prisen handle om plantens alder, hvordan den er dyrket og til hvilket formål. For eksempel kan du både finde bøgetræer og bøgehæk, som er samme art, men har tydelige forskelle i størrelse, form og pris. En anden forskel kan være den måde, rødderne er håndteret på. Ved at vælge den rigtige type til den rette plantning kan du sikre en bedre etablering på sigt.

Skal du vælge planter som barrod, klump eller i potte?

Når du køber træer og buske, kan du vælge mellem enten barrod, klump eller container. Sidstnævnte er et planteskoleudtryk, der dækker over, at planterne sælges i en form for beholder, typisk en potte. De forskellige typer har både ulemper og fordele, der bl.a. knytter sig til håndtering, pris og etablering. 

Barrodspanter er for eksempel typisk billigere end klump og potte; til gengæld er der begrænsninger for, hvornår man kan skaffe og plante barrodsplanter.

Med klumpplanter kan man få meget store planter, men de er typisk tunge at håndtere, og som med barrodsplanter er der sæson for klumpplanter.

Træer og buske i potter udmærker sig ved, at de kan skaffes og plantes hele året, så længe man sikrer god vanding i tørre og varme perioder. Men at de kræver mere tid og plads i planteskolerne, gør dem betydeligt dyrere.  

Læs detaljeret beskrivelse af de tre typer rødder herunder.

Klumpplanter

Beskrivelse: Klumpplanter er som udgangspunkt dyrket på friland, direkte i jorden. Større træer og buske med stort rodnet forberedes typisk en sæson eller to i forvejen, før de graves op. Planterne bliver gravet op, og jordklumpen omkring rødderne sikres med net eller lærred. Klumpplanter kan i princippet plantes hele året, men bør kun graves op, mens de er i dvale. 

Fordele: Mulighed for at købe meget store planter, god etablering.

Ulemper: Kan være tunge at håndtere og kan kun købes i sæsonen fra efterår til cirka maj.

Håndtering: Ved levering af klumpplanter skal du sikre dig, at klumpen er fast og ikke slipper rødderne ved håndtering. For ikke at skade rodhals og rødder er det vigtigt kun at løfte i selve klumpen, ikke i planten. Lærred og net skal forsigtigt fjernes inden plantning, så rødderne frit kan etablere sig i jorden omkring. 

Overvej klump, når du ønsker færdig hæk samt store træer og buske.

Planter i potter

Beskrivelse: Planter i potter kaldes også containerplanter. Betegnelsen dækker over planter dyrket i eller omplantet til potter eller anden fast beholder. Det er oftest denne form, der udbydes på planteskoler og i butikker, og udvalget er stort. Planter i potter kan plantes hele året, så længe jorden er frostfri, og der vandes godt i tørre perioder. De kræver mere pleje og plads under dyrkning og er derfor også dyrere end barrods- og klumpplanter. 

Fordele: Stort udvalg og kan skaffes og plantes hele året.

Ulemper: Begrænsning i størrelse på planterne og prisen.

Håndtering: Planter i potter skal have et rodnet, hvor de fine, små rødder lige akkurat kan ses og holde fast på jorden, når planten tages ud. Falder store dele af jorden af, har planten ikke stået længe nok i potten inden salg. Er rødderne derimod snøret rundt i yderkanten af potten, burde planten være pottet over i en større potte og burde ikke være solgt. Har du alligevel købt en plante med rodsnøre, kan du forsigtigt løsne rødderne inden udplantning for at undgå, at rødderne fortsat kun vokser rundt om sig selv.

Overvej planter i potter, når du ønsker at plante i sommerperioden eller kun skal bruge få planter af samme art.

Hør haveekspert Jesper Carl Corfitzen forklare om barrodsplanter

Barrodsplanter

Beskrivelse: Barrodsplanter leveres med bar rod og uden jord omkring rødderne. De graves op på planteskolerne i efteråret, når de er gået i dvale, og opbevares køligt og fugtigt, til de skal plantes. Man kan plante barrodsplanter fra efterår til forår, så længe jorden ikke er frossen og planterne har været opbevaret korrekt. Barrodsplanter er typisk meget billigere end planter med klump eller i potte, da de er nemmere at håndtere og fylder mindre ved oplagring og transport.

Fordele: Billige, hurtig etablering og nemme at håndtere.

Ulemper: Følsomme over for udtørring inden plantning, kan kun købes i sæsonen fra efterår til cirka maj. Opbinding kan være nødvendig med høje planter.

Håndtering: Beskyt rødderne, da de hurtigt tørrer ud. De skal holdes fugtige og tildækkede, indtil de skal i jorden. Få minutter i den skarpe sol eller friske vind vil få de fine rødder til at tørre ud og lave varige skader, så planterne svækkes og i værste fald dør. Er barrodsplanterne håndteret korrekt, fra de er gravet op til plantning, etablerer de sig hurtigt, og du vil se en god vækst.

Overvej barrod, når du planter hæk, mange roser af samme sort og mellemstore træer.

Giv planterne en god start

Uanset om du vælger den ene eller anden type plante er en god etablering afgørende for, at dine planter får en god start.

Sørg for at lave et ordentligt plantehul eller en planterende med god muld til formålet, og sørg for opbinding til træer og større buske.

Og så må du ikke glemme vand. De første år efter udplantning har planterne et lille rodnet og har svært ved at finde tilgængeligt vand i jorden. Vand derfor jævnligt de første par år i vækstsæsonen, for at sikre at planterne kommer godt i gang. Benyt evt. vandingsposer til træer og sivslanger til hække for en effektiv og tids- og vandbesparende vanding.