Spørg Bolius

Vand fra nabogrund oversvømmer vores - hvordan er reglerne?

Pænt goddag. På vores grund ligger der et ældre drænsystem. Efter at naboen har bygget nyt hus samt hævet terrænet, kan vandet ikke slippe væk. Der findes tegninger, som viser, at drænsystemet krydser begge grunde flere gange. Ligeledes har der været flere brønde på nabogrunden, som nu er gravet helt væk. Vi mener, at de har afspærret vandet mulighed for at komme væk.

For at undgå oversvømmelse pumper vi 28 M3 vand væk i døgnet, fra 2 ældre brønde. Huskompagniet og naboen, der har bygget, nægter at problemet skulle have noget at gøre med dem. Nabo, kommunen, huskompagniet og forsikring vil ikke hjælpe. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Håber I kan hjælpe os med råd.

De venligste hilsner Flemming N.

Kære Flemming Nielsen

Problemer med afvanding og håndtering af overfladevand bliver mere og mere udbredte og desværre også større og større. Desværre er hverken byggelovens eller planlovens bestemmelser fulgt med, hvorfor der i dag fortsat alene er ”bagudrettede” bestemmelser herom.  Det fremgår af byggelovens §13, at kommunen i bebyggede områder kan påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde. 

Hvis det således viser sig, at en given terrænregulering har medført øgede vandmængder på jeres ejendom, kan kommunen påbyde ændringen, menhvis kommunen ikke skønner, at ændringen er til ulempe, er man ikke forpligtet til det.

Jeg kan forstå, at du har været i kontakt med både nabo, kommune og byggefirma. Jeg vil anbefale, at du indhenter og fremlægger dokumentation for, at der er direkte årsagssammenhæng mellem byggeriet, bortgravning af dræn mv og den øgede vandmængde. Hvis det er mulig at fremskaffe denne type dokumentation, bliver parterne nødt til at høre på dig, – hvis ikke er det simpelthen for nemt, at  ”vende det døve øre til”. I sidste ende bliver der jo tale om civilretligt søgsmål. –I sådan tilfælde bliver der typisk tilknyttet en syn- og skønsmand.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden