Det kan være frustrerende at finde efterladenskaber fra katte eller hunde på din egendoms grænsplane eller i sandkassen. Og kæledyr, der strejfer, er også hyppig årsag til nabostridigheder.

Mange, der bor i hus, føler sig generet af især katte fra nabolaget. Kattens Værn modtager dagligt opkald med klager over katte - alt fra kattepoter i blomsterbedet og kattelort i børnenes sandkasse - til ridser i kølerhjelmen og fisk, som jages i havedammen.

Du kan heldigvis godt gøre noget for at mindske problemet med ubudne gæster i haven, og der findes også lovgivning for, hvordan du som boligejer tackler problemet.

Hvad siger loven om omstrejfende kæledyr?

Der findes en decideret hundelov, der bl.a. foreskriver, at det er forbudt at lade en hund færdes på private arealer, som hundens ejer ikke har brugsret til.

Derimod findes der ikke en egentligt kattelov eller en specifik lov for andre typer kæledyr. Disse hører derfor under lovgivningen for Lov om mark- og vejfred og Dyrevelfærdsloven.

Lov om mark- og vejfred foreskriver at "enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget", hvor husdyr er fællesbetegnelsen for pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, herunder b.la. katte, tamkaniner og tamheste.

Hvad end det drejer sig om hund, kat eller kanin, er det altså ejerens pligt at sørge for, at dyrene ikke strejfer på andres grund. Med andre ord har naboens husdyr ikke ret til at være på din grund. Noget andet er, hvad der sker i praksis.

Hvis en kat, tamkanin eller et andet husdyr strejfer rundt på din grund, er det tilladt at fjerne dyret på en "hensigtsmæssig måde", fx ved at jage det væk eller forsøge at indfange det. Med hensigtsmæssig menes det, at dyret ikke må opleve unødvendig smerte eller lidelse.

Hvis du fanger dyret, skal du hurtigst muligt, og senest inden for 24 timer, kontakte ejeren. Hvis du ikke ved, hvem dyret tilhører, skal du kontakte politiet. Det er din pligt at fodre og passe dyret forsvarligt, når det er i din varetægt.

Det er ikke tilladt at aflive hunde, katte og andre løsslupne pelsdyr, der strejfer rundt på din grund. Det samme gælder fjerkræ.

Der er dog én undtagelse fra loven: Hvis dyret angriber andre husdyr, eller der er overhængende fare for, at det vil angribe personer eller ejendom, må du aflive det uden forudgående advarsel.

Forsikring ved skade forvoldt af hunde

Hundeloven foreskriver derudover, at det er lovpligtigt at have ansvarsforsikret sin hund (hundeforsikring). Den dækker, hvis hunden skulle gøre skade på mennesker eller ejendom.

Er hunden ikke lovpligtigt forsikret, eller kan hundens besidder ikke findes, kan du stadig rejse krav om erstatning.

Forsikringsselskaberne har grundlagt en forening kaldet FAH (Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde), der kan skride ind og tildele erstatning i sager, hvor hunden fx stikker af efter episoden.

Du skal være opmærksom på, at FAH stiller skærpede beviskrav, når du kræver erstatning for skader forvoldt af en hund, der er stukket af.

Hvis hunden forårsager skade på din ejendom eller på dig, er ejeren forpligtet til at betale erstatning.

En hundeejer kan blive pålagt at skulle betale en bøde, hvis kæledyret er til væsentlig gene for naboer eller andre.

Væsentlig gene defineres ved, at dyret er aggressivt, trænger ind i dit hus eller på anden vis skader din ejendom.

Ejeren af husdyret har pligt til at holde deres dyr på egen grund. Hvis dyrene færdes på din grund og er til væsentlig gene, kan ejeren straffes med bøde. Væsentlig gene kan fx være, hvis dyret er aggressivt, trænger ind i din bolig eller skader ejendommen.

Hvad gør du, hvis naboens kæledyr strejfer rundt på din grund?

Det er altid en god idé i første omgang at tale med ejerne af de dyr, som strejfer på din grund, før du griber til drastiske metoder, der kan føre bødestraf med sig. Måske er ejeren ikke bevidst om problemets omfang, så i de fleste tilfælde vil en dialog med dyrets ejer være et godt sted at starte. Forhåbentligt løser problemet sig på denne måde.

Hvis ikke dette afhjælper problemet, må du gribe til andre midler.

Skræm ubudne gæster væk

Oplagt er det at forsøge at skræmme strejfende dyr i din have væk og håbe på, at de ikke vender tilbage.

I den forbindelse kan du fx gribe til vandslangen eller en vandpistol i forsøget på at skræmme naboens dyr væk fra din have. Langt de fleste katte er fx bange for vand. Det kan derfor være et effektivt middel at sprøjte efter den med fx vandslangen. Katten kan blive så forskrækket, at den holder sig fra at besøge din have en anden gang.

