Knirkende, vakkelvorne stilladser er en af de helt store farer, når stormen hærger. Hver gang voldsomme vindstød rammer Danmark, vælter stilladser.

Det kan være svært at sikre et stillads så godt, at det kan hamle op med stormens kræfter. Dog bør du sikre, at diverse regler og krav er overholdt, hvis du har et stillads foran huset, og vejrvarslerne lover storm.

SE TEMA OM STORM

Hvad bør du sikre dig, hvis du har stillads opstillet, og der varsles storm?

  • Kontakt stilladsfirmaet eller dem, der har opstillet stilladset, og hør, om de har sikret, at stilladset kan modstå belastningen fra en storm.
  • Spørg ind til, om de har fjernet byggematerialer og løse genstande fra stilladset. Det kan udgøre en risiko under stormen.
  • Er der spændt plastik på stilladset, kan du spørge, om de vil fjerne den. Udover, at plastikken øger vindbelastningen, og dermed risikoen for sammenstyrtning, larmer det meget, når vinden får fat i den.

Se de mulige skader på hus og have under forskellige vindstyrker

Juster vindstyrken ved at trække i den orange cirkel og se, hvilke skader du risikerer på hus og have alt efter, hvor kraftig vinden er. Grafik: Pernille Munk Bandholst

Hvem har ansvaret, hvis stormen vælter et stillads?

Den virksomhed, der opstiller stilladset, har ansvaret for, at det er opstillet korrekt. Det gælder, uanset om det er stilladsfirmaet eller et murerfirma med ansatte, der skal arbejde på det færdige stillads, som står for at opsætte stilladset.

Som grundejer kan du således ikke blive draget ansvarlig. Medmindre du selv har opstillet stilladset.

Ved vindstød af stormstyrke kan de, der har opstillet stilladset, dog ikke bebrejdes, hvis stilladset vælter. Medmindre det er et vakkelvornt stillads, og opstillingen af stilladset viser sig ikke at være sket efter forskrifterne. Det kan undersøges af Arbejdstilsynet.

På forsikringsvejret.dk kan du tjekke, om der har været storm i dit område.

Hvem dækker skaderne, hvis stormen vælter et stillads?

Vælter et stillads under stormen, dækker følgende forsikringer skaderne:

  • Husforsikringen ved skader på dit hus. Om skadesanmeldelsen påvirker din selvrisiko eller forsikringspræmie vil komme an på en konkret vurdering af dit forsikringsselskab.
  • Bilens kaskoforsikring ved skader på din bil. Alt afhængig af dine forsikringsvilkår, kan din bonusordning, selvrisiko eller præmie på bilforsikringen blive påvirket - også selvom skaden er uforskyldt.
  • Ulykkesforsikring ved personskade. 
  • Stilladsfirmaets forsikring ved skader på stilladset.

Hvilke regler skal overholdes, når stilladset opstilles?

Du kan sikre, at reglerne for opstilling af stillads er overholdt, hvis du undersøger, om Arbejdstilsynets vejledning for opstilling og brug af stilladser er overholdt. Vejledningen rummer de krav, som brugere og leverandører skal leve op til ved opsætning af stilladser. I vejledningen står der bl.a., at:

  • Fritstående stilladser skal forankres til murfacade eller andre faste bygningsdele. Er der tvivl om konstruktionens stabilitet, fx hvis murværket er gammelt, skal forankringens holdbarhed afprøves med et trækprøveapparat. I den forbindelse skal der også tages højde for de belastninger, stilladset kan udsættes for - heriblandt træk- og trykkræfter ved vindbelastning.
  • Inddækkes stilladset med net eller plastik, øges belastningen. Det kræver ekstra forankringer.
  • Dækker stilladset over hele bygningen, fx fordi der lægges nyt tag, skal der laves stabilitets- og konstruktionsberegninger for systemet. Disse beregninger skal omfatte påvirkninger fra vejrforhold, fx vind- og snebelastning.