Hvis du samler frø fra skovens træer om efteråret, kan du plante dem i din have og let få dem til at spire. Nogle frø kan samles på jorden, fx agern og bog. De falder ned fra træet af sig selv, når de er modne.

Frø i kødede frugter som fx hyld og røn skal plukkes fra træet, når frugterne er modne. De skal yderligere behandles, før du kan så dem. 

Kogler fra grantræer skal plukkes, når de er modne, men inden de åbner sig, da frøene flyver væk.

Du må gerne samle frø til eget forbrug i de statslige skove – som du kan kende på de røde pæle med Naturstyrelsens logo. Tjek, hvilke regler der gælder, hvis du har tænkt dig at samle frø i en privat skov.

Opbevaring af frø: Tørt og koldt

Det letteste er at så dit frø med det samme om efteråret. Men hvis du ønsker at gemme frøet, gælder det for de fleste træer, at du skal opbevare frøet tørt – bedst i en papirspose – og ved stuetemperatur. Hermed sætter du frøet i dvale. 

Så frø i en urtepotte, og stil den udenfor

Start gerne med at plante frøet i en urtepotte, som du med fordel kan stille udenfor, da frøet hermed får det nødvendige kuldechok. Du skal vande sådan, at jorden hverken er for tør eller for fugtig. Når træspiren har nået en vis højde – fx 10 cm – plant da træet ud på det sted i haven, hvor du synes, det skal stå.

Frø fra bær- og frugttræer skal først renses

Rønnebær, hyldebær og andre frø omgivet af frugtkød skal først have fjernet deres frugtkød, før du kan lægge træerne. 

Det gør du ved at mase frugtkødet og lægge frøene i vand i en uges tid eller to. Frugtkødet vil enten rådne eller blive så mørt, at du nemt kan fjerne det med fingrene og vand. Lad herefter frøene tørre ved stuetemperatur.

Da mange frø kræver en kuldeperiode for at spire, vil du få det bedste resultat ved at lægge dem i november, eller før frosten sætter ind. 

Frøbehandling med varme og kulde

Nogle frø eller kerner, fx fra kirsebær, skal både have en varme- og en kuldebehandling på henholdsvis 20 grader og 3-5 grader over flere måneder. De vil som regel være meget lang tid om at spire. Både varmebehandlingen og kuldebehandlingen kræver vand. 

Hvis du overvejer at plante dit eget kerneformerede æbletræ, vil det sikkert ikke komme til at ligne modertræet, da æbleblomster kun kan bestøves med pollen fra en anden sort. Desuden vil der gå mange år, før træet bærer frugt, og det vil måske ikke engang vil smage godt.

Sådan sår du let dine egne træer

Herunder ser du 10 træer – primært skovtræer – som du forholdsvist let selv kan plante i din have. Men vær opmærksom på, at nogle af træerne både bliver meget høje og omfangsrige. Derfor skal du tage stilling til placering, enten når du planter træet i din have, planter en stikling ud, eller når træet er vokset til efter nogle år og stadig er let at flytte et andet sted hen i haven.

1) Ahorn

 • Frø: Plukkes, når vingen er brun og frøet gyldent (september-oktober).
 • Spiring: Læg udenfor om efteråret – eller giv 1-4 måneders kuldebehandling (3-5 grader) og så ud i perioden april-primo maj.
 • Rensning. Ingen. Men tåler ikke tørring.
 • Vækstbetingelser: Kan klare sig uden særlig meget lys og spire i næsten al slags jord, men trives bedst i en god og næringsrig muldjord, som vandet let siver ned igennem. Ahorn kan ikke tåle at stå og soppe.
 • Højde: Omkring 30 meter.

2) Birk

 • Frø: Raklerne plukkes, når de er blevet brune (maj-juni).
 • Spiring: Frøene er meget små, så det kan være en god idé at blande dem med lidt sand. Plant udenfor i første halvdel af maj, om efteråret eller ved nytår.
 • Rensning: Raklerne lægges i et tyndt lag et tørt og lunt sted. Når det er muligt, nulrer du raklerne fra hinanden.
 • Vækstbetingelser: Trives i lys og kan gro i alle jordtyper – også fugtige, sure og tørveholdige jorde.
 • Højde: 25-30 meter.

3) Bøg

 • Frø: Samles fra jorden efterhånden som de falder ned (september-oktober). Frøene kaldes bog.
 • Spiring: Plant udenfor om efteråret – eller giv ca. 3 måneders kuldebehandling (3-5 grader) og læg ud i midten af april. Hvis du har plantet om efteråret, kan bogen allerede spire til foråret.
 • Rensning: Kom frøene i vand. Skum flyderne – frø uden kerner – fra.
 • Vækstbetingelser: Det er et skyggetræ og har derfor ikke meget behov for lys. Vokser bedst i næringsrig jord, der ikke er for fugtig, men trives dårligt i stiv lerjord.
 • Højde: 25-30 meter.

4) Eg  

 • Frø: Samles fra jorden efterhånden, som de falder ned i efteråret. Frøene kaldes agern.
 • Spiring: Plant udenfor om efteråret. Agern vil nok tidligst spire halvandet år efter.
 • Rensning: Kom frøene i vand og skum flyderne – frø uden kerner – fra. NB! Tåler ikke tørring!
 • Vækstbetingelser: Kan stort set vokse i al slags jord, bortset fra jord med stillestående vand. Kræver meget lys.
 • Højde: Ca. 25 meter.

5) Lind

 • Frø: Samles fra jorden, efterhånden som de falder ned (efterår).
 • Spiring: Plant udenfor om efteråret.
 • Rensning: Ingen.
 • Vækstbetingelser: Trives på fugtig leret jordbund, hvor andre træer har svært ved at gro. Kan både tåle frost og storm.
 • Højde: Ca. 30 meter.

6) Kastanje (ikke-spiselig hestekastanje)

 • Frø: Samles fra jorden, efterhånden som de falder ned og åbner sig (efterår).
 • Spiring: Plant udenfor i efteråret. Kom dem bare i jorden, dæk med 4-5 cm jord/sand.
 • Rensning: Ingen.
 • Vækstbetingelser: God næringsrig jordbund og ikke for meget vind. Halvskygge er bedst.
 • Højde: Kan blive op til 30 meter højt og fylder også meget i omkreds. Derfor er det ikke velegnet til særlig mange parcelhushaver. Spisekastanjen bliver kun halvt så højt, men trives ikke så godt i Danmark, da sommeren generelt ikke er varm nok.

7) Rødel (også kaldet elletræ)

 • Frø: Raklerne plukkes, når de er blevet brune – lige inden de åbner sig (november). 
 • Spiring: Plant udenfor i maj.
 • Rensning: Raklerne lægges i et tyndt lag, et tørt og lunt sted, til de åbner sig, og frøene falder ud.
 • Vækstbetingelser: Gror godt på fugtig jordbund og tåler at stå i vand.
 • Højde: Omkring 20 meter.

8) Røn

 • Frø: Frugtkødet skal fjernes (september).
 • Spiring: Du kan plante røn hele året, men ikke når jorden er frossen.
 • Rensning: Gnub frugtkødet helt af med fingrene, spred frøene ud på et viskestykke eller køkkenrulle og lad dem ligge i stuetemperatur, til de er tørre på overfladen.
 • Vækstbetingelser: Den kan gro i mange slags jord – fra mager sandjord til fed lerjord - men trives bedst i fugtig jord med et godt dræn. Kræver lys, men er robust over for vind og frost. 
 • Højde: 10-12 meter.

9) Rødgran og skovfyr

 • Frø: Koglerne plukkes, når de er blevet brune (rødgran) eller grå (skovfyr) i december-februar.
 • Spiring: Plant udenfor i maj
 • Rensning: Koglerne lægges i et tyndt lag på et tørt og lunt sted, til de åbner sig, og frøene falder ud. Vingerne kan evt. fjernes ved, at frøene dyppes i vand i en netpose (fintmasket pose), som derefter ’nulres’, til vingerne falder af, hvorefter du skal tørre frøene.
 • Vækstbetingelser: Både rødgran og skovfyr kan vokse i mange typer jord, men ikke for næringsfattig. Rødgran vokser hurtigt (op til en halv meter om året), mens skovfyr kun vokser halvt så hurtigt. Rødgran har det fint med skygge, mens skovfyr har brug for lys. Rødgran trives ikke i blæst og saltholdigt klima – fx tæt ved havet. Skovfyr er meget mere robust.
 • Højde: 20-40 meter.

10) Hyld

 • Frø: Frugtkødet skal fjernes (oktober).
 • Spiring: Efterår.
 • Rensning: Kom hyldebærrene i en spand med en lidt vand, som kun lige skal dække bunden. Mos bærrene grundigt, og si vandet fra. Gentag dette ca. 5 gange og lad herefter bær og frø tørre (du skal have siet så meget vand fra som muligt). Det er en fordel at tørre dem i en dehydrator, men har du ikke en sådan, kan du også tørre frøene på lav varme i ovnen – omkring 50 grader.
 • Vækstbetingelser: Hyld kan gro overalt, men vokser bedst i læ og i en god, næringsrig jord, gerne lerholdig. I næringsfattig og tør jord er hylden mere modtagelig for angreb af skadedyr.
 • Højde: 4-5 meter og bred i omfang.