Mange oplever støj, knirken og banken fra varmerør og radiatorer.

Larmen opstår typisk fra efteråret og frem. Den kan nemlig komme i forbindelse med, at du tænder dit varmeanlæg efter sommeren.

Sådan får du radiatoren til at være stille

Nogle gange kommer larmen fra selve radiatoren. Hvis det er tilfældet, skyldes det ofte luft i rørene. Det kan du forsøge at løse selv ved at lukke luften ud.

  1. Sluk fyret og alle cirkulationspumper og vent 5 minutter.
  2. Tag fat i udluftningsventilen og drej mod uret, så der lukkes luft ud. Vent, indtil der begynder at komme vand ud (hav et viskestykke parat).
  3. Fyld vand på hovedanlægget ved kedlen, hvis der ikke kommer vand ud – eller hvis du har lukket meget luft ud. Kig evt. på manometeret, som måler vandtrykket i varmeanlægget. Trykket skal typisk ligge på omkring 1,5. men det kan variere.  
  4. Start fyret og cirkulationspumperne igen.

Hjælper dette ikke, er det en god idé at kontakte en vvs'er. 

Sådan får du varmerørene til at være stille

Når varmerørene larmer, skyldes det, at de udvider sig, når varmt vand løber igennem, og de trækker sig sammen igen, når de køler ned. Det sker i ryk ved fx etagegennemføringer. Larmen opstår, hvis rørene fx ligger for tæt op ad et gulv eller andre bygningsmaterialer. Der er flere måder, du kan forsøge at løse problemet på:

1. Find ud af, hvilke gennemføringer der skaber problemer

Lyde og vibrationer bevæger sig langt bedre gennem faste materialer som f.eks. rør end gennem luft. Derfor kan en 'rørbanken' godt stamme fra andre steder end der, hvor du måske umiddelbart hører den.

Er du i tvivl om, hvorfra larmen primært stammer, kan du lette eftersøgningen ved at skrue relativt langt ned for varmen en aften og derefter skrue godt op morgenen efter.

Det vil i mange tilfælde fremkalde en rørbanken, der er mere kraftig end den, du hører til hverdag, hvilket kan gøre det lettere at finde præcis det eller de steder, hvor du skal give varmerørene ekstra spillerum .

Vær opmærksom på, at hvis du har trægulve og gulvvarme, så ligger varmerørene i varmefordelingsplader under trægulvet. Disse lyde er der dog ikke så meget at gøre ved, da man ikke kan komme til pladerne.

2. Smør med olie

Når du ved hvilken gennemføring, der skaber problemer, kan du skubbe pyntekraven, der sidder om røret op og smøre gennemføringen med en enkelt dråbe olie.

3. Monter evt. en glidebøsning

Løser det ikke problemet, kan du skære en lille smule af gulv- eller loftsmaterialet rundt om rørgennemføringen og montere en glidebøsning ud over røret.

Det kan i de fleste tilfælde afhjælpe problemet, medmindre larmen kommer fra et sted, hvor du ikke kan komme til.

4. Sørg for et stabilt varmeflow

I nogle tilfælde kan du også tilstræbe et hyppigere gennemløb af varmt vand i systemet, da temperaturudsvingene i varmesystemet derved bliver mindre.

Du kan fx lade radiatorernes termostater 'kalde' på vand i stedet for at tids- eller intervalstyre cirkulationspumpen for at spare strøm.

Virker de lettest tilgængelige løsninger ikke, er der sjældent andet at gøre end at brække gulvet op og afhjælpe problemet ved enten at flytte lidt på rørinstallationerne eller fjerne det bygningsmateriale, rørene gnider op imod.

Det kan fx være nødvendigt, hvis varmerørene er støbt ned i husets betongulve og ikke korrekt isoleret.

5. Slidt ventil kan give banken fra varmesystem

Banken fra varmesystemet kan også skyldes andet end rørbevægelser. Støjen kan stamme fra mekaniske dele i selve fyret, fx en lidt slidt trevejsventil eller andre bevægelige komponenter, og forplante sig gennem husets rørsystem.

I dette tilfælde kan det være, at en servicetekniker løse problemet ved at kigge fyret igennem og fokusere på ventiler og andre dele, der kan skabe en smule støj. Opstår larmen periodisk, kan det dog være svært at finde fejlen lige med det samme.