Der kan være flere grunde til at skifte et armatur. Hvis vandhanen er utæt eller drypper, kan du i nogle tilfælde nøjes med at udskifte indmaden – kartouchen – til en ny. Andre gange må du skifte hele armaturet ud. Har du et ønske om et andet greb eller et andet udseende, er det nødvendigt at skifte armaturet. Det er en opgave, de fleste kan håndtere selv.

Luk for vandet, før du reparerer eller skifter vandhanen

Uanset, om du skal skifte eller reparere en vandhane, er det vigtigt at lukke for vandet, inden du begynder at løsne for bolte og møtrikker på dine vandforsyninger. 

Luk for den lille afspærringsventil, som er placeret ved vandledningen til vasken. Du kan også vælge at lukke for ejendommens hovedventil.

Når du har lukket for vandet, skal du sikre dig, at både det kolde og varme vand er lukket. Åbn for vandhanen. Hvis der kommer meget vand ud, har du ikke fået lukket ordentligt for vandet. Der kan godt være en smule vand tilbage  lad det i givet fald løbe ud.

Udskiftning af vandhane, hvis der ikke er en afspærringsventil

Kan du ikke selv lukke for vandet, fx hvis der ikke er en afspærringsventil, må du ikke begynde at reparere eller skifte vandhanen. Kontakt i stedet en autoriseret vvs'er.