Hvornår skal du være opmærksom på sne på taget og risikoen for snekollaps?

Det er yderst sjældent at taget på en bolig kollapser, selvom der har samlet sig rigtig meget sne på det. Hvis dit hus er bygget efter normerne og i henhold til bygningsreglementet, og du ikke tidligere har haft problemer med store mængder sne, kan du derfor tage det roligt. Når man dimensionerer tage til boliger, er der nemlig i  beregningerne taget højde for den ekstra last, som et snelag kan give. 

Hvis taget derimod ikke er bygget (dimensioneret) til at kunne holde vægten af meget sne, vil der være risiko for, at det kollapser, hvis der falder store mængder sne på kort tid, og sneen bliver liggende. 

Det er som regel tage på skure, garager, carporte, annekser og legehuse, der er i størst risiko. I de fleste tilfælde, hvor et tag er styrtet sammen på grund af sne, har det skyldtes fejlkonstruktion i taget. 

Hvordan tjekker du, om taget kan holde til store mængder sne? 

Er du i tvivl, er det altid en god idé at undersøge tagkonstruktionen både oppe fra loftet og udefra. Hvis der er noget usædvanligt og anderledes ved taget, fx at det buer nedad, bør du kontakte en tømrer eller bygningssagkyndig, som kan kigge nærmere på det.

Hvis taget har hældning, vil sneen glide ned ad sig selv, når den når en vis tykkelse. På bygninger med fladt tag er der derimod ikke andet at gøre end at holde et vågent øje med taget, når det sner kraftigt.

Buer taget nedad på grund af sneens vægt, kan du evt. sætte et par 'soldater' op (understøtning) for at understøtte taget. Vær varsom med at placere soldaterne midt på en trapezplade. Placér dem hellere under spærrerne eller bjælkerne for at tage trykket fra hele tagfladen.

Skal du være særlig opmærksom på snekollaps, når det begynder at tø?

Nej.

Sne på taget bliver ikke tungere i tøvejr. Ej heller hvis der kommer frost efter en gang tøvejr. Sneen har den vægt, som den nu engang har, når den falder ned. Det kan kun blive tungere, hvis der falder mere sne.

En liter sne kan veje meget forskelligt. Vægten afhænger af, hvor tætpakket sneen er, eller hvor våd den er. Sne, der falder ved temperatur under minus 6 grader, kan veje så lidt som 20 gram pr liter, mens sne, der falder ved temperaturer over 0 grader, kan veje op til omkring 150 gram pr liter. Hvis der ligger tung tætpakket sne på dit tag, bliver risikoen for et kollaps eller anden skade selvsagt større, end hvis der ligger et let lag sne af samme tykkelse.

Sne på ovenlysvinduer

Ligger der store mængder sne på dine ovenlysvinduer, bør du fjerne det, før det smelter. Ellers risikerer du, at smeltevandet løber eller siver ind i tagkonstruktionen og/eller huset. 

Hvordan fjerner du sne fra taget?

Hvis der ligger store mængder sne på taget, og det eventuelt buer nedad, kan det være en rigtig god idé at fjerne den. Men undgå at gå op på taget. Specielt hvis der ligger store mængder sne, som allerede belaster taget, skal du holde dig på jorden eller fjerne sneen fra en stige.

Især tage af trapezplader på udhuse og skure bør skrabes fri, hvis der ligger store mængder sne. De er nemlig i større risiko for at kollapse.

Video: Sådan fjerner du sne fra taget på småbygninger

Dækker forsikringen, hvis taget kollapser på grund af sne?

Hvis taget på dit hus, et skur, carporten eller andet kollapser som følge af store mængder sne, vil det i langt de fleste tilfælde blive dækket af din forsikring. Der kan dog være undtagelser.

Har du fjernet en del af de bærende elementer inde i huset, fx i forbindelse med en ombygning, uden at rådføre dig med en ingeniør eller kommunen om betydningen for huset og tagets bæreevne og stabilitet, dækker forsikringen ikke. Skal du bygge om eller ændre nogle af husets bærende elementer, skal du derfor altid kontakte en ingeniør og og få undersøgt, om det vil have betydning for husets bærende konstruktioner.

Skal du fjerne sne fra tagrenden?

Nej. 

Tagrender er bygget til at kunne klare store mængder sne og smeltevand på én gang, som fx når sneen begynder at smelte. Hvis tagrenden dog begynder at bule ud, kan det skyldes is, der har sat sig fast. Her skal du sørge for at få det tøet op og fjernet, så du undgår, at tagrenden revner. 

Hænger der store istapper fra taget eller tagrenden, bør de også fjernes, da de kan være til fare for mennesker og dyr, hvis de falder ned. 

Kommer der tøbrud, dvs. når der pludselig sker en temperaturstigning på mange grader over frysepunktet, kan det ske, at smeltevandet ikke kan nå at løbe væk, da der kommer mere vand, end afløbssystemet kan nå at håndtere. Hvis det er tilfældet, og der skulle opstå en vandskade som følge heraf, vil det som regel blive dækket af forsikringen.