Hvad er årsagen til skader på skorstene?

Det er desværre meget almindeligt at se skader på husets skorsten, da det er den bygningsdel, som er mest udsat for regn, sol, vind og frost.

Ofte forstærkes skaderne på en skorsten ved, at skorstenen står kold i længere perioder, og kun anvendes i korte perioder.

En kold skorsten er en skorsten, der ikke benyttes, eller hvor udskiftning til nyt gasfyr har medført en mere effektiv varmeudnyttelse med lavere røggastemperatur.

De nye fyr udnytter varmen i røgen, således at der ikke længere er varme tilbage til at opvarme skorstenen eller den øverste skorstenspibe, hvis denne ikke er godt isoleret. Når skorstenspiben konstant er kold, og samtidigt er den bygningsdel, som er mest udsat for vejr og vind, vil der opstå fugtskader, som ikke opstår i en varm skorsten.

Derudover ses der også typisk skader på skorstenspiber med tv-antenner eller paraboler fastmonteret.

Tegn på skorstensskader

På en skorsten i blankt murværk er de typiske skader løse og manglende fuger eller løse og til tider også manglende og defekte mursten.

På en pudset skorsten er de typiske skader revner eller afskalling af puds og maling i varierende grad.

Uanset hvilken type skorsten, der er tale om, er det toppen, der er mest udsat. Enhver skorsten er afdækket med en top. Den kan være muret, eller mest almindeligt er den støbt eller monteret som en færdig ”hat” som oftest af beton.

Det er vigtigt, at afdækningen er tæt, dvs. ikke revnet eller har løse dele, da det er den, der skal sikre skorstenens ”helbred”. Afdækningen nedbrydes af vejrets hærgen, og skal derfor udskiftes, når den ikke længere kan bringes i orden. Problemet kan ofte være, at den ikke rigtig kan ses fra jorden. Man kan kun se kanten, og måske ikke de revner der er. Det kan derfor være en god idé at spørge skorstensfejeren, om afdækningen er i orden. Han ser den tæt på, når han fejer skorstenen.

I forbindelse med kraftig vind eller storm kan tv-antenner og paraboler, der fastgøres med wire omkring skorstenen medføre betydelige skader i form af revner og knækkede sten.

Reparation af skader på skorstene

Udbedring af skader på en skorsten kan omfatte reparation af fuger og revner, udskiftning af defekte mursten eller måske, hvis skaderne er store, nedtagning og opmuring af skorstenspiben. 

Skaderne vil muligvis komme igen inden for en årrække, hvorefter man må starte forfra.

En skorsten er ofte en vigtig del af husets arkitektur og bør tilstræbes bevaret, også selvom den ikke længere er i brug.

Hvis man vælger at fjerne en overflødiggjort skorsten helt, er det underordnet, om den fjernes ned gennem hele huset, eller om blot den del af skorstenspiben, som er over taget, fjernes, og taget retableres hen over skorstenen.

Inden en skorsten evt. fjernes, skal det sikres, at huset ikke er omfattet af bevaringsbestemmelser. Tag en arkitekt med på råd om, hvilken løsning der er bedst for dit hus.

Undlad at fastgøre tv-antenner eller paraboler til skorstenen. Herved begrænser man belastningen af skorstenen og undgår vrid og træk.