Hvis du ønsker, at en håndværker skal bære mundbind, når han skal arbejde i dit hjem, er det bedste råd på forhånd at få aftalt det og skrevet det ind i en skriftlig aftale.

Der findes hverken lovgivning eller direkte anbefalinger om håndværkeres brug af mundbind, når de arbejder i private hjem. Det er ikke muligt at lovgive om, hvad man må og ikke må i private hjem, da det ville være i strid med Grundloven. 

Erhvervsstyrelsen har ingen forklaring på, hvorfor der ikke er særskilte anbefalinger, når en håndværker arbejder i dit hjem. Der findes generelle anbefalinger om bl.a. afstand, og det er ifølge Erhvervsstyrelsen de samme, der gælder i denne situation.

Det bør håndværkeren tage stilling for at forebygge coronavirus ved arbejde i private hjem

  • Om der kan laves en aftale med beboeren om, at I ikke er hjemme, når arbejdet udføres
  • Om der kan lægges en nøgle udendørs, så håndværkeren selv kan lukke sig ind og undgå kontakt.
  • Hvis I er hjemme, hvordan undgås så kontakt. Fx kan det aftales, hvilke rum håndværkeren skal gå igennem og opholde sig i, for at kunne udføre arbejdsopgaven. Er det ikke muligt, kan der eventuelt bruges mundbind eller ansigtsvisir.
  • Hvordan afholdes pauser uden risiko for smitte.
  • Nødvendigheden af desinficering og rengøring af arbejdsstedet før og efter arbejdet.
  • Om der er behov for at holde møde. Hvis det er muligt, så hold møde via telefon eller som videomøder. Hvis der skal holdes fysiske møder, kan det enten ske udendørs eller i et tilstrækkeligt stort lokale. Hold møderne så korte som muligt. Sørg under alle omstændigheder for ordentlig afstand, god håndhygiejne og rengøring.
  • Hvis der er flere håndværkere som skal udføre arbejdsopgaver, kan det ske forskudt eller arbejdsstedet kan inddeles, så I undgår, at der går flere i samme rum.

    Kilde: ”Forebyg smitte fra corona-virus i private hjem”, branchevejledning fra BFA Bygge & Anlæg

Aftal brug af mundbind med håndværkeren

I januar 2021 udgav BFA Bygge & Anlæg en branchevejledning om at forebygge corona-smitte. Her står, at der ved arbejde i private hjem gælder de samme retningslinjer, som ved arbejde på større bygge- og anlægspladser. Brancheorganisationen råder til, at håndværkeren foretager en risikovurdering af det konkrete arbejde, der skal udføres. 

Derudover skriver de, at håndværkeren bør aftale med kunden, hvilke forholdsregler der skal tages af begge parter for at undgå smitte med coronavirus. Det skal ske inden arbejdet påbegyndes og kan evt. følges af skriftlig information. 

Det er op til den enkelte virksomhed, håndværker og kunde at følge vejledningen og retningslinjerne og sørge for den gode kommunikation.

Brug den sunde fornuft ved arbejde i private hjem

Da restriktionerne blev skærpet, oplevede arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk, at en del private kunder aflyste håndværkeren. Det skete ifølge dem, fordi forbrugerne var i tvivl om de nye restriktioner. 

Mads Okking, udviklingskonsulent hos Dansk Håndværk, mener, at retningslinjerne for håndværkernes brug af mundbind kunne bruge præciseringer.

- Da der kom yderligere restriktioner, var det lidt uklart, om det også angik håndværkere i private hjem. Det gør det ikke. Der er ingen lovkrav på området, men det er vores klare anbefaling til vores medlemmer, at man følger Sundhedsstyrelses anbefalinger med hensyn til forebyggelse. Det, som er væsentligt her, er – ligesom i alle andre corona-sammenhænge – sund fornuft, siger Mads Okking.

Lav en skriftlige aftale om mundbind og andet om coronavirus

Da det er et spørgsmål om fortolkning af retningslinjer og personlige grænser, er det vigtigt at kommunikere med håndværkeren. Det kan være, at du eller en i din familie tilhører risikogruppen, og I derfor vil være ekstra påpasselige. 

Ifølge advokat Flemming Schiøler fra Leoni Advokater er det altid en god idé at kontakte håndværkeren på forhånd og lave en klar skriftlig aftale, hvor du fx tager stilling til brug af mundbind og forventningsafstemmer. 

Mads Okking er ikke i tvivl om, at håndværkerne vil være samarbejdsvillige, hvis du ønsker, at de bruger mundbind og spritter af, så længe de arbejder i dit hjem. 

- Det ville være meget dårlig reklame for egen virksomhed, hvis de ikke vil samarbejde. De ville ikke alene miste den kunde – også fremadrettet – det ville også være et virkeligt dårligt signal at sende ud, siger Mads Okking.  

Pas på med at ophæve aftalen med håndværkeren på grund af uenighed om mundbind

Der findes ikke kendte afgørelser eller retningslinjer, der tager endelig stilling til, om du kan ophæve en aftale med håndværkeren, hvis I er uenige om brug af mundbind.

Hvis du ikke har lavet en aftale med entreprenøren på forhånd, kan du, ifølge advokat Flemming Schiøler, ikke forlange, at der skal bæres mundbind, da håndværkerne ikke er omfattet af myndighedsrestriktionerne. 

I dette tilfælde kan entreprenøren argumentere for, at det er dig, der har hindret adgangen, og dermed skal betale erstatning. Advokat Flemming Schiøler uddyber:

- Uden særlig forudgående aftale vil jeg tro, at det kan være vanskeligt at ophæve aftalen uden, at entreprenøren kan påberåbe sig, at dette er uberettiget, og at kunden har misligholdt parternes aftale. Særligt, hvis de relevante håndværkere har en saglig og/eller lovlig grund til ikke at bære mundbind mv. Det vil dog afhænge af de konkrete omstændigheder.

Men…

Det kan på den anden side ikke udelukkes, at man i denne særlige corona-situation, kunne komme frem til, at entreprenøren – henset til de mere generelle anbefalinger – er forpligtet til at indrette sig efter anvisningerne fra kunden. 

- Der kan meget vel argumenteres for, at det i enhver henseende skal undgås, at det afføder negative retlige konsekvenser at medvirke til at overholde myndighedernes retningslinjer med henblik på at mindske smittespredning, siger Flemming Schiøler.

Hvis I har lavet en skriftlig aftale om, at håndværkerne skal bruge mundbind, og håndværkeren uden saglig begrundelse alligevel nægter at bruge det, er det også tænkeligt, at aftalen kan ophæves.

Lav en aftale med ejendomskontoret, hvis du bor til leje

Hvis du bor til leje, og ikke selv har lavet aftalen med håndværkeren, kan du på forhånd henvende dig til ejendomskontoret og lave en aftale med dem. De har kontakten til håndværkeren og vil sende din forespørgsel videre. 

- Der er rigtig meget fokus på corona blandt vores medlemmer og på at organisere nødvendige arbejder i boligen ud fra corona hensyn. Jeg oplever, at vores ejendomskontorer har et godt samarbejde med de lokale håndværkere, så vi er ikke ude i erstatninger. Det handler om organisering og om respekt for de vejledninger, der ligger fra brancheorganisationen, siger Christina Iversen, juridisk konsulent i BL – Danmarks Almene Boliger.