Tøvejr gør ikke sne tungere

Selv om temperaturen sniger sig op over frysepunktet, vil tøvejr ikke gøre sneen på dit tag tungere.

Sne, der allerede ligger på jorden eller taget, optager ikke nævneværdig fugtighed fra luften. Kun hvis der kommer ekstra nedbør i form af regn eller sne, vil vægten på taget blive forøget.

Sne kan dog godt veje forskelligt, selv om den fylder det samme. 20 cm gammel sne der har ligget i lang tid, og hvor temperaturen har været omkring frysepunktet flere gange, er den sne, der vejer mest. 20 cm nyfalden frostsne, er det, der vejer mindst.

Hvad er sne på taget og snekollaps?

I perioder med meget snefald kan der samle sig rigtig meget sne på taget, og du bør være opmærksom på, om taget kan bære vægten af sneen. 

Et snekollaps er, hvis selve taget bukker under for den store mængde sne. Formentlig skyldes skaden dog mere end bare sneens tyngde.

Tung sne

Vær især opmærksom på, at sne på taget kan blive endnu tungere, hvis der kommer regn, slud eller ny sne oven på det gamle, men den bliver ikke tungere i tøvejr.

Hvis der er tung sne på dit tag, er risikoen selvsagt større for et kollaps eller anden skade.

Hvordan er dit tag rustet mod snekollaps?

Hvis taget ikke er bygget (dimensioneret) til meget sne, vil der være risiko for, at det kollapser, hvis der kommer store mængder sne på kort tid. 

Det er som regel tage på skure, garager, carporte, annekser og legehuse, der er mest udsatte og i størst risiko for et egentligt tagkollaps.

I de fleste tilfælde hvor et tag er styrtet sammen på grund af sne, er der ofte tale om fejlkonstruktion. Rådgiveren, der har beregnet bygningens tagkonstruktion, har sandsynligvis ikke taget højde for snelasten (vægten af sneen på taget).

Tag på hus

Det er sjældent, at tage på boliger kollapser. Hvis dit hus er bygget efter reglerne og i henhold til bygningsreglementet, og du ikke tidligere har haft problemer med store mængder sne, kan du tage det roligt.

Er du i tvivl, er det altid en god idé at undersøge tagkonstruktionen set oppe fra loftet og ude fra haven. Hvis der er noget usædvanligt og anderledes ved taget, fx at det buer nedad, bør du kontakte en tømrer eller bygningssagkyndig, som kan kigge nærmere på det.

Det kan ikke lade sig gøre at forebygge store mængder sne på taget på allerede opførte tage.

Hvis taget har hældning, vil sneen selv glide ned, når den når en vis tykkelse, men på bygninger med fladt tag er der ikke andet at gøre end at holde et vågent øje med taget, når det sner kraftigt.

Sne på ovenlysvinduer

Ligger der store mængder sne på dine ovenlysvinduer, bør du fjerne det, før det smelter. Ellers kan det risikere at sive ind i konstruktionen og/eller huset. 

Hvad gør du, hvis der er kommet meget sne på taget?

Hvis taget buer nedad på grund af sneens vægt, kan du sætte et par 'soldater' (understøtning) for at understøtte den store belastning. Vær varsom med at placere 'soldaterne' midt på en trapezplade. Placér 'soldaterne' under spærrerne eller bjælkerne for at tage trykket fra hele tagfladen.

Om at fjerne sneen

Hvis dit tag buer nedad, kan du også vælge at fjerne sneen. Især hvis der ligger store mængder på dit tag, kan det være en rigtig god ide at få fjernet sneen. Men det afhænger også af, hvordan dine muligheder er for at komme op på det.

Du skal desuden være opmærksom på, hvad det er for en type tag, der ligger under de store snedriver. Især tage af trapezplader på udhuse og skure bør skrabes/fejes, hvis der er store mængder sne.

Hvis taget er fladt, og du før har været oppe på det, så du ved, at det kan bære din vægt, kan du selv fjerne de store mængder sne fra taget.

Er du i tvivl, om taget kan bære, bør du aldrig bevæge dig op på det. Vær varsom med at kravle op på taget, da nedstyrtningsfaren kan være stor. Hvis du har mulighed for at fjerne sneen fra en stige, så gør det.

Video: Sådan fjerner du sne fra taget på småbygninger

Dækker forsikringen tage, der kollapser på grund af sne?

Hvis taget på dit hus, skur, carporten eller andet kollapser som følge af store mængder sne, vil det i langt de fleste tilfælde blive dækket af forsikringsselskabet. Der kan dog være undtagelser.

Hvis du har fjernet en del af de bærende elementer inde i huset, fx for at lave et stort køkkenalrum, uden at du har rådført dig med en ingeniør eller kommunen om betydningen for huset og tagets bæreevne og stabilitet, dækker forsikringen ikke.

Skal du bygge om eller ændre nogle af husets bærende elementer, skal du altid kontakte en ingeniør og kommunen inden, og få undersøgt, om det vil have betydning for husets bæreevne og stabilitet.

Ikke nødvendigt at fjerne sne fra tagrenden

Hvis der ligger meget sne på taget, gør der formentlig også i tagrenden. Her behøver du dog ikke fjerne det, da tagrender er normeret til at kunne klare store mængder på én gang, som fx når sneen begynder at smelte. 

Vær dog opmærksom, hvis tagrenden revner eller buler ud. Det kan skyldes frossent is, der har sat sig fast. Det skal tøs op og fjernes. 

Er der store istapper, bør de fjernes, da de kan være til fare for mennesker og dyr, hvis de falder ned.