Du kan også prøve at skræmme dyret væk med høje lyde. Høje råb eller to grydelåg, der hamres hårdt mod hinanden kan være et effektivt skræmmemiddel.

At skræmme dyret væk er dog ikke en særlig langtidsholdbar løsning, og ofte kan det være nødvendigt at bringe andre metoder i brug. Drejer det sig om katte, er der en række metoder, du kan prøve dig frem med.

Hvordan holder du katte væk fra din grund?

Det er især katte, der ikke holder sig på egen grund, som kan være til stor gene. Derfor er der også gennem tiden blevet udviklet mange forskellige råd om, hvordan man holder katte væk. Det er måske ikke alle, der virker lige godt, så prøv dig frem.

Katte ynder at bruge blomsterbede og sandkasser som toilet. Du kan forebygge det med følgende:  

 • Bed kattens ejer om at have et friskgravet jordstykke i haven, evt. med lidt kattegrus blandet i jorden. Det øger chancerne for, at katten ikke strejfer omkring og besørger sig i din have.
 • Dæk sandkassen til med låg eller net. Dæk evt. køkkenhaven til med net.
 • Strø pulveret "Kattefri" på jorden. Det er produceret af vegetabilske olier, så det skader ikke haven. Men det har en lugt, som sætter sig på kattens poter, og som giver en grim smag, når den slikker dem rene. 
 • Plant "Kattens skræk" (Coleus Canina) rundt omkring i haven. Det er ikke en 100 procent sikker løsning, men de skulle kunne holde nogle katte væk. 
 • Strø indholdet af brugte teposer omkring blomsterbede. Katte kan ikke lide stærke lugte. Derfor kan dufte af fx citrus, pebermynte og eukalyptus afskrække katten.
 • Af samme årsag kan man strø kaffegrums omkring de bede, hvor du ikke ønsker kattebesøg. 
 • Vand omkring bedet med et afkog af rosmarin og timian. Hjortetaksolie kan også være et effektivt middel. Det lugter dog forfærdeligt.
 • Strø "Kakao-Flis" – et jordforbedringsprodukt, der består af lette, sprøde skaller fra kakaobønner – i havens bede. Ifølge Kattens Værn har flere haft held med at holde katte væk ved at strø Kakao-Flis i havens bede, grundet skallernes lugt. 
 • Dryp bentjære på steder, hvor du vil holde katten væk. Bentjære, som kan købes på apoteket, anvendes bl.a. i landbruget til at holde fluer og insekter væk fra heste. Vær dog opmærksom på, at det også virker afskrækkende på bl.a. hunde og i øvrigt lugter meget stærkt.

Undgå, at katten jager fugle og fisk

Ynder du at have mange vilde fugle i haven, eller har du en havedam med fisk i, er der også råd for, hvordan du undgår, at det vilde liv i din have bliver til katteføde:

 • Hæng fuglehuse og foderbræt så højt, at katten ikke kan nå derop.

 • Hold katten væk fra fiskedammen ved at anvende de samme metoder som ved blomsterbedet.
 • Sørg for, at jorden omkring dammen er våd og sumpet. De færreste katte kan lide at gå og stå på en smattet jordbund.

 

Hold katten væk fra bilen

En varm motorhjelm er et yndet hvilested for katte. Men en fremmet kattepote på den nyvaskede bil vækker sjældent begejstring hos bilejere.

 • Beskyt din bil ved at dække køleren til med et kraftigt tæppe eller et stykke plastik. Husk, at du aldrig bør jage katten ned af bilen. En skræmt kat sætter kløerne i – og pludselig står du med ridser i lakken.

Hold katten væk fra havemøblerne

Kan katten ikke komme ind hos sig selv i løbet af dagen, når den skal sove, er der risiko for, at den finder vej til dine havemøbler.

 • Spørg kattens ejer, om vedkommende har mulighed for at montere en kattelem, så katten har adgang til sit eget hjem på alle tider af døgnet.
 • Læg stanniol på dine hynder i en periode. Mange katte vil ikke kunne lide den knitrende lyd og søger dermed et andet sted hen.

Hvad kan du stille op, når naboens hund gør?

Hundeloven siger, at det er ejerens pligt at sørge for, at hans eller hendes hund ikke forstyrrer nabolaget.

Hvis du bliver generet af, at naboens hund gør, så start med at tale med din nabo om det. Måske er naboen ikke klar over, at hunden gør, og at det generer.

Du kan også vælge at klage til politiet, hvis hundeejeren ikke lever op til sit ansvar. Herefter kan din nabo blive pålagt at holde hunden inden døre og kun lukke den ud, når den er under opsyn. Inden du gør det, så overvej hvilken betydning det vil få for naboskabet fremover, at du kontakter politiet.

Hvis problemet ikke kan afhjælpes, kan politiet i yderste konsekvens forlange, at hunden bliver fjernet.