Der kan være delte meninger om, hvorvidt toiletbrættet bør efterlades oppe eller nede efter endt gerning på toilettet.

Men hvad er det rigtige at gøre, hvis du vil undgå spredning af partikler fra toiletvandet, imens du skyller ud? Skal toiletbrættets låg så være lukket eller åbent?

Det er der faktisk også delte meninger om, når vi ser på den forskning, der er lavet på området.

Med åbent toiletlåg sprøjtes partikler en meter op i luften

Nogle studier har vist, at dobbelt så mange bakterier kan blive spredt ud i badeværelset, når man skyller ud i toilettet med åbent låg, som hvis låget er lukket.

Derudover viser studier, at partikler fra toiletvandet og dets indhold kan blive sprøjtet næsten en meter op i luften under toiletskyl med åbent låg, og at nogle af de bittesmå væskedråber (aerosoler), der sprøjtes op, kan blive hængende i luften i op mod halvanden time, efter der er blevet skyllet ud. Herefter lægger de sig på overflader i badeværelset.

Hvad kommer ud af toilettet, når du skyller ud?

Når du trækker ud i toilettet, produceres der såkaldte aerosoler, som er væskedråber, der er så små og lette, at de kan hænge i luften. Fra luften kan aerosolerne indåndes eller dale ned og sætte sig på overflader i badeværelset, fx vægge, gulv og håndklæder.

Aerosoler fra et toiletskyl kan indeholde mange forskellige mikroorganismer, hvoraf en stor del er vand- og miljøbakterier, der umiddelbart ikke udgør nogen sundhedsrisiko. En del af dem er tværtimod gavnlige, da de udfordrer og ’træner’ vores immunforsvar.

Aerosolerne kan dog indeholde sygdomsfremkaldende bakterier eller virus, hvis smittede personer har benyttet toilettet. Det kan bl.a. være virus, der spredes via mave og tarme, fx norovirus, som giver roskildesyge og er meget smitsomt.

Med lukket låg presses partikler ud gennem sprækkerne

Andre studier peger på, at et lukket låg under toiletskyl ikke gør nogen forskel i forhold til, hvor mange bakterier og virus fra toiletvandet der kan lande på overflader i badeværelset.

Det skyldes ifølge forskerne bag studierne, at de mikroskopiske væskedråber fra toiletskyllet bliver presset ud gennem sprækkerne mellem toiletkummen, brættet og det lukkede låg, i stedet for at blive skudt op i luften.

Ifølge forskerne er det vigtigste derfor at rengøre toilettet og overfladerne omkring det jævnligt, samt altid at vaske hænder grundigt efter toiletbesøg for at undgå eventuel smitte.

Rengøringsekspert: Luk låget før toiletskyl

Videncentret Bolius’ rengøringsekspert, Michael René, anbefaler både regelmæssig rengøring og håndvask, og at du lukker låget, inden du skyller ud. Selvom partikler fra toiletskyllet kan komme ud gennem sprækkerne, vil mange af dem ifølge rengøringseksperten ramme brættet og lågets underside, så færre ender på overfladerne i dit badeværelse.

Derudover kan det anbefales at stille tandbørster og andet grej til personlig hygiejne langt væk fra toiletkummen – gerne lukket inde i et skab – så du mindsker risikoen for, at de bliver ramt af toiletskylpartikler.

I de fleste tilfælde er partiklerne ikke sundhedsfarlige, men bittesmå toiletvanddråber er måske ikke det lækreste, du kan komme i tanker om at børste tænder i. Dog er det værd at vide, at mange tandpastaer indeholder sæbe eller enzymer, som kan bekæmpe skadelige bakterier – både dem, du har i munden, og dem, der måtte sidde på tandbørsten.

Hvis nogen i husstanden er smittet med en bakterie- eller virusinfektion – især hvis det er en, der giver diarre og/eller opkast – kan I ifølge rengøringseksperten med fordel skrue op for både rengøringen på badeværelset og den grundige håndvask, der gerne må sluttes af med håndsprit.

5 råd til at undgå smitte ved toiletbesøg

  1. Vask hænder grundigt med sæbe efter toiletbesøg. Afslut gerne med håndsprit, hvis nogen i husstanden er syge.
  2. Skift håndklæde ofte. Dine hænder er aldrig renere end det håndklæde, du har tørret dem i. Lad eventuelt smittede personer benytte et særskilt håndklæde.
  3. Luk låget, når du skyller ud – det er ikke i sig selv nok til at undgå potentiel smitte, men det kan mindske mængden af partikler, der bliver sprøjtet op.
  4. Hold toiletkummen ren for synlige rester af efterladenskaber, da de øger risikoen for spredning af uønskede partikler. Du kan med fordel vente, til toilettet er færdig med at skylle ud, hvorefter du kan åbne låget og rengøre toilettet indvendigt med toiletrens.
  5. Sørg for tilstrækkelig udluftning på badeværelset.