Spørg Bolius

Skal vi etablere dræn, når vandet kommer fra kommunens grund?

Hej Bolius

Min familie og jeg bor i et enderækkehus og i forlængelse af vores baghave, er der et grønt område - og for enden af denne ligger en kommunal støjvold. Der er cirka 8-10 meter fra vores have hen til volden. Situationen er, at vi i vores have lider kraftig af vandproblemer, som vi mener skyldes manglende afledning af regnvand fra støjvolden.

Vores græsplæne ligger derfor halvdelen af året under vand og er sumpet, hvilket bl.a. gør det svært at holde haven - bl.a. at bekæmpe mos, vedligeholde en bøgehæk og et bøgetræ, som vandet slår ihjel. Og vi har derfor opgivet at vedligeholde hæk og plæne.

Om efteråret har vi ofte så store søer med vand på vores grund og op mod vores facade, at vi frygter for facadens holdbarhed, idet vandsamlinger fryser til is om vinteren.

I over et halv år har jeg forsøgt mig hos kommunens 'hegn- og skel-afdeling', som har været ude at vurdere sagen - og de var enige i, at skaderne skyldes vandproblemerne.

Kommunen siger nu, at de ikke kan se, at det er dem, der skal sørge for anlæg af dræn ved volden, selvom der oprindeligt var anlagt dræn her - af netop denne årsag - men at drænet er gået i stykker for mange år siden, og siden ikke er repareret. Kommunen meddeler, at de ikke kan finde nogle papirer på dette - og at dette fritager dem for ansvar.

Kort sagt har kommunen besluttet, at det overskydende vand er vores eget problem. Men jeg synes, at det er en virkelig dårlig undskyldning, at fordi de ikke kan finde rundt i deres papirer, så er de fritaget for ansvar.

Inden vi købte huset, undersøgte vi selvfølgelig, om området lå ovenpå gammel mose eller andet, hvilket det ikke gør. Grundejerforeningen kalder vores hjørne 'sumpen', men samtidig magter bestyrelsen ikke at gå ind i kampen, siger de.

Vi vil bede jer om en ekspertvurdering af ovenstående - og evt. hjælp til at finde rundt i reglerne for kommunal afledning af regnvand fra støjvolde.

Hvad vil I råde os til at gøre nu?

Jeg har forgæves søgt på nettet, men kan ikke finde nogen regler. Derfor håber jeg virkelig, at I kan hjælpe os.

Mvh Charlotte M P

Kære Charlotte M Petersen

Den situation, du og din familie er havnet i, er på ingen måde acceptabel. Vand har det jo desværre med af løbe nedad og - selvom mange gerne ville - det er desværre ikke et forhold, som man kan ”argumentere sig ud af”.

De stigende regnmængder er noget, som de seneste år er blevet meget relevante, men desværre er lovgivningen ikke helt fulgt med. Den gældende og mest anvendte bestemmelse er byggelovens §13, der bemyndiger kommunalbestyrelsen til at ”påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde” (områder uden for lokalplan).

Sagt på en anden måde; hvis en grundejer terrænregulerer sin grund på en sådan måde, at den bidrager til gener på naboejendom – ja så kan kommunen påbyde, at terrænreguleringen tilbageføres. Ved genepåvirkninger som følge af  afvanding kan påbuddet også omfatte, at der etableres afværgeforanstaltninger (yderligere dræn).

Hvis kommunen er grundejer, bør det i sig selv være en skærpende omstændighed. Jeg vil klart anbefale, at I på ny tager fat i kommunen og anmoder om en vurdering i henhold til Byggelovens §13. Som supplement er det altid en god ide at anmode om et møde, hvor I får mulighed for at forklare situationen.

Hvis I ikke føler, at der sker noget i forvaltningen – så kontakt formanden for det ansvarlige politiske udvalg. Vedkommende har garanteret en ugentlig mødedag.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden