Vandforsyningen til vores huse sker via vandledninger eller vandrør af plast eller metal. 

Hovedledningen, der fører fra vejen og ind til huset, er i dag oftest udført i plast, mens ældre hovedledninger ligger som jernrør. 

Inde i huset føres vandet rundt til armaturerne via plastrør (pexrør) eller metalrør i enten jern, kobber eller messing eller blandinger af disse. Derudover er der diverse samlinger og fittings, som også er udført i plast eller metal. 

Vandrør må føres som skjulte installationer, men alle samlinger skal udføres synligt. Så opdager man hurtigt, hvis der opstår en lækage, og det er nemmere at reparere installationerne. 

Man kan inde i bygningerne føre rørene metal i tomrør/plastrør. Hvis der sker utætheder i jernrørene kommer vandet ikke ud husets konstruktioner men kommer op, der hvor tomrøret slutter. Så undgår man skjulte vandskader. 

Mange ældre vandinstallationer ligger imidlertid skjult under gulve og i lofter. Det kan derfor tage noget tid at opdage en lækage, der således kan nå at give betydelige skader, før den bliver opdaget.

Vandrør kan også blive utætte på grund af frostsprængninger. Frostsprængningerne viser sig oftest, som en langsgående revne i røret og opstår, hvis vandet inde i røret fryser og udvider sig.

Tegn og virkning på tæring af jernrør

Galvanisk tæring af vandrør sker indefra og konstateres reelt først, når røret er gennemtæret.

Tæringen, eller korrosionen som det også kaldes, opstår typisk i forbindelse med, at der bliver bygget om på husets vandinstallation. Fx ændres et rørforløb, eller der bliver sat en ny vandhane op. Problemet opstår, hvis der bliver sat et stykke kobberrør eller en messingfitting ind i en jernrørsinstallation, og hvis der i vandløbsretningen er indsat et kobber- eller messingmateriale før et jernrør.

Tæring sker som følge af en spændingsforskel mellem ædelmetal (kobber og messing) og ikke-ædelt metal (jern). Kobber og messing afgiver ioner, som transporteres med det iltede brugsvand og går i forbindelse med jern.

Rørinstallationen med brugsvand eller varmeanlægget kommer herved til at virke som et batteri, hvor resultatet er, at jernet henfalder eller tærer. Efter ca. et år eller mere er der stor risiko for, at jernrøret er gennemtæret.

Tæringerne ses ofte på samlinger og bøjninger, men reelt kan gennemtæringen ske hvor som helst. 

Løsning på tæring af jernrør

Står man med et akut problem med gennemtærede vandrør, skal vandet lukkes af med det samme. Her er det godt at vide, hvor husets hovedventiler findes, og hvordan de benyttes. Vandrøret skal skiftes, og følgeskaderne repareres. 

Derfor er det grundlæggende en god regel, at man ikke blander metaller sammen, når man har med brugsvand at gøre. Dette kan dog i visse tilfælde være vanskeligt at undgå. 

Er man nødt til at indbygge et stykke fremmed metal, skal det mest ædle metal komme til sidst. Herved undgår man i langt de fleste tilfælde, at der opstår problemer.

I nogle tilfælde ses det dog, at ioner kan vandre tilbage i røret pga. turbulens i vandet, og som følge heraf opstår tæring.

Hvis det ikke er muligt at udskifte rør eller lignende, er den sidste mulighed at indbygge en ionfælde. En "ionfælde" er et stykke rustfrit stålrør eller pex rør, der er bukket i et "U" imellem kobberrøret og jernrøret.

Arbejdet med vandinstallationer skal med få undtagelser udføres af en autoriseret vvs-mester. Det er lovligt selv at foretage simple udskiftninger, herunder udskiftning af pakninger og armaturer.

Betingelsen er, at man overholder gældende regler, herunder skal materialerne være VA-godkendte, og man må ikke ændre på selve installationen.