Der kan være flere grunde til at skifte et blandingsbatteri. Hvis vandhanen er utæt eller drypper, kan du i nogle tilfælde nøjes med at udskifte indmaden – kartouchen – til en ny. Andre gange må du skifte hele blandingsbatteriet ud.

Har du et ønske om et andet greb eller et andet udseende, er det nødvendigt at skifte blandingsbatteriet. Det er en opgave, de fleste kan håndtere selv.

Se evt. videoen først og følg derefter trin for trin-guiden nedenfor.

Luk for vandet, før du reparerer eller skifter vandhanen

Uanset om du skal skifte eller reparere en vandhane, er det vigtigt at lukke for vandet, inden du begynder at løsne bolte og møtrikker på dine vandforsyninger. 

Luk for den lille afspærringsventil, som er placeret ved vandledningen til vasken. Du kan også vælge at lukke for ejendommens hovedventil.

Når du har lukket for vandet, skal du sikre dig, at både det kolde og varme vand er lukket: Åbn for vandhanen. Hvis der kommer meget vand ud, har du ikke fået lukket ordentligt for vandet. Der kan godt være en smule vand tilbage  lad det i givet fald løbe ud.

Udskiftning af vandhane, hvis der ikke er en afspærringsventil

Kan du ikke selv lukke for vandet, fx hvis der ikke er en afspærringsventil, må du ikke begynde at reparere eller skifte vandhanen. Kontakt i stedet en autoriseret vvs'er.

Sådan skifter du selv vandhanen / blandingsbatteriet

Værktøj

  • 2 svensknøgler i forskellige størrelser
  • En stor, lige kærvskruetrækker

Materialer

  • Vandhane / blandingsbatteri

Sådan gør du

1
Luk for vandet
Inden du begynder at løsne for bolte og møtrikker på dine vandforsyninger, skal du lukke for vandet. I de fleste tilfælde er vandforsyningsafbryderen i teknikskabet. Brug en papegøjetang til at løsne den eller evt. en svensknøgle, hvis den sidder for godt fast.
2
Fjern nemt køkkenlågen
Med et lille vip kan du nemt klikke køkkenlågen af, så ikke den er i vejen, når du skal ind i køkkenskabet.
3
Tjek, at vandet er lukket
Efter, at du har lukket for vandet, skal du lige sikre dig, at både det kolde og varme vand er lukket. Åbn for vandhanen. Hvis der kommer meget vand ud, har du ikke fået lukket ordentligt for vandet, og så må du prøve igen. Der kan godt være en smule vand tilbage - lad det i givet fald løbe ud.
4
Fjerne den gamle vandhane
Løsn de møtrikker, som sidder på vandrørende - hav et viskestykke parat, hvis der kommer lidt vand. Nu er vandhanen koblet fra vandrøret, og så skal den gamle vandhane løsnes fra bordpladen. Brug den store svensknøgle.
5
Løsn vandhanen fra bordpladen
Oppe og inde bag ved køkkenvasken sidder vandhanen fast i bordpladen med 2 møtrikker. Løsn de 2 møtrikker med den lille svensknøgle. Det kan være lidt svært, da der ikke er så meget plads at arbejde på. Løsn boltene i vandhanen med den store skruetrækker.
6
Svært at komme til
Det er svært at komme til i køkkenskabet. Den bedste løsning er at lægge sig på ryggen og kravle ind i skabet. Læg evt. noget under din ryg, så du ligger bedre. En pandelampe kan være handy, hvis der er meget mørkt.
7
Genbrug møtrikker, bremseskiver og pakninger
Smid ikke de gamle møtrikker, bremseskiver og pakninger væk, hvis de er i orden. Pakningerne og bremseskiver kan være mørnet, og så bør de skiftes. Ellers kan du genbruge dem.
8
På med møtrik og bremseskive
Skub først møtrikken og dernæst bremseskiven ind på 'vandslangen', der sidder i forlængelse af vandhanen. Bremseskiven skal sidde på den markerede kant på røret.
9
Brug en tæt pakning
Pakningen må ikke være mørnet eller revnet - det gør den utæt. Hvis du skal købe en ny pakning, så tag den gamle med i byggemarkedet, så du kan få en præcis magen til.
10
Skru de nye vandrør på vandhanen
På de fleste nyere vandhaner skal vandrørene skrues op i armaturet. Skru dem forsigtigt op med hånden.
11
På med den nye vandhane
Den nye vandhane skal monteres på bordet eller på køkkenvasken, og spændes fast nedenunder bordpladen på samme sted, hvor den gamle vandhane blev løsnet.
12
Monter vandslanger på vandrøret
Monter nu de nye vandslanger på vandrøret, og spænd dem fast med den store svensknøgle. Herefter kan du åbne for vandet igen.
13
Så er der vand i den nye hane
Så er den nye vandhane på plads. Hvis du er lidt ferm med hænderne, tager det ca. 30-60 minutter at skifte den gamle vandhane med en ny. Det kan dog tage længere tid, hvis møtrikkerne sidder godt fast.