1. Ryd dit fortov efter snefald. 

Ifølge loven skal du rydde dit fortov for sne og gruse eller salte så hurtigt som muligt, efter snefald. Ifølge retspraksis skal fortovet være ryddet i tidsrummet fra kl. 7 (kl. 8 søndag) til kl. 22. Hvis det har sneet om natten, betyder det altså, at fortovet skal være ryddet kl. 7 om morgen på hverdage og kl. 8 på søndage. Hvis en person glider på dit fortov på grund af sne og is og kommer til skade, kan han eller hun lægge sag an mod dig.

2. Husk at fjerne sne fra vejen.

Bor du på en privat vej med snerydningspligt skal fortov, gangarealer og ud til halvdelen af vejen ryddes.

3. Husk at fjerne sne fra lette tage.

Tage på udhus, carport, anneks og flade tage på huse kan ikke altid bære vægten af sneen. Ligger der mere end 1 meter sne på taget, bør det fjernes, hvis det er muligt. Snedriver ligger oftest på læsiden af taget, og kan mange gange skovles ned fra taget fra en stige. Gå ikke op på taget.

4. Sæt hjælpestolper under taget. 

Tage af trapezplader på udhuse og skure kan bue nedad på grund af sneens vægt. Sæt et par "hjælpestolper" under taget for at understøtte det, hvis du ikke kan komme til at fjerne sneen.

5. Kontakt forsikringsselskabet. 

Er der sket skader på dit hus eller andre småbygninger, bør du kontakte dit forsikringsselskab hurtigst muligt. Tag foto eller film af skaderne, og smid ikke ødelagte bygningsdele væk.

6. Tjek loftet for fygesne. 

Undersøg, om der er kommet fygesne på loftet, hvis det har sneet og blæst meget på samme tid. Fjern evt. sne så hurtigt som muligt, da det kan give fugtskader, når sneen tør. Brug fx en fejebakke eller en opvaskebalje til at samle sneen op i. De fleste forsikringsselskaber dækker ikke vandskader som følge af fygesne.

7. Pas på sneskred fra taget. 

Tjek, om der er fare for sneskred fra taget på dit hus ned på fortov eller andre opholdsarealer, og fjern sneen, hvis der er noget. Afspær området, hvis det ikke er muligt at fjerne sneen.

8. Husk at fjerne store istapper. 

Fjern store istapper, der hænger fra taget på dit hus, og kan være til fare for husets beboere eller forbipasserende. Brug en lang pind eller kost - og husk sikkerhedshjelm. Sæt afspærring op, hvis du ikke kan fjerne istapperne.

9. Skovl sne væk fra huset. 

Er der meget sne omkring dit hus, bør du fjerne det. Ellers risikerer du, at dit hus får frostsprængninger eller vand- og fugtskader, når det begynder at tø.