Spørg Bolius

Støj fra installationer i kælder giver store gener i lejlighederne lige over - hvad kan vi gøre ved det?

Hej,

Jeg er bestyrelsesmedlem i en ejerforening bestående af 40 ejerboliger. Bygningen er fra 1935.

Vi har en fælles varmekælder, og en af lejlighederne ligger ovenpå varmekælderen. I forbindelse med udskiftning af defekt varmepumpe (Grundfos Magna 3 50-60F) klager den pågældende beboer i lejligheden over, at pumpen, som er monteret på et rør, der går op igennem loftet og op i pågældendes lejlighed, genererer støj og giver søvnproblemer (det samme var tilfældet med tidligere pumpe). Støjmåling er iværksat, og i den forbindelse kunne vi i bestyrelsen godt tænke os at vide:

1) Er der grænseværdier for støj fra installationer, som er placeret under lejligheder?

2) Diverse VVS' er og Grundfos selv er kommet med løsningsforslag, men har udtalt, at det ikke kan garanteres, at de virker. Til gengæld er de dyre. Kan ejerforeningen bliver pålagt at iværksætte støjreducerende foranstaltninger (som muligvis ikke hjælper)? Det skal tilføjes, at nedregulering af pumpen er forsøgt, uden resultat.

3) Som nævnt er bygningen fra 1935, hvor diverse regler ift bygningsstøj sikkert ikke gjaldt, og varmekælderen med udstyr ligger hvor den ligger - den kan jo ikke flyttes. Hvad er beboerens eget ansvar? Kan vi pålægge vedkommende at deltage økonomisk i et eventuelt forsøg på udbedring?

Jeg håber, I kan rådgive os. Hvis I skal bruge yderligere oplysninger, siger I bare til. På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Elsebeth S

Hej Elsebeth S

Vi har desværre ikke mulighed for at give jer konkret rådgivning.

Men generelt gælder at der er regler for hvor meget tekniske installationer må støje i en bolig, men også at det er de regler der var gældende da installationen blev etableret der skal overholdes -

Hvordan ansvarsfordelingen er mellem den enkelte boligejer og foreningen er fordelt afhænger af jeres vedtægter.

Hvis det i forhold til den aktuelle situation ikke  klart fremgår af jeres vedtægter eller normalvedtægterne - er det noget foreningen må blive enige om 

Men jeg vil foreslå at i kontakter en akustiker - ingeniør med viden om lyd og hvordan lyden forplanter sig i bygningen, der bedre kan se samlet på problemet, både støjen fra installationen og hvordan man bygningsmæssigt kan hindre, eller formindske hvor meget generende støj der når frem til de lejligheder der er placeret lige over kælderen - 

For muligvis har de tilkaldte teknikere du har konsulteret,  alene vurderet hvordan man kan reducere støjen fra selve anlægget. Mens en akustiker kan se de samlede forhold, og om der er bygningsmæssige tiltag, der kan løse problemet - måske støjreducerende loft i varmekælderen, placering af anlægget på støddæmpende underlag eller andet der kan afbøde eller reducere støjgenerne. Helt afhængigt af undersøgelser af hvordan lyden forplanter sig fra kælderen til lejlighederne - om det er luftlyd gennem etageadskillelsen eller der er lyd der forplanter sig via konstruktionerne som fx ydervægge eller på anden  måde.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden