Spørg Bolius

Skybrud giver brud på hovedkloak i privat fællesvej – hvem skal betale følgeskader?

Hej,

Efter skybrud skete der skade på hovedkloakken i vores private fællesvej. Der viste sig at være en lækage mellem kloakdæksel og kloakbrønd, hvor vandet strømmede ud og underminerede asfalten.

Nu vil vores spildevandsselskab ikke betale for udbedring af vejen med henvisning til skybrud. De siger, at hovedkloakken var vedligeholdt, og at de ikke kan tage ansvar for skybrud, fordi kloakken ikke er dimensioneret til en voldsom belastning under skybrud.

Kan det virkelig være rigtigt, at vi som ejere af en privat fællesvej skal betale for følgeskader efter skade på deres hovedkloak? Er det ikke deres ansvar, når vejen er ødelagt som følge af skade på deres ejendom?

Mvh Nicolai

Hej Nicolai

Det er kommunernes opgave at udarbejde spildevandsplaner. Der kan derfor være forskel på dimensionerne for område til område og fra by til by.

Spildevandsselskabet er for så vidt ikke forpligtet til at opdimensionere ledningerne, når nye standarder tilføjes i spildevandsplanen. Hvis forsyningsselskabet imidlertid vælger at etablere nye ledninger, skal de selvfølgelig overholde dimensionerne. Jeg kan i den henseende ikke udtale mig om, hvorledes det mere nøjagtigt forholder sig i jeres konkrete tilfælde.

Spildevandsselskabet kan i alt fald ikke betragtes som en erstatningsansvarlig part, så længe ledningerne er dimensioneret efter den standard, som var gældende, da de lagde ledningerne. Dette forudsætter selvfølgelig, at ledningen i øvrigt er korrekt vedligeholdt. Hvis I således har mulighed for at godtgøre (”løfte bevisbyrden for”), at spildevandsselskabet ikke har vedligeholdt ledningen korrekt, har de handlet uagtsomt, hvilket efter omstændighederne kan danne grundlag for et søgsmål.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden