Villaejere kan godt forberede sig på at skulle ud med greb og spade i stedet for stige og hækkesaks. Den populærere hækkeplante liguster står nemlig overfor en massiv massedød.

- Langt de fleste af de ligusterplanter, vi har i Danmark, er af typen ”Atros”, som alle er stiklinger fra den samme plante. Det er en plante, som blev udviklet på Hornum Forsøgsstation tilbage i 1970, og som skulle være særlig modstandsdygtig over for en særlig svamp, som forårsager grendød. Nu viser det sig imidlertid, at problemet bare er blevet udskudt. Immuniteten ser ud til at være brudt, og grendøden er desværre allerede ret omfattende flere steder, siger haveekspert Jesper Carl Corfitzen.

Via Videncentret Bolius’ brevkasse ”Spørg Bolius” har han allerede fået spørgsmål, som tyder på grendød i både Djursland, Vendsyssel og Odsherred. 

- Det ulykkelige er, at når svampen først har fået fat, så breder den sig lynhurtigt. Hækkene er jo netop det, som forbinder villahaverne og forgrener sig i det uendelige. Det er desværre en perfekt kombination for spredning af sygdommen, og der er ikke andet at gøre end at grave hækken op, forklarer Jesper Carl Corfitzen.

Herover ses det, hvordan svampen via hække spreder sig i et villakvarter.
Illustration: Julie Trolle Boding.

Kirkegårde hårdt ramt

Det er ikke kun villaejerne, som oplever problemer med massiv grendød i ligusterhække. På Aabenraa Kirkegaard er formanden for Det Danske Graverlaug, Æske Leth, ved at forberede sig på en travl sæson.

- Vi så de første tegn på grendød i kirkegårdens ligusterhække længst mod syd efter afblomstringen sidste år, og det er allerede halvdelen af kirkegårdens hække, som er gået til. Så vi må i gang med at grave det hele op og plante nyt, forklarer han.

Han kender til flere kolleger, som står med samme problem, fordi ligusterhækken også er et populært valg til adskillelse af grave og sektioner på kirkegårdene.

- Heldigvis har vi det rigtige værktøj til at grave dybt, for de svampesporer er svære at slippe af med igen, siger han.

Fakta om liguster

Ligustrum vulgare (almindelig liguster) er den eneste ligusterart, der er naturligt hjemmehørende i Europa.
Der produceres ca. 3 mio. ligusterplanter til hække hvert år. Få udvalgte og gode sorter udgør en væsentlig del af produktionen, som udelukkende er baseret på stiklingeformering. 

Ligustrum Vulgare kom til Danmark første gang i 1500-tallet og er siden blevet forædlet.

Hornum Forsøgsstation lavede i årene 1963-1970 forsøg med planter fra 25 planteskoler for at opnå den mest robuste plante. En af disse kloner blev udvalgt og fik navnet "Atrovirens Select".

Senere forsøg viste dog, at den udvalgte klon "Atrovirens Select" i virkeligheden bestod af flere nærtstående kloner, selvom materialet kom fra samme planteskole, hvilket førte til en ny selektion af én enkelt plante, der blev opformeret og fik navnet "Atros".

Kilde: Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og jegkanliguster.dk

Frem med skovlen og kogte æg

Haveejere skal også forberede sig på at grave dybt for at slippe af med sygdommen, fastslår Jesper Carl Corfitzen.

- Vil man være helt sikker, skal man grave en meter ned, fjerne alle rødder og planterester og lægge et kogt æg i renden for hver 40 centimeter, inden man lukker hullet til igen. Kogte æg udskiller svovl, når de går i forrådnelse, og det er med til at slå svampesporerne ihjel, forklarer han.

Har man mere end få meter hæk, anbefaler haveeksperten, at man lejer en rendegraver for at være sikker på, at man får gravet dybt nok.

- Man kan med fordel gå sammen i grundejerforeningen om at leje de rigtige maskiner, for det er tungt arbejde, og når først svampene er i en enkelt hæk, kan man være sikker på, at hele kvarteret er inficeret i løbet af ganske kort tid, siger Jesper Carl Corfitzen.

Hække afleveres som farligt affald

Hækkeplanterne skal afleveres som farligt affald, for at man sikrer, at smitten ikke spredes yderligere. Derfor holder kommunernes genbrugsstationer fra 1. april særligt åbent for modtagelse af hækkeplanter, som afleveres i et forseglet område på pladsen og efterfølgende afbrændes ved minimum 400 grader.

Find de særlige åbningstider for din genbrugsstation her.