Spørg Bolius

Skal jeg betale skat hvis jeg sælger mit hus, efter det er lejet ud?

Hej Bolius

Jeg ejer et lille byhus, som jeg overvejer at sælge.

Hvis jeg vælger at leje det ud og efterfølgende sælger efter nogle år, betyder det noget i forhold til skat?

Hvis jeg sælger det mener jeg ikke at jeg skal betale skat af fortjenesten, men hvis jeg vælger at leje det ud i nogle år, betyder det noget i forhold til skat?

Jeg har ejet det siden oktober 2013.

mvh Lone K

Hej Lone K

Hvis du har boet i huset, kommer du ikke til at betale skat af en eventuel fortjeneste. Og det gælder uanset, om du i en periode har leje huset ud eller ej.

Du finder de nærmere regler i Ejendomsavance-beskatningslovens § 8, stk. 1, hvoraf det fremgår, at ”fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen”.

Den omhandlede paragraf er kendt som "parcelhusreglen” og indebærer, at en eventuel avance ved et salg er skattefri. For at opnå skattefrihed er det en betingelse, at du reelt har boet i ejendommen og, at grunden er mindre end 1.400 m2. Hvis grunden er større end 1.400 m2, har du stadig mulighed for et skattefrit salg, såfremt grunden ikke kan udstykkes til en selvstændig bebyggelse.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